reprezentare logo Kosson

Resurse Profesionale

Această secţiune îşi propune alcătuirea unui corp unitar de texte de maxim interes care privesc Ştiinţele Informării. Marea parte a textelor vor fi orientate către aspectul practic şi mai puţin pe cel teoretic. Prin această secţiune se doreşte impulsionarea practicienilor către abordarea noilor tehnici şi tehnologii.

europeana: primii pași

Proiectul Europeana este un proiect care are ca scop dezvoltarea unor servicii de accesare a patrimoniului cultural european digitizat. A apărut la inițiativa din 2005 a președinților Jaques Chirac, Aleksander Kwasniewski, Jose Luis Zapatero și a premierilor Gherhard Scroeder, Silvio Berlusconi și Ferenc Gyurcsany1.

În scrisoarea adresată Președintelui Comisiei Europene Jose Manuel Barroso, se motivează nevoia creării unei „biblioteci digitale europene” care să valorifice “diversitatea și bogăția din bibliotecile europene” în așa fel încât acest patrimoniu „să fie digitizat, disponibil online” pentru a-și „ocupa locul în viitoarele geografii ale cunoașterii”2.

Se recunoaște existența unor proiecte de digitizare a bibliotecilor europene, dar și fragmentarea și lipsa de unitate a acestor proiecte, fiind conștientizată nevoia de a crea o rețea care să susțină aceste eforturi, în încercarea de răspunde provocărilor viitorului.

Add a comment

Libertatea, prosperitatea şi dezvoltarea societăţii şi a indivizilor sunt valori umane fundamentale. Ele pot fi atinse doar dacă cetăţenii bine informaţi au posibilitatea să îşi exercite drepturile democratice şi să joace un rol activ în societate. Participarea constructivă şi dezvoltarea democaţiei se bazează pe existența unui nivel satisfăcător al educației și pe accesul liber și nelimitat la cunoștințe, idei, cultură şi informații.

Biblioteca publică, poarta locală spre cunoaştere, oferă indivizilor şi grupurilor sociale condiţiile de bază pentru învățarea pe tot parcursul vieții, câștigarea independenței în luarea deciziilor şi dezvoltarea culturală a individului și a grupurilor sociale.

Manifestul acesta proclamă credinţa UNESCO în biblioteca publică ca forţă vie pentru educaţie, cultură şi informare, ca agent esenţial în încurajarea păcii şi bunăstarii spirituale prin intermediul intelectelor bărbaţilor şi femeilor.

De aceea, UNESCO încurajează autoritățile naționale și locale să susțină și să se implice activ în dezvoltarea bibliotecilor publice.

Add a comment

Prof.univ.dr.ing., dr. marketing Angela Repanovici

Universitatea Transilvania din Brașov
Președinte Secțiunea Cultura Informației, Asociația Bibliotecarilor din România
arepanovici@unitbv.roPerioada pe care o traversăm ne supune la noi provocări. Criza economică nu ne dă speranțe prea mari cu privire la resursele bugetare, suport financiar în dezvoltarea de proiecte sau dezvoltări pe termen lung.


Pe de altă parte comunitatea academică trebuie să își îndeplinească misiunea de a instrui noua generație, de a crea cunoștințe și de a menține cercetarea științifică la nivel competitiv.


Noi serii de doctoranzi au pornit pe drumul cunoașterii, inovării și creației științifice.
Avem și satisfacții: prin efortul colectiv al consorțiului ANELIS plus avem pe o perioadă iarăși acces la baze de date științifice și bibliometrice.
Marea mea dilemă o reprezintă inerția în reacții cu privire la accesul deschis la informații pe de o parte a comunității academice și pe de altă parte a bibliotecilor universitare.

Add a comment

Dragi colegi,

Acum două săptămâni în urmă s-a desfășurat primul Atelier dedicat Accesului Deschis (http://www.kosson.ro/acces-deschis/50-despre-promovare-acces-deschis/609-acces-deschis-cultura-informatiei).

Atelierul organizat de Dr.ing.dr.marketing Angela Repanovici a avut un caracter interdisciplinar pentru că s-a dorit explorarea legăturilor și a mecanismelor de susținere mutuală între Cultura Informației și Accesul Deschis. Marea bucurie a fost să descopăr diferitele perspective care se deschid pentru o viitoare colaborare într-un posibil proiect care să-l urmeze pe cel prezentat în deschidere RINGIDEA, finanțat prin Tempus.

{xtypo_alert}A apărut Raportul Științific. Poți să-l descarci de AICI. Apărut la ABR AICI.{/xtypo_alert}

Pe fast-forward ce s-a pus pe masă:

Dr. ing. dr. marketing Angela Repanovici (Information literacy, new knowledge vector in Information Society)
- prezentarea proiectului Tempus RINGIDEA și a Universității Transilvania din Brașov;
- prezentarea diferitelor mecanisme de promovare a rezultatelor științifice în regim de acces deschis în acest moment.

