reprezentare logo Kosson

Modele, standarde, recomandări

Această categorie conține materiale care vor da o dimensiune a eforturilor de ordonare a practicilor privind constituirea, agregarea, prezervarea și diseminarea obiectelor digitale.

dcmi logo

Titlu: Termeni de Metadate DCMI
Creator: Consiliul pentru Utilizare DCMI
Identificator: http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/
Data emiterii: 14-06-2012
Ultima versiune: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
Înlocuiește: http://dublincore.org/documents/2010/10/11/dcmi-terms/
Traduceri: http://dublincore.org/resources/translations/
Starea documentului: Aceasta este recomandare a DCMI.
Descriere: Acest document este o specificație la zi pentru toți termenii de metadate gestionați de Dublin Core Metadata Initiative, fiind incluse proprietățile, schemele pentru codarea vocabularelor, schemele pentru codarea sintaxei și clasele.

Cuprins

Introducere și definiții
Proprietăți ale domeniului de nume (namespace) /terms/
Proprietăți ale domeniului de nume (namespace) /elements/1.1/
Scheme de codare a vocabularului
Scheme de codare a sintaxei
Clase
Vocabular DCMI pentru tipuri
Termeni legați de Modelul Abstract DCMI

Add a comment

Identificator:     http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dces/
Înlocuiește:     http://dublincore.org/documents/2010/10/11/dces/
Ultima versiune:     http://dublincore.org/documents/dces/
Data emiterii:     2012-06-14
Starea documentului:     Aceasta este o Recomandate a DCMI.
Descrierea documentului:     Acest document oferă o referință pentru Setul de Elemente Nucleu Dublin Core, versiunea 1.1. Pentru documentație mai detaliată și legături către istoricul versiunilor, consultă documentul „Termenii de metadate DCMI”.

Introducere

Setul de Elemente de Metadate Dublin Core este un vocabular cu cinsprezece proprietăți pentru utilizarea în descrierea resurselor. Numele „Dublin” are ca origine un atelier ținut în 1995 la Dublin, Ohio; „nucleu” pentru că elementele sale sunt largi și generice, utilizabile pentru a deschise o gamă variată de resurse.

„Dublin Core” constituit din cinsprezece elemente descrise în acest standard, face parte dintr-un set mai larg al vocabularelor pentru metadate și specificațiilor tehnice gestionate de Inițiativa pentru Metadatele Dublin Core - Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Setul întreg al vocabularelor, Termenii de metadate - DCMI Metadata Terms [DCMI-TERMS], includ seturi de clase pentru resurse (incluzând Vocabularul pentru tipologie al DCMI - DCMI Type Vocabulary [DCMI-TYPE]), scheme de codare pentru vocabular și schemele de codare a sintaxei. Termenii din vocabularele DCMI sunt meniți a fi utilizați în combinație cu termenii din alte vocabulare compatibile în contextul diferitelor profiluri de aplicații și pe bazele Modelului Abstract DCMI DCMI Abstract Model [DCAM].

Toate modificările asupra termenilor din Setul de Elemente începând cu 2001, au fost revizuite de Consiliul pentru Utilizare DCMI în contextul Politicii pentru Domenii - DCMI Namespace Policy [DCMI-NAMESPACE]. Politica privind domeniile de nume (namespace), descrie cum termenilor DCMI le sunt atribuiți Identificatori Unici pentru Resurse Uniform Resource Identifiers (URIs), limitând aria modificărilor editoriale care ar putea fi făcute privind etichetelor, definițiilor, precum și a comentariilor privind utilizarea, care sunt asociate cu termenii DCMI existenți. Add a comment

Grupul de lucru DINI pentru publicare electronică a publicat primele recomandări privind „publicarea in regim electronic în instituțiile de învățământ superior”. În baza acestora grupul de lucru a formulat criterii și le-a formalizat prin elaborarea „Certificatului DINI pentru servicii pentru documente și publicare”. Urmând edițiile din 2004, 2007 (cu traducere integrală și în limba română), ediția din 2010 este cea mai recentă. Acest document descrie aspectele de natură legală li tehnică care ar trebui luate în considerare atunci când este pus în funcțiune și menținut un serviciu care are drept scop gestionarea publicațiilor electronice.

icon Certificatul DINI 2010 pentru servicii pentru documente și publicare

icon Certificatul DINI 2007 pentru servicii pentru documente și publicare (traducere integrală în limba română)

Add a comment

Institute of Museum and Library ServicesAcest cadru oferă o perspectivă asupra marilor componente și activități pe care le implică crearea de colecții digitale bune și oferă un cadru pentru identificarea, organizarea și aplicarea cunoștințelor și resurselor existente pentru a sprijini dezvoltarea de practici solide în ceea ce privește crearea și gestionarea de colecții digitale bune. Acest document are două direcții de audiență: organizațiile de patrimoniu cultural care plănuiesc proiecte care vizează crearea de colecții digitale și organizații de finanțare care doresc să încurajeze dezvoltarea de colecții digitale bune.

Acesta este cea de-a treia ediție - 2007

Acest document important este pe cale de a fi revizuit: http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2012/10/revisiting-nisos-a-framework-for-building-good-digital-collections/#comment-9128

Add a comment

Cartea purpurie. Numărul 1. Noiembrie 2011.

Această recomandare de practică conține cerințe obligatorii și specificații verificabile care trebuie să fie îndeplinite de organizații pentru a face auditări conforme ISO pentru a verifica gradul de încredere pe care depozitele digitale îl prezintă.

icon REQUIREMENTS FOR BODIES PROVIDING AUDIT AND CERTIFICATION OF CANDIDATE TRUSTWORTHY DIGITAL REPOSITORIES

Add a comment