reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România

Datele sunt folosite din ce în ce mai mult pentru a guverna știința. Evaluările cercetării care erau făcute odinioară după nevoi și de către colegi, acum se fac uzual pe baza metricilor1. Problema este că evaluarea este acum făcută în baza datelor și nu a analizei. Metricile au proliferat: în genere bine intenționate, nebeneficiind de fiecare dată de cele mai bune informații, de cele mai multe ori prost aplicate. Riscăm să stricăm sistemul cu fiecare instrument gândit să-l îmbunătățească de vreme ce evaluarea este implementată de organizații care nu au cunoaștere de, sau sunt avizate asupra bunelor practici și a interpretării.

Înainte de 2000 exista Science Citation Index pe CD-ROM de la ISI - Institute for Scientific Information, care era folosit de toți experții pentru analize specializate. În 2002, Thompson Reuters a lansat o platformă web integrată prin care deschide larg baza de date Web of Science. Indici de citare concurenți au fost creați de: Scopus de la Elsevier (inițiat în 2004) și Google Scholar (versiunea beta în 2004). Au fost introduse instrumente bazate pe tehnologii web pentru a compara productivitatea instituțională și impactul, cum sunt InCites (care folosește Web of Science) și SciVal (care folosește Scopus), dar și software care să analizeze profile de citare individuale care folosesc Google Scholar (Publish or Perish, inițiat în 2007).

Add a comment

Cu o mare satisfacție vă informăm că în România Accesul Deschis a devenit principiul „accesului la cunoaștere” în cadrul Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020. Ciclul anterior de politici privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea s-a încheiat. Noul document de strategie aprobat la București pe 21 octombrie și aprobat pe 28 octombrie (http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43MTU5ODAzNjIxMDc4RSszMA==) este aliniat cu strategia Europa 2020 - inițiativa O Uniune a inovării și în strânsă legătură cu instrumentul de implementare Horizon 2020.
Textul Strategiei poate fi descărcat de pe siteul Ministerului Educației.

Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020 și Planul Național de Acțiune iulie 2014 - iunie 2016 pentru Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă constituie în acest moment cadrul în care vor putea fi stabilite activitățile de implementare a accesului deschis în România.

Aruncând o privire la profilul de țară realizat de Directoratul General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Europene inclus în documentul Starea cercetării și inovarii în Uniunea inovării, progresul individual la nivel de țară, sunt prezentate câteva realități în ceea ce privește valorizarea cercetării în termeni de prezență: procentul de publicații științifice la nivel național în topul de 10 procente a celor mai citate publicații la nivel mondial a scăzut ușor în ultimii ani. Per global, numărul de publicări în colaborare cu alte țări europene este cel mai scăzut din întreaga Europă sugerând faptul că România nu profită îndeajuns de fluxurile de cunoaștere internaționale favorizate de arhitectura ERA. [...]
Cererea pentru cunoaștere este scăzută existând o cultură a inovării subdezvoltată.

Add a comment

Dragi colegi,

Săptămâna Accesului Deschis - www.openaccessweek.org - nu s-a încheiat încă, dar se apropie rapid de limitele unui tumult de șapte zile la nivel mondial.
Pot spune fără nicio exagerare că ritmul cu care știrile despre adoptarea modelelor cu Acces Deschis de către instituțiile de cercetare și cele care finanțează cercetarea este din ce în ce mai alert. Ca niciodată, acum, marile case editoriale și nume consacrate în arena valorificării rezultatelor de cercetare se apleacă atent asupra noilor modele editoriale înțelegând că o nouă paradigmă stă să schimbe o tradiție de peste 200 de ani.BadgeAD2013

Parafrazându-l pe Victor Hugo, am putea spune fără urmă de teamă că nimic nu este mai disruptiv decât o idee a cărei vreme a venit. Și este o idee care prin simplitatea sa cucerește inimile celor care contribuie cu mintea și fapta la creșterea cunoașterii fără osebire că e vorba de umanioare sau că sunt științele exacte și sociale.

Săptămâna Accesului Deschis este de fapt fiecare săptămână în care mai aflăm că un mare institut de cercetare a adoptat o politică de diseminare cu Acces Deschis, în care mai descoperim o revistă electronică de valoare că a adoptat o licență deschisă care permite reutilizarea conținuturilor, în care Comisia Europeană întărește poziția sa privind libera diseminare a rezultatelor de cercetare.

Fiecare săptămână sărbătorește o idee sădită acum unsprezece ani și care astăzi își găsește desăvârșirea. Și la noi.

Add a comment

În cadrul Adunării Generale a prestigioasei organizații Science Europe din 15 aprilie, 2015, au fost adoptate noi patru principii privind Serviciile Editurilor cu Acces Deschis. Acestea complementează „Principiile privind Tranziția la Acces Deschis a Publicațiilor de Cercetare” din aprilie 2013. Le-am supus atenției specialiștilor noștri pentru că aduc elemente noi privind infrastructurile necesare și detaliile de conectare interinstituționale.scienceEuropeLogo

Organizațiile Membre ale Science Europe au adoptat următoarele servicii minime așteptate din partea editurilor aplicabile atunci când sunt oferite subsidii sau plăți pentru publicarea cu Acces Deschis.