Add a comment

Sectorul: Administraţie şi servicii publice
Versiunea: 00
Data aprobării: 09.05.2013
Data propusă pentru revizuire: 20/11/ 2016
Iniţiator proiect: Arhivele Naţionale ale României

 

Echipa de redactare:
Coordonator: dr. Alina Pavelescu, director adjunct Arhive Naţionale;
Dr. Arcadie Bodale, inspector superior, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Iaşi;
Dr. Ioana Grigorie, consilier superior, Biroul Arhive Administrative şi Culturale – Arhivele Naţionale;
Livia Miloşescu, şef Biroul Resurse Umane - Arhivele Naţionale ale României;
Dr. Bogdan Florin Popovici, consilier superior, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Braşov;
Ruxandra Priminescu, şef Biroul Arhive Tehnice şi de Înregistrare – Arhivele Naţionale;
Dr. Mircea Stănescu, consilier superior, Biroul Arhive Contemporane –Arhivele Naţionale;
Cătălin Mihai Zarzără, şef Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale Teleorman;
Cornelia Vlaşin, consilier superior, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud.

 

Verificator sectorial: Stancu Laura Daniela – director Direcţia Arhiva Centrală – Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii.

 

Comisia de validare:
Gabriel Chifu, vicepreşedinte Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice;
Georgeta Anghel, consilier superior Arhivele Naţionale ale României;
Oana Barbălată, inspector superior Arhivele Naţionale ale României.

 

Denumirea documentului electronic: SO_arhivist_00
Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine Comitetului Sectorial Administraţie şi Servicii Publice.

Add a comment

Dragi colegi, 

Aceasta este traducerea în limba română a Functional Requirements for Bibliographic Records = Cerinţe funcţionale pentru înregistrările bibliografice : Raportul final / Grupul de lucru IFLA pentru Cerinţele funcţionale pentru înregistrările bibliografice; Aprobat de către Comitetul Permanent al Secţiunii de Catalogare a IFLA. — Septembrie 1997.

Acest document este efortul următorilor:

Constanţa Dumitrăşconiu – BCU Bucureşti
Victoria Frâncu – BCU Bucureşti
Dan Matei – CIMEC Bucureşti

Mai poate fi găsit și pe siteul CIMEC la: http://www.cimec.ro/Metodologice/Catalogare.htm#RaportFRBR

Este arhivat și pe platforma Kosson la: icon Raportul FRBR în limba română (1.21 MB 2013-03-18 16:47:38)

Add a comment

Acesta este setul minim de proprietăți utilizat de cele mai multe proiecte

 

TITLUL (title)
http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Definiție: Numele resursei
Comentariu: De regulă, titlul este numele după care o resursă este cunoscută.

 

SUBIECT (subject)
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Def: Tema resursei
Com: De regulă, tema este fixată prin cuvinte cheie, formulări cheie sau coduri de clasificare. Bunele practici recomandă utilizarea unui vocabular controlat.

Add a comment

Primesc adesea de la colegii din țară întrebări referitoare la diverse aspecte ale profesiei noastre.ex


{xtypo_info}Una dintre cele mai recente întrebări este legată de normarea activităților din bibliotecă: „Vă rog să-mi spuneți dacă aveți știință de existența unor reglementări, standarde .... la nivel internațional, care să prevadă o durată medie de timp pentru deservirea unui utilizator într-o secție cu acces liber. Știu că generalizările sunt periculoase, dar aș vrea să știu dacă există macar niște timpi maximi și minimi pentru operațiuni cum ar fi tranzacții de referințe simple sau mai complexe, efectuarea împrumutului, completarea unei fișe etc.”
Atașez un răspuns orientativ bazat pe practicile din SUA fără a pretinde că am epuizat subiectul și invit la dialog pe această temă.{/xtypo_info}

Add a comment

Motto: „Închide bibliotecile dacă vrei, dar nu există vreo poartă, vreun lacăt sau vreo închizătoare pe care să o pui libertății minții”,
Woolf, Virginia. A Room of One's Own, fragment de la http://www.goodreads.com/quotes/tag/freedom

 

În fiecare an în prima zi celebrăm intrarea în Domeniul Public a operelor ale căror protecție a expirat. Este un moment de mare bucurie pentru că mai multă cunoaștere și artă are șansa de a fi cunoscută, de a fi remodelată, de a sta la baza unor noi forme de expresie, a unor noi inovații.

 

A împărtăși operele, a lăsa pe ceilalți să le folosească ca pe o treaptă pentru propria dezvoltare și pentru cei de alături, toate constituie o dovadă supremă de iubire, de fapt. Suntem îndemnați și îndemnăm la rândul nostru să iubim: pe Bunul Dumnezeu - adică aproapele, familia, țara, valorile, arta, de fapt toate conducând la izvorul de neegalat al tuturor operelor: libertatea.

