Tipărire
Părinte: Colecții Digitale
Categorie: Brukenthal Digital
Accesări: 3753

Brukenthal Digital — colecția de carte veche digitizată a Muzeului Național Brukenthal, Sibiu

În forma cea mai concisă, istoricul colecţiei de incunabule a Muzeului Naţional Brukenthal, este prezentat în ultimele paragrafe ale Cuvântului înainte din Catalogul colecţiei de incunabule al Veturiei Jugăreanu:


„Cea mai bogată ca număr este colecţia provenită de la Biblioteca Capelei. Această colecţie s-a format din donaţiile unor posesori transilvăneni particulari, sau instituţii ca Mănăstirea Dominicanilor din Sibiu, Biblioteca Oraşului Sibiu, câteva biserici posesoare de incunabule, mulţi călugări, preoţi şi reprezentanţi ai burgheziei născânde din Transilvania. Din toate aceste surse s-a format o colecţie de peste 280 incunabule, care a fost anexată Bibliotecii Gimn[aziului] ev[anghelic] la sfârşitul sec[olului] al XVI-lea, care la rândul ei le-a depozitat în Capela Sf[ântul] Iacob a bisericii evanghelice din Sibiu, primind numele de Biblioteca Capelei.

A doua colecţie, care provine de la Brukenthal, a fost cumpărată chiar de baronul Brukenthal din diferite centre ale apusului Europei şi, în mică măsură, şi din surse locale transilvănene. Colecţia în număr de 76 exemplare a fost păstrată de Brukenthal în palatul propriu unde de altfel se găseşte şi în momentul de faţă. La colecţia personală a lui Brukenthal, în anul 1879 s-a anexat colecţia Bibliotecii Capelei, iar ceva mai târziu, aceea a Capitlului evanghelic, formând împreună colecţia de incunabule a Bibliotecii Brukenthal. În anul 1937, prin achiziţii, se măreşte fondul cu încă 3 incunabule”.

În timp, componenţa colecţiei de incunabule a bibliotecii s-a modificat întrucâtva, fie prin identificarea unor noi incunabule, din fondul vechi, fie prin eliminarea unora care, cercetate cu mijloace mai moderne, s-au dovedit a fi tipărite în primele decenii ale secolului al XVI-lea. S-a impus deci realizarea unui nou catalog, care să cuprindă întregul fond de incunabule al Muzeului Brukenthal, deziderat împlinit prin lucrarea Veturiei Jugăreanu, apărută în anul 1970, cuprinzând descrierea a 382 de incunabule. 

Remarcabil în colecţia de incunabule a Muzeului Naţional Brukenthal este numărul mare de unicate la nivel naţional (222), fie ca titluri, fie ca ediţii. 

Elena-Maria Schatz