Tipărire
Părinte: Acces Deschis (OA)
Categorie: Cronica OA
Accesări: 5166

Ieri după cum deja știți a intrat în vigoare noul Tratat de la Lisabona și odată cu acesta și pilotul Comisiei Europene (e-Infrastructure) pentru Acces Deschis atașat Platfomei Cadru 7.

Tot ieri a fost lansat proiectul european OpenAIRE ca propunere de proiect în cadrul Integrated Infrastructures Initiative Project (I3), Capacități – PC7 INFRASTRUCTURI. Proiectul are o desfășurare pe 36 de luni și are ca scop:

Acest proiect prezintă interes pentru că și membri ai comunității noastre participă la acest proiect cu scopul de a stabili un punct de contact și diseminare la nivel național pentru ceea ce înseamnă accesul deschis și în particular pentru a face cunoscute oportunitățile pe care OpenAIRE le oferă.

 

Chiar dacă în concepție este simplu, disponibilitatea nerestricționată a publicațiilor de cercetare (precum și a datelor științifice), este departe de a fi o realitate, implementarea politicilor care promovează accesul deschis la cele mai importante produse de cercetare, s-a dovedit a fi foarte dificilă. Ghidul privind Accesul Deschis – Oportunități și Provocări1 oferă o perspectivă completă a complexităților tuturor politicilor cu relevanță, organizaționale, sociale și cultural științifice, tehnice, financiare și legale. Pe de altă parte, inițiative și organizații din mai multe state membre UE și la nivel transnațional, au înregistrat un progres remarcabil în domeniul accesului deschis și al depozitelor digitale în ultimii 3-4 ani, dovedind că aceste dificultăți pot fi depășite.

Pe baza unei experiențe extinse a membrilor consorțiului și a experienței de lucru anterioare în aceste două domenii, OpenAIRE intenționează să abordeze aceste complexități în contextul articolelor recenzate publicate care conțin rezultatele unei selecții specifice de proiecte finanțate prin PC7 sau Consiliul European pentru Cercetare (ERC). Va oferi instrumente eficiente pentru a sprijini principiile Comisiei Europene menționate în Communication of Scientific Information2 urmate de Competitiveness Council Conclusions on Scientific Information în the Digital Age3. Aceste instrumente vor promova adoptarea pe scară largă a Politicii pentru Acces Deschis care va conduce către diseminarea coerentă și globală a rezultatelor de cercetare finanțate din fonduri publice (publicații și date) după cum a fost specificat în ERC Scientific Council Guidelines4 for Open Access și Open Access pilot5 lansat de Comisia Europeană.

Proiectul propus va oferi „o infrastructură electronică și mecanisme de sprijin pentru identificare, depunere, acces și monitorizare a articolelor finanțate prin PC7 și ERC”, în care mecanismul principal de sprijin va fi stabilirea și operarea Biroului de Asistență European. În plus, proiectul va pune la dispoziție „un depozit special pentru articole vare nu vor fi găzduite în depozite instituționale și nici în depozite tematice/pe subiecte” în timp ce va fi pregătit un model similar pentru activități de același fel privind datele științifice. Toate articolele și datele depozitate vor fi liber disponibile tuturor prin intermediul unui nou portal destinat produselor de cercetare finanțate de UE și care va fi construit ca parte a acestui proiect. Va conecta, de asemenea aportul științific (contractele proiectelor) cu rezultatele cercetărilor (publicații și date) și va monitoriza gradul de utilizare a sistemului pentru a obține tendințele statistice relevante pentru amândouă. Din punct de vedere tematic, proiectul se va concentra pe publicații recenzate (în primul rând articolele de revistă în formă finală sau preprinturi, dar și articole prezentate la conferințe când aceste sunt considerate a fi importante) în cel puțin șapte discipline subliniate în pilotul privind accesul deschis (energie, mediu, sănătate, interacțiune cognitivă a sistemelor robotice, infrastructuri electronice, știința în societate și științe socio-economice și umaniste) și seturile de date de cercetare într-un subset al acestora. Totuși din punct de vedere geografic, acest proiect va avea o „amprentă europeană” clară prin faptul că acoperă integral Uniunea Europeană implicând persoane și depozite științifice în aproape toate cele 27 de state membre trecând dincolo de acestea. Infrastructura electronică construită de proiect se va baza pe serviciile software moderne ale pachetului D-NET dezvoltat în cadrul proiectelor DRIVER și DRIVER II și softwareul pentru depozite digitale Invenio dezvoltat de CERN. Acestea vor fi îmbunătățite mai departe și vor primi servicii dezvoltate în cadrul OpenAIRE pentru a răspunde unor cerințe esențiale și la problemele care apar în atingerea țintelor și care necesită cercetarea pe mai mai departe.