Iubirea și libertatea sunt supremele daruri divine, fiind și singurele care vor transforma și ceea ce vor „povesti și arăta” oamenii unii altora.

 

Nimic nu împiedică libertatea creatorului să culeagă fructele operei sale, dar parcă azi, mai mult ca oricând și acesta este forțat să răspundă raționalizând produsul „geniului” (culturii romane), prin căutarea apăsată a răsplatei bănești. Alte modele stau să apară pe măsură ce o criză așa cum este cea pe care o traversăm va conduce la un deznodământ ce va schimba totul.

Mugurii noului sistem de distribuție a creației în Antropocen sunt vizibili deja: Creative Commons, Accesul Deschis, Resurse Educaționale Deschise, Programele cu Sursă Deschisă, Documentele cu Format Deschis și Standardele Deschise. Cei care au înțeles că cel mai de preț lucru este Cunoașterea liber accesibilă consituie tot atâția vectori care vor schimba cu totul perspectiva: Open Knowledge Foundation, Communia Association, etc.

Add a comment

{jcomments on}Logo Cultura Informatiei cu mai multe traduceriPerspectiva media în continuă schimbare și creșterea rapidă în volumul informației afectează indivizii și societățile acum mai mult ca oricând.

Pentru a avea succes în acest mediu și pentru a rezolva eficient problemele în orice aspect al vieții, persoanele, comunitățile și națiunile ar trebui să dobândească un set absolut important de competențe pentru a ști să caute, să evalueze critic și să creeze informații noi și cunoaștere în diferite forme, utilizând instrumente existente și pentru a le partaja prin intermediul diferitelor canale.

Acestă cultură creează noi oportunități de a îmbunătăți calitatea vieții. Totuși, persoanele, organizațiile și societățile trebuie să acorde atenție impedimentelor și provocărilor actuale și viitoare asupra utilizării eficiente a informației, incluzând, dar nelăsându-le epuizate de următoarele:

Add a comment

cfl coverNiciun bibliotecar, în acest moment, nu poate să se izoleze de problemele drepturilor de autor. De ce? Pentru că trebuie să înțelegem regimul resurselor pe care le gestionăm. Valoarea lor pentru cititori dar și valoarea acestora pentru autorii lor. Dar există un aspect foarte important pentru care regimul drepturilor de autor trebuie înțeles: cum să încurajăm autorii să îmbrățișeze noi modele de publicare (licențele Creative Commons), mijlocite de tehnologiile digitale. Acesta este marele câștig și trebuie să facem eforturi în a-l însuși.

Toate resursele sunt binevenite în scopul clarificării terminologiei, practicilor și a bunelor uzanțe privind drepturile de autor.
În anul 2010, EIFL punea la dispoziția celor interesați o curriculă online deschisă (http://www.eifl.net/copyright-for-librarians) elaborată în cooperare cu Centrul Berkman pentru Internet și Societate al Harvard.

Resursa poate fi accessată beneficiind de mai multe formate pentru orice dispozitiv de lecturare aveți (doar limba engleză).

Această resursă poate fi accesată online aici: http://cfl.eifl.net/ro/Pagina_principal%C4%83

Add a comment

Subcategorii

Aceasta este categoria unde veți putea găsi materiale din domeniul Culturii Informației.

Pentru că este nevoie de îndrumare la nivel de tutoriat, vă invităm să parcurgeți materialele propuse de colegii noștri.

Documentele relevante pentru Cultura Informației.

Rapoarte de activitate
Cursuri
Articole generale care privesc științele informației la nivel global.
Cadrul de reglementare a activităților breslei.

Legislația BAMG-urilor (Biblioteci, Arhive, Muzee, Galerii) din România. 

Legislație de bibliotecă pentru România.

Legislația arhivelor din România

Legislația aplicabilă muzeelor din România.

Acestă categorie conține acte emise de instituții ale Statului român care vin să completeze legislația primară pentru domeniu.

Vom aduce profilele de specialiști așa cum acestea sunt recunoscute la nivel național sub denumirea de standarde ocupaționale.

Profile de specialiști care lucrează în arhive.

Promovarea politicilor naționale, internaționale, la nivel asociativ și chiar instituționale - exemple de bune practici pentru biblioteci, arhive, muzee și galerii.

Aspecte practice care privesc activitatea de zi cu zi a breslei.

Membrii comunității sunt încurajați să folosească această categorie pentru a-și încadra articolele cu tematică dedicată.

Această secțiune va găzdui resurse dedicate celor care sunt obișnuiți să învețe cu ajutorul îndrumărilor filmate.

Această secțiune este dedicată practicii conservării paginilor web.