Tipărire
Părinte: Prospectiuni
Categorie: BAM
Accesări: 9674
Este cunoscut faptul că în spaţiul virtual diferenţele dintre biblioteci, muzee şi arhive se estompează. Aceasta va duce în viitor la ştergerea hotarelor dintre biblioteci, muzee şi arhive şi poate chiar, pe termen lung,  la comasarea acestor instituţii. Dacă în epoca formatului de hârtie despre aceasta nici nu putea fi vorba, date fiind particularităţile de prezervare şi clasificare a documentelor nonpublicate, specifice arhivelor şi a celor publicate, specifice bibliotecilor, în era digitală lucrurile se schimbă. {sharethis}

Conform unui comunicat de presă difuzat la 23 decembrie 2012, Biblioteca Naţională şi Arhiva Naţională a Olandei vor fi comasate, urmând să funcţioneze mai departe ca o singură instutuţie. Data de lansare a acestei noi organizaţii este fixată pentru 1 iulie 2013.Comasarea este privită ca o continuitate logică a cooperării substanţiale dintre aceste două instituţii. De mai mulţi ani, acestea lucrează împreună în mai multe domenii, derulează programme commune de prezervare a moştenirii în format de hârtie, efectuează cercetări, privind prezervarea documentelor, etc. Arhitecţii ideii de comasare a institituţiilor consideră că împreună acestea vor face faţă mai uşor provocărilor Erei Digitale. Dar mai important este faptul că utilizatorii  acestor două instituţii naţionale se pot aştepta  la servicii mai bune şi mai bine coordonate.
Referindu-se la evenimentul pe cale de-a se produce, Bas Savenije, directorul general al Bibliotecii Naţionale a Olandei menţiona că viitorul informaţiei şi a moştenirii culturale este cel digital. Căutarea de comun acord a soluţiilor este un pas nou în cooperarea existentă şi va duce la consolidarea domeniilor  biblioteconomie şi informare şi la servirea mai calitativă a utilizatorilor comuni.
Martin Berendse, directorul Arhivei Naţionale tratează această acţiune că pe o unire a forţelor care are loc exact la timpul potrivit.
 
Cu totul altfel este tratată idea comasării acestor două instituţii de interes naţional în Irlanda. Recent, Fiona A.Ross, directorul Bibliotecii Naţionale a Irlandei scria despre faptul că ideea comasării Bibliotecii Naţionale şi a Arhivei Naţionale în Irlanda a fost lansată încă în anul 2009 şi relansată în noiembrie 2011, după ce pe parcursul a doi ani, Guvernul n-a întreprins nici o acţiune în acest sens. Aşa cum procedura necesită un şir de schimbări legislative, directorul bibliotecii nu crede că acţiunea se va întâmpla prea curând. Există şi o opoziţie foarte puternică. Atât biblioteca cât şi arhiva sunt afectate de criză şi mulţi consideră că la comasarea acestora criza doar va creşte în proporţii.
Aceste iniţiative nu sunt de pionerat. În anul 2004 Biblioteca Naţională şi Arhiva Naţională au fost comasate în Canada, o acţiune similară a fost anunţată în anul trecut în Noua Zeelandă.
 
Atunci când această idee apare pe fonul crizei financiare, ca posibilitate de salvare a unor mijloace financiare de moment ea trebuie tratată într-un singur fel. Dacă însă este gândită ca o modalitate eficientă de rezolvare a problemelor comune ce ţin de prezervarea moştenirii culturale, de punerea documentelor în acces şi de îmbunătăţirea serviciilor pentru utilizatori aceste iniţiative pot fi tratate din cu totul altă perspectivă.
 
Nu cred că pentru Olanda contează prea mult mijloacele financiare care pot fi economisite de la comasarea acestor două instituţii atât de importante. În cazul Olandei această acţiune  este, mai degrabă,  dictată de alte raţiuni şi anume de grija faţă de utilizatori.

Cum vor fi preluate aceste iniţiative de alte ţări, şi care vor fi considerentele, rămâne de văzut.{jcomments on}