Tipărire
Părinte: Categorii în Română
Categorie: E important
Accesări: 5328

Arta Cartii Coperta 

ANDREESCU, Ana. Arta cărţii: cartea românească veche 1508-1700. Bucuresti: Capitel, 2006. 294 p.

Lucrarea   Arta cărţii: cartea românească veche 1508-1700”,  punctează foarte bine o periodizare a epocii carţii înca de la începuturi pană la sfârşitul veacului al XVII-lea, Ţara Românească fiind a patra ţară unde se imprimau cărti cu caractere slavone, după Polonia, Italia, Muntenegru.

Cartea debuteaza cu epoca tiparului vechi românesc sub raportul ornamenticii si ilustraţiei:  “Plecand de la realizările lui Macarie, care se înscriu în cea mai veche perioadă din istoria tiparului chirilic [….]. Alături de caractere, elementele de grafică permit stabilirea filiaţiei, a datării, a apartenenţei unei carţi la o tiparniţă sau alta. Dar, dincolo de interesul ştiinţific de istorie a cărţii, aceste pagini îşi propun să evoce un important capitol din trecutul culturii româneşti. ”Se remarcă prezentarea principalelor centre tipografice, din sec. XVIII, din ţară: Buzau, Snagov, Bucureşti, Râmnic, Târgovişte, Sibiu, Iaşi, Cluj, Rădăuţi, Blaj, Dubăsari, Movilău, Buda, urmate de lista ilustraţiilor care cuprinde: gravuri de titlu, steme, xilogravuri, viniete, letrine etc.

Acad. Virgil Cândea apreciază cartea astfel: “cărţile de început, marcate de eleganţă inimitabilă a manuscriselor româneşti pe care epigonii lui Gavril Uric ştiau însa să le creeze pe timpul lui Macarie, vor face relativ repede loc stilului de influenţă renascentistă, apoi barocă. Lucrarea de faţă este în această privinţă concludentă. Cartea imprimată se dovedeşte un teren fertil şi totodata un agent determinant pentru fenomenele inovării în culturi şi ritmurile lor.”