Tipărire
Părinte: Acces Deschis (OA)
Categorie: Cronica OA
Accesări: 5292

Astăzi, 4 septembrie, 2018, Coaliția S - cOALition S a publicat planul ambițios cu 10 principii pentru Accesul Deschis în Europa. Această coaliție este formată din 11 organizații de finanțare a cercetării din Europa și Comisia Europeană incluzând European Reseach Council (ERC).

Acest Plan este constituit din 10 principii care jalonează voința europeană de a implementa un principiu central începând cu 2020 privitor la modul în care se va face diseminarea rezultatelor de cercetare.

PrincipiulCentralPlanS

Principiul central este următorul:

„După 1 ianuarie 2020, publicațiile științifice pe baza rezultatelor din cercetările finanțate din granturi publice puse la dispoziție de consiliile de cercetare naționale și europene, trebuie să fie publicate în reviste compatibile cu Accesul Deschis sau pe platforme compatibile cu Acces Deschis”.

În completare:

Util este să citiți și Preambulul lui Marc Schiltz, Președintele Science Europe și Declarația Comisarului Carlos Moedas.
O declarație a fost emisă și de Consiliul European pentru Cercetare.