1. Indexarea
Revistele trebuie să fie listate în bazele de date standard precum Directory of Open Access Jurnals / DOAJ ( http://doaj.org/ ), Web of Science ( http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ ),
Scopus or PubMed ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals ) [1].
În cazul cărților, colecțiilor în volum, lucrări de conferință și alte materiale supuse publicării, procedurile de evaluare colegială și informațiile tehnice de bază trebuie să fie transparente pe siteul web al editurii.

2. Drepturile de autor și reutilizarea
Autorii dețin drepturile propriilor publicații fără restricție.
Toate operele vor fi publicate sub o licență deschisă, de preferat Creative Commons CC BY ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ). În orice caz, licența aplicată ar trebui să satisfacă cerințele definite în Declarația de la Berlin ( http://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung ).

Add a comment

Definiția pentru deschis definește precis înțelesul termenului „deschis” atunci când vine vorba de cunoaștere, promovând un domeniu public, unde oricine poate participa și în care interoperabilitatea este maximizată.

Sumar: Cunoașterea este deschisă dacă oricine este liber să o acceseze, folosească, modifice și redistribuiesupusă, cel mult, unor măsuri care să păstreze datele de proveniență și caracterului deschis .Acest înțeles esențial al termenului „deschis”, corespunde cu înțelesul termenului „deschis” folosit în definiția software-ul cu sursă deschisă1 și este sinonim cu „liber”, așa cum este descris în definiția operelor culturale libere2. Definiția pentru deschis a fost derivată, inițial, din definiția software-ului cu sursă deschisă, care la rândul său a fost derivată din Ghidul pentru Software Liber al Proiectului Debian3.

Termenul operă va fi folosit pentru a descrie un element dau un fragment de cunoaștere care este transferată.

Termenul licență se referă la condițiile legale sub care este publicată o operă. Acolo unde nu este specificată o licență, vor fi folosiți termenii legali care se aplică din oficiu utilizării unei opere (de exemplu, legislația privind drepturile de autor sau domeniul public).

Add a comment

Dragi colegi în această săptămână veți auzi mai mult ca oricând știri privind Accesul Deschis. În ajutorul acțiunilor voastre am pregătit două materiale care printate ar putea să vă fie sprijin.

AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013 AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013eveniment

Primul material este afișul iar cel de-al doilea este pentru popularizarea evenimentelor.

Pentru printare descărcați de mai jos materialele în format pdf.

icon Afiș promovare eveniment în Săptămâna Accesului Deschis 2013 (1.08 MB)

icon Afiș Săptămâna Accesului Deschis 2013 (1.66 MB)

Add a comment

roadLogoROAD - Directory of Open Access scholarly Resources este un serviciu oferit de Centrul International pentru ISSN (International Standard Serial Number) cu sprijinul Sectorului de Comunicare și Informare al UNESCO. A fost lansat în versiune beta la 16 decembrie, 2013 și a fost dezvoltat pe parcursul anului 2014.

ROAD oferă acces liber la un subset al Catalogului ISSN (1.7 milioane de înregistrări bibliografice disponibile prin abonament. Vezi http://www.issn.org/en/understanding-the-issn/the-issn-international-register/). Acest subset este compus din informații bibliografice care descriu resursele științifice ca Acces Deschis cătora li s-a atribuit un ISSN de către Rețeaua ISSN: reviste, lucrări de conferință și depozite digitale științifice. Înregistrările ROAD pot fi descărcate ca MARC XML și vor fi valabile și ca triple RDF.

Add a comment

Sustinere teza de doctorat a lui Nelly Turcan, Republica MoldovaAm avut deosebita onoare de a fi referent oficial la teza de doctor habilitat a doamnei Nelly ȚURCAN, conferențiar universitar dr. la Universitatea de Stat a Moldovei, Chișinău.

Teza a fost susținută în 21 noiembrie 2013. Tema tezei de doctor habilitat este de actualitate și deosebit de importantă pentru dezvoltarea comunicării academice, a serviciilor bibliotecilor, la nivelul factorilor de decizie de nivel naţional (Parlament, Guvern) la nivelul factorilor de decizie din sfera ştiinţei şi inovării de nivel naţional (Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare): pentru factori de decizie din sfera ştiinţei şi inovării de nivel instituţional (Instituţii academice, universităţi, instituţii de cercetare ştiinţifică din sectorul de ramură ş.a.), pentru cercetători, pentru editori de reviste ştiinţifice, pentru perspectivele cercetării.

În această lucrare se tratează mai multe probleme actuale din societatea informațională. Prima o reprezintă problematica comunicării științifice actuale din mai multe puncte de vedere: modelele de comunicare științifică în continuă schimbare impactul pe care acestea îl au atât asupra comportamentului informaţional al utilizatorilor de informaţii cât şi asupra celor care gestionează informaţia. Altă problemă actuală deosebit de importantă este cea a Accesului Deschis la informația științifică. Se continuă cu rolul bibliotecii în mișcarea accesului deschis, și se finalizează cu studii bibliometrice cu privire la producția științifică a Republicii Moldova prin analiza indicatorilor scientometrici. Este evident faptul că doctoranda cunoaște foarte bine problemele cu care se confruntă societățile academice la nivel mondial și propune soluții. Stapânește instrumentele de cercetare sociologică, are aptitudini de cercetător desăvârșit.

