reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România

Aceasta este o colecție de 8 articole scrise de academicieni și edituri de prestigiu. Acestea reflectează asupra obstacolelor în calea publicării în regim de acces deschis în domeniul umanioarelor și al științelor sociale.DebatingOpenAcccessBritishAcademyCover

Contibuții:

Rita Gardner
Stuart M. Shieber
Chris Wickham
Stephen Curry
Martin Paul Eve
Ziyad Marar
Robin Osborne
Nigel Vincent

 

Descarcă o copie (PDF 887 KB)

Această operă este licențiată sub Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Add a comment

Accelerating Science Award Program (ASAP) recunoaște persoanele care au aplicat cercetare științifică - publicată prin accesul deschis - pentru a inova în orice domeniu în beneficiul societății. Oricine poate nominaliza o persoană sau echipă. Persoanele sunt, de asemenea, libere să se autopropună.

Sponsors ASAP plos 2013

Add a comment

EmbosedSealABREmbosedSealANBPREmbosedSealAPTIEmbosedSealBaritiuEmbosedSealBJAstraEmbosedSealBJCEmbosedSealGRDIREmbosedSealKEmbosedSealGheSincai

Dragi colegi,

Îmi face o deosebită plăcere să anunț semnătura instituțională a Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai”, Bihor, Oradea pe documentul cadrul „Înțelegerea cu Acces Deschis”.

Bibliotecile sunt avangarda mișcării Accesului Deschis la nivel global. Instituțiile de memorie înțeleg faptul că întregul model de mișcare a informației științifice s-a schimbat fundamental în ultimii 10 ani. De la modul în care sunt elaborate și aș îndrăzni să spun că sunt construite rezultatele de cercetare, până la modul în care acestea sunt diseminate pentru a oferi creatorilor cea mai bună vizibilitate posibilă, totul a fost atins de tehnicile și tehnologiile electronice. Bibliotecile sunt printre primele instituții care au înțeles această schimbare și au fost primele care au pășit pe „calea verde” țintind către cea „de aur”.

 

Dintre bibliotecile românești care au înțeles să sprijine și să se angajeze pe acest nou drum este cea căreia astăzi îi aducem mulțumiri. Pentru că această semnătură instituțională are o mică poveste, îngăduiți câteva amănunte. În luna martie a acestui an a fost organizată „Întâlnire metodică semestrială” (mai multe detalii) în cadrul ANBPR (vezi foto mai jos), eveniment care a găsit un segment propice pentru a „lămuri” ce este Accesul Deschis, la ce folosește și mai ales cum pot bibliotecarii să se implice.

Add a comment

Introducere

 

Noi, Miniștrii pentru Științe ai G8 ne-am întâlnit la Londra, miercuri, 12 iunie cu Președinții academiilor naționale pentru științe ca parte a Președenției Regatului Unit al G8. La această întâlnire unică am discutat cum națiunile noastre ar putea conduce eforturile pentru o mai mare transparență, coerență și coordonare a eforturilor de cercetare științifică la nivel global cu scopul de a rezolva probleme globale și pentru a maximiza beneficiile sociale și economice ale cercetării.

 

Astfel, astăzi, recunoscând rolul pe care îl joacă știința în asigurarea creșterii durabile prezente și viitoare, am aprobat o declarație care propune pentru evaluarea G8 noi zone dedicate colaborării și realizării unor acorduri asupra provocărilor la nivel global, infrastructurile de cercetare globale, date de cercetare științifică deschise și o mai mare creștere a accesului la rezultate de cercetare științifică validate și publicate.


1. Provocările la nivel global

 

Provocările globale se referă la cele mai apăsătoare probleme ale umanității care trec de granițele naționale și care constituie amenințări semnificative la adresa societăților și a ecosistemelor. Acestea necesită cooperare internațională din cauza naturii și dimensiunii posibilelor consecințe. Știința joacă un rol pivotal în rezolvarea acestor probleme. Am discutat nou apărutele provocări globale care necesită o cooperare G8 concertată a comunității științifice. Am subliniat importanța unei abordări inter-disciplinare și inter-sectoriale pentru științele socilae, umane, naturale, ale vieții și ale mediului. Am acceptat faptul că a existat valoare în creșterea colaborării pentru a împărtăși experiențe din activitățile la nivel național, de a identifica sistematic și pentru a examina potențialele amenințări și provocări care pot fi rezolvate prin știință.

