Tipărire
Părinte: Resurse Profesionale
Categorie: Cultura Informației
Accesări: 2288
Pentru a supraviețui și pentru a te dezvolta, pentru a putea lua decizii și rezolva problemele în orice aspect al vieții - personal, educațional și profesional, persoanele, comunitățile și națiunile au nevoie de informații despre sine după cum au nevoie despre mediul fizic și cel social. Această informație este disponibilă prin intermediul a trei procese: observație și experiment, conversație (cu alte persoane) și consultare (a instituțiilor de memorie). Competențele care permit acest lucru într-o manieră concretă și eficientă se numesc Cultura Informației și Media. {sharethis}

Cultura Informației și Media constă din cunoaștere, atitudini și suma tuturor abilităților necesare pentru a cunoaște când și care informație este necesară; unde și cum se obține informația; cum să o evaluezi în mod critic și cum să o organizezi din moment ce ai găsit-o, dar și cum să o folosești într-un mod etic. Conceptul se extinde dincolo de tehnologiile informației și a comunicării pentru a circumscrie învățarea, gândirea critică și abilitățile de interpretare dincolo de și între limitele profesionale și educaționale. Cultura Informației și Media include toate tipurile de resurse de informare: orală, tipărite și digitale.

Cultura Informației și Media constituie un drept fundamental al omului într-o lume globalizată din ce în ce mai interdependentă digital, promovând o integrare socială mai ridicată. Poate reduce diferențele dintre cei bogați informațional și cei săraci. Cultura Informației și Media capacitează și înzestrează indivizii prin cunoașterea funcțiilor sistemelor de informare și cele media și a condițiilor sub care aceste funcții sunt îndeplinite. Cultura Informației și Media este strâns legată de Învățarea pe tot parcursul vieții. Învățarea pe tot parcursul vieții permite indivizilor, comunităților și națiunilor să-și atingă scopurile și să beneficieze de oportunitățile care apar în evoluția mediului global pentru a împărtăși beneficiile cu toți oamnii, nu doar cu câțiva. Îi ajută pe aceștia și pe instituțiile lor să depășească provocările tehnologice, economice și sociale, să echilibreze dezavantajele și să aducă progres în bunăstarea fiecăruia.

Sub umbrela societății informaționale/a cunoașterii în curs de dezvoltare pe toate nivelurile - local, regional, național și internațional, invităm guvernele și irganizațiile interguvernamentale, precum și instituțiile și organizațiile private să elaboreze programe și politici care să promoveze și să pledeze pentru Cultura Informației și Media și Învățarea pe tot parcursul vieții pentru toată lumea. Urmând acest drum, vor pune fundamentul vital pentru îndeplinirea obiectivelor Declarației Mileniului a Națiunilor Unite și ale Sumitului Internațional pentru Societatea Informațională.

În special, IFLA recomanda ca guvernele și organizațiile să facă următoarele:


Adoptată de Bordul de Conducere al IFLA la întâlnirea de la Haga, Olanda din 7 decembrie 2011{jcomments on}

[Sursa in limba engleza - http://www.ifla.org/en/publications/ifla-media-and-information-literacy-recommendations]