reprezentare logo Kosson

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore_link in /home/kosson/public_html/plugins/content/jw_disqus/jw_disqus.php on line 167

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore_link in /home/kosson/public_html/plugins/content/jw_disqus/jw_disqus.php on line 167

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore_link in /home/kosson/public_html/plugins/content/jw_disqus/jw_disqus.php on line 167

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore_link in /home/kosson/public_html/plugins/content/jw_disqus/jw_disqus.php on line 167

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore_link in /home/kosson/public_html/plugins/content/jw_disqus/jw_disqus.php on line 167

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore_link in /home/kosson/public_html/plugins/content/jw_disqus/jw_disqus.php on line 167

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore_link in /home/kosson/public_html/plugins/content/jw_disqus/jw_disqus.php on line 167

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore_link in /home/kosson/public_html/plugins/content/jw_disqus/jw_disqus.php on line 167
Biserica Sf. NicolaeSub titlul “Satutul profesiei de bibliotecar în România” s-a desfăşurat a XVIII-a Conferinţă Naţională ABR la Braşov. Salutăm iniţiativa ABR şi sperăm ca în anii care vor veni, să se aducă în discuţie mai multe teme interesante legate de proiecte europene ale societăţii informaţionale.

Din program amintim :
·   Prezentarea CTLes-Centrul Tehnic al Cărţii din Învăţământul Superior – Franţa. Jean-Louis Baraggioli, director CTLes, a susţinut ideea  europeană a dezvoltării spaţiului lecturii, vizând creşterea cantitativă şi calitativă a resurselor documentare prin colectare şi conservare.
·   Prezentarea proiectului “Global Libraries în România” care va fi lansat in noiembrie anul acesta (Colin Guard, IREX)
·   Intruniri pe secţiuni: Catalogare – Clasificare - Indexare, Statistică şi evaluare, Legislaţie de biblioteca şi perfecţionare profesională, Periodice, Informatizare, Referinţe, Achiziţie si dezvoltarea colecţiilor, Colecţii speciale, Conservare şi restaurare, Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar, Biblioteci medicale. 
·   Prezentarea codului deontologic al bibliotecarului din România.
·  Prezentarea cărţii „Biblioteca universitară între tradiţie şi mondializare uniformizantă”, de către doamna Sanda Bercovici (Israel).

Am regăsit Şcheiul după câţiva ani neschimbat, poate doar o urmă de vreme pe chipul dl. profesor V. Olteanu, care ne-a întâmpinat cu un zâmbet, prezentându-ne  Şcheiul cu toate minunăţiile lui: biserică, şcoală şi tipar.

Biserica Sf. Nicolae este atestată documentar în anul 1292, fiind amintită de bula papală din 1399. Primul ctitor al bisericii a fost Neagoe Basarab, apoi urmează Petru Cercel, care la îndemnul protopopilor Iane si Mihai din Şchei, a ridicat în anul 1583 tinda bisericii de piatră, înfrumuseţând-o cu podoabe şi pictând chipurile sfinţilor. Ce n-au terminat ei, a finalizat Aron Vodă, care a înălţat şi un turn.
Scoala din Schei
Şcoala este atestată documentar de cronica locală a anului 1495, când “s-au zidit şcoala şi biserica” însă existenţa sa se confirmă încă din anul 1399, iar tiparul se leagă de existenţa lui Coresi . La şcoala din Şcheii Braşovului s-a predat pentru prima data limba română în 1559, mobilierul de epocă, explicând atmosfera şcolară de la începutul  secolului al XIX-lea: bănci, “calamari” de cerneală şi tăbliţe pe care s-au scris primele litere. Şcoala noua, de piatra, a fost construită în 1597, prin osteneala protopopului Mihai, din fondul dăruit de Aron Voda al Moldovei. In încăperile  „Primei Scoli” se mai află sala de clasă a lui Anton Pann, vechi obiecte de „uz gospodăresc” din Şchei, tiparniţa lui Coresi, icoane vechi, costume populare şi  biblioteca.

Impresionanta bibliotecă din Şcheii Braşovului deţine  aproximativ 4000 de cărţi vechi, hrisoave, cărţi domneşti, zapise, partituri muzicale, registre, exlibris, obiecte muzeale şi scrisori, constituind un tezaur pentru istoria ţării noastre.
Image

Între 1556 şi 1588 diaconul Coresi împreună cu colaboratori săi (Călin, Mănăilă, Şerban Coresi, Toma, protopopii Iane şi Mihai) tipăresc primele cărţi  în limba română:  “Dac-am cetit, bine am ispitit şi socotit şi am aflat că toate tâlcuiesc, adeverează şi întăresc cu Scriptura sfântă şi mie tare plăcută şi am scris cu tipariul voao fraţilor românilor să vă fie pre învăţătură”.
Image
 
O carte se realiza cu truda şi în câţiva ani, fiind apreciată la adevarata sa valoare. Amintim: “Ortografia română” a lui Petru Maior”, “Îndreptatea legii de la Târgovişte”(1652), “Biblia de la Bucureşti”(1688), “Lexiconul de la Buda”, “Istoria pentru începutul românilor în Dachia”, “Cazania a II-a “(Carte romaneasca de învăţătură) tradusă de protopopii Iane şi Mihai, “Psaltirea”, “Sbornicul”, diaconul Oprea alcătuieşte “Octoihul românesc” (carte de cântări), iar 8 ani mai tarziu, popa Voicu redactează “Invăţături morale din  Vieţile Sfinţilor - Cuvântări la sfinţi şi pilde de folos sufletesc”,”Hrisovul de danie “ din anul 1594, dat de Aron Voda.
Image
 
Image
 
Image
Încheiem cu speranţa ca vom reveni în acest loc plin de istorie  şi cu gândul ca v-am convins să vizitaţi Scheii Braşovului.