G8ScienceMinistersStatement

Add a comment

Biblioteca universității dezvoltă depozitul digital „Arthra" (o implementare DSpace), care conține următoarele tipuri de documente:

arthra repository ugal logo

a) rezumatele tezelor de doctorat (catalogare, indexare, încărcare fișier);

b) articolele analelor universității (într-o primă fază, au fost identificate acele anale care sunt în acces deschis și s-a început lucrul cu acestea);

c) bibliografiile furnizate facultăților/departamentelor, în cadrul acțiunilor de acreditare a specializărilor, ierarhizare; cercetări bibliografice; bibliografii resurse online în acces deschis; organizarea lor este pe domeniile din universitate (punct propus și dezvoltat de subsemnata, în vederea unei mai bune gestionări a informarii bibliografice);

 

Biblioteca se află într-o campanie de promovare a serviciilor și a depozitului digital. Împreună cu doamna Mioara Voncilă, șef serviciu bibliotecă, am făcut prezentări la 3 facultăți din 15. Acestea au luat contact și au examinat modelul de contract pe care îl găsiți atașat articolului. A fost întocmit un chestionar pe care l-am distribuit participanților în vederea completării lui pe parcursul întâlnirilor pentru a evalua și identifica nivelul de receptare și atitudinea lor legate de accesul deschis.

Add a comment

Stimați colegi,

Sigla Accesului Deschis în România (versiune beta)Portalul dedicat Accesului Deschis în România a fost ridicat online și se află în versiune beta. Ce înseamnă acest lucru?

Avem un spațiu dedicat și o structură web dedicată pentru a disemina și dezbate cele mai interesante și fierbinți subiecte legate de Accesul Deschis și promovarea acestuia în România. Tot acest spațiu se dorește a fi o punte cu proiectele și politicile existente sau care sunt în dezbatere la nivel european și național.

Secțiunea dedicată Accesului Deschis pe nodul comunității Kosson nu-și va încheia activitatea, ci va fi ca o punte de informare cu portalul www.acces-deschis.ro.

Ce înseamnă acest lucru? 

Add a comment

Biblioteca Națională de Fizică a găzduit pe 23 mai, 2013 întâlnirea de lucru a Secțiunii Biblioteci Specializate a Asociației Bibliotecarilor din România intitulată „Accesul Deschis și Resursele Digitale”.

 

Doamna Frederica Rosetta, Access Relationship Manager pentru Europe din partea Elsevier (http://www.linkedin.com/pub/federica-rosetta/0/513/ab4) a împărtășit audienței perspectivele asupra modelului de publicare cu Acces Deschis așa cum Elsevier îl aplică și prin prisma instrumentelor de gestiune a rezultatelor de cercetare.

Add a comment

Acum un an era postată online „Înțelegerea pentru Accesul Deschis” ca o pledoarie pentru toți cei interesați de soarta rezultatelor de cercetare finanțate din fonduri publice.

 

De fapt, Accesul Deschis nu este doar despre asta, doar despre acces la ceea ce este al nostru prin faptul că suntem cetățeni, ci mai degrabă este vorba despre reafirmarea dreptului asupra ceea ce se întoarce înapoi ca rezultate tangibile ale taxelor pe care le plătim.

 

Și mai este un aspect important pe care nu trebuie să-l uităm nicio clipă. Breasla specialiștilor în științele informării este cea care a pornit această mișcare acum 11 ani. Nimeni nu poate înțelege mai bine aspectele care privesc organizarea, contextualizarea și îmbogățirea resurselor. Din acest motiv au fost primite semnăturile instituționale ale două mari asociații profesionale, care astfel au făcut dovada că „au înțeles” Accesul Deschis și au ales să lucreze pentru împlinirea dezideratelor cu care documentul se închide.

 

Add a comment

versiunea 1.1 (Open Definition - http://opendefinition.org/okd/)

Open Knowledge FoundationTerminologie

Termenul de cunoaștere înțelege includerea:

  1. De conținut precum muzică, filme, cărți
  2. Date, fie acestea științifice, istorice, geografice sau din alte domenii
  3. Informații guvernamentale sau altele din administrație

Softwareul este exclus în ciuda poziției sale centrale deoarece este acoperit pe deplin de alte lucrări.

Add a comment

RoyalSocietyÎn ziua de 25 februarie, luni, reprezentanți ai Guvernului, finanțatori, biblioteci, administratori de universități, societăți academice, editori și cercetători s-au reunit în cadrul unei conferințe sponsorizate de cinci dintre cele mai importante societăți științifice britanice pentru a discuta despre provocările punerii în aplicare a politicilor Guvernului Regatului Unit privind publicarea cu Accesul Deschis (OA) și politicile agențiilor de finanțare ale cercetarii care le-au urmat.

Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.