OpenAIRE va organiza un sistem de asistență european compus dintr-un centru european și birouri le legătură în toate statele membre ale Uniunii europene cu excepția unuia singur și un stat asociat (Norvegia).

Centrul european: Centrul european preconizat va fi organizat și va fi operațional având funcționalități de bază în primele șase luni ale proiectului, în mod gradual oferind mai multe servicii. Este foarte important ca imediat după debutul public și lansarea proiectului, un sistem de „prim contact” să fie operațional. Centrul în sine va fi un birou de asistență virtual organizat și operat într-o formă foarte eficientă ca și costuri de un număr mic de parteneri experimentați. Sistemul de asistență care acoperă aproape toate statele membre ale UE și mai departe, va ajuta cercetătorii în a se conforma cerințelor pilotului FP7, de exemplu, îndrumarea acestora către cele mai potrivite depozite, îi va ajuta să înțeleagă natura accesului deschis și schemele de licențiere care îl sprijină, chiar ajutându-i cu procesul de încărcare dacă acest lucru este necesar, etc. Acesta va servi drept prim contact pentru cercetătorii care nu au infrastructuri de sprijin în țările lor, pentru responsabilii de proiecte ai Comisiei europene din cadrul celor 7 zone tematice desemnate și pentru CORDIS – Community Research and Development Information Service. Mai mult, va coordona, instrui și consilia toate birourile de legătură din statele membre.

Birourile de legătură naționale pentru accesul deschis: În mod formal, cercetătorii participă în cadrul proiectelor FP7 prin intermediul instituțiilor în care activează, acestea fiind cele care semnează contractele cu, Comisia Europeană și care, sunt astfel responsabile pentru atingerea obiectivelor contractuale incluzând atingerea mandatului acces deschis al FP7. Pentru că aceste instituții sunt incluse în contextul național, este de o deosebită importanță ca statele membre ale Uniunii Europene să se implice în Sistemul de Asistență European pentru a gestiona aspectele administrative, lingvistice, legale și altele. Birourile de legătură pentru accesul deschis stabilite prin proiect vor fi structurate similar rețelei mari de informare europene privind Programele de Cercetare Europene și vor servi ca reprezentanți ai proiectului în fiecare țară devenind intermediari în ambele sensuri între cercetători, instituții de cercetare și creatorii politicilor pe de o parte și serviciile privind proiectul și problemele europene cu relevanță, pe de altă parte.

Consorțiul își propune să formalizeze relațiile dintre Centrul european și CORDIS precum și dintre birourile de legătură și biroul de consultanță al Programului European de Cercetare din cadrul fiecărei țări.

Sistemul de asistență european va fi accesibil online prin intermediul unui portal prevăzut - „openaire.eu”, care va oferi acces, de asemenea, la articolele științifice produse în cadrul FP7 și ERC. Din cadrul acestui portal, se vor face linkuri către paginile de asistență la nivel naţional, precum „open-access.net” (Germania), „rcaap.pt” (Portugalia), „recolecta.net” (Spania), etc. Portalul va face o legătură și către „portalul participantului” de la Comisia Europeană, CORDIS și alte inițiative trans-naționale și organizații cu relevanță pentru accesul deschis, precum SPARC Europe și alte societăți științifice.

Dezvoltarea unui Sistem de asistență european compus dintr-un centru european și oficii de legătură privind accesul deschis.

Oferirea unui serviciu operațional continuu care să ușureze depunerea în depozite este critică în ceea ce privește sprijinul care se dorește a fi oferit cercetătorilor. Funcțiile sistemului de asistență nu sunt limitate la interogarea online a sistemului și obținerea unor timpi de răspuns rapizi, mai degrabă fiind o rețea care oferă măsuri solide de sprijin care acoperă toate statele Uniunii Europene și oferă informații consistente pe probleme care variază de la cