reprezentare logo Kosson

Newsflashes

Pe 11 aprilie s-a lansat în Aula BCU „Carol I” un software integrat de bibliotecă numit TULIP. Acesta a fost realizat în cadrul unui parteneriat cu Agenția Națională pentru Societatea Informațională din Coreea de Sud și ICI București.

Comment (0) Hits: 220

Biblioteca Județeană Timișoara intenționează digitizarea a câteva mii de unități bibliografice aparținând fondului special.

Comment (0) Hits: 177
Conferinţa ANBPR BiblioPublica 2017, cu tema „Bibliotecile - parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor” va avea loc în perioada 27-28 aprilie 2017, la București.
Comment (0) Hits: 213

DPLAfest Graphic banner

DPLAfest 2017 este un eveniment organizat de Digital Public Library of America, care anul acesta a ajuns la cea de-a patra ediție.

Comment (0) Hits: 211

Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului au publicat primele două volume ale lucrării „Gazeta Telegraful Român: o valoroasă moștenire informațională”.

TelegrafulRoman

Comment (0) Hits: 306

Transcribathon România vă oferă oportunitatea de a transcrie aceste jurnale ale lui Dumitru Nistor, precum și alte documente românești fascinante din Primul Război Mondial.

Comment (0) Hits: 223

LoidaGarciaFebo

Loida Garcia-Febo, consultant internațional pentru biblioteci și Președinta organizației Information New Wave din Brooklyn, New York, a fost aleasă pentru un mandat de Președinte al prestigioasei Asociații a Bibliotecarilor din America (American Library Association). Pe o perioadă de un an, va activa ca președinte ales și va fi învestită la Conferința Anuală a ALA din New Orleans din 2018.

Comment (0) Hits: 89

Ministerul Comunicaţiilor şi Societatii Informaţionale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea apelului Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură

Comment (0) Hits: 143

Organizatori:

  • Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării,
  • IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions - Latin American and Caribbean Section
Comment (0) Hits: 315

Colocviu Bibliologie 2017

Începând cu anul universitar 2011 – 2012, colocviul a avut în vedere și participarea doctoranzilor și alumnilor bibliologi, într-o deschidere firească, necesară către specialiștii domeniului formați, în marea lor majoritate, la școala superioară biblioteconomică românească, renăscută după anul 1990.

Comment (0) Hits: 69

Sunt toate articolele tip semnal. Informație de moment care anunță, care indică o resursă (eveniment sau altceva) în curs de constituire. Abia agregările post-factum intră în secțiunile siteului. 

Informații despre evenimente care s-au întâmplat și despre care nu avem relatări. Semnale că s-a întâmplat ceva undeva la care membrii comunității n-au avut acces. În cazul în care știrea devine mai târziu resursă, va rămâne și semnalul și resursa fiind asigurată istoricitatea.

Articole, materiale, resurse la întâmplare.