Add a comment

Asociația Bibliotecarilor din România anunță semnarea „Declarației de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoaștere în Științe Exacte și Științe Umane”, document fundamental în ceea ce privește accesul deschis. ABR se alătură, astfel, instituțiilor de prestigiu care au semnat această Declarație: IFLA, Association of College and Research Libraries, Open Society Institute, Institutul Pasteur, CERN, Universitatea Harvard, Institutul Smithsonian etc., fiind, totodată, primul semnatar al Declarației din România.logo

 

Semnarea „Declarației de la Berlin” face parte din programul ABR de promovare a acestui concept în România care a început prin crearea, în anul 2009, la Conferința ABR de la Constanța a Secțiunii Cultura Informației.

 

Alte activități legate de acest concept:

[SURSA]

Add a comment

Informația este putere. De regulă, pentru putere sunt cei care doresc să o țină doar pentru ei. Întreaga moștenire științifică și culturală a lumii, publicate de-a lungul secolelor în cărți și reviste, este digitizată din ce în ce mai mult și închisă de o mână de corporații private. Dorești să citești articole în care să găsești cele mai renumite rezultate ale științei? Va trebui să plătești sume mari editurilor precum Elsevier.

Există oameni care se zbat să schimbe această stare de fapt. Mișcarea Accesului Deschis s-a luptat cu bravură pentru a se asigura că cercetătorii nu-și cedează drepturile de autor, în schimb asigurându-se că munca lor este publicată pe Internet sub termeni care să permită oricui să o acceseze. Dar și în cele mai fericite cazuri, efortul lor se aplică doar lucrurilor publicate în viitor. Tot ce există până în acest moment va fi pierdut.

Acesta este un preț prea mare pentru a fi plătit. Forțezi oamenii de știință să plătească pentru a citi lucrările colegilor? Scanezi biblioteci întregi, dar permiți doar oamenilor de la Google să le citească? Oferi articole științifice doar celor din universitățile de elită din Prima Lume, dar nu și copiilor din Sudul Global? Este scandalos și de neacceptat.

„Sunt de acord,” spun mulți „dar ce putem face? Companiile dețin drepturile de autor, fac o grămadă de bani taxând accesul și este perfect legal - nu este nimic ce putem face pentru a-i opri.” Dar este ceva ce se poate face, ceva ce deja s-a făcut: putem riposta.

Cei care au acces la aceste resurse - studenți, bibliotecari, cercetători - vouă vi s-a oferit un privilegiu. Vă puteți infrupta la acest banchet al cunoașterii în vreme ce restul lumii este închisă afară. Dar nu trebuie - moral, nu puteți - să păstrați acest privilegiu doar pentru voi. Aveți datoria să-l împărtășiți cu toată lumea. Și puteți: oferi parole colegilor, completa cereri de descărcare pentru prieteni.

Între timp, cei care au fost închiși afară nu au stat degeaba. S-au uitat prin găurile din zid, au sărit gardurile eliberând informația închisă de edituri distribuindu-le prietenilor.

Dar toată această activitate se întâmplă în întuneric. Se numește furt sau piraterie, ca și cum distribuirea unei comori de cunoaștere este echivalentul moral al jefuirii unui vas și asasinarea echipajului său. Dar distribuirea nu este imorală - este un imperativ moral. Doar cei orbiți de lăcomie vor împiedica un prieten să facă o copie.

Desigur, marile corporații sunt orbite de lăcomie. Legile în baza cărora operează, o cer - acționarii acestora se vor revolta la vreo atingere iar politicienii cumpărați de ei îi sprijină, aprobând legi care să le dea puteri exclusive pentru a decide cine poate face copii.

Nu există justiție în a urma legi injuste. Este timpul de a păși în lumină și în linia tradiției neascultării civile, să ne declarăm opoziția în cazul acestui furt privat al culturii publice.

Avem nevoie să luăm informații indiferent unde este stocată, să ne facem propriile copii și să le distribuim lumii întregi. Trebuie să luăm materialele ieșite de sub drepturile de autor și să le adăugăm arhivei. Trebuie să cumpărăm baze de date secrete și să le punem pe Web. Trebuie să descărcăm reviste științifice și să le încărcăm pe rețelele de distribuire a fișierelor. Trebuie să luptăm în Gherila Accesului Deschis.

With enough of us, around the world, we'll not just send a strong message opposing the
privatization of knowledge — we'll make it a thing of the past. Will you join us?

Îndeajuns de mulți de-ai noștri, din întreaga lume, nu vom trimite doar un mesaj ferm contrar privatizării cunoașterii - o vom face un lucru din trecut. Te vei alătura nouă?

Aaron Swartz

2008, iulie, Eremo, Italia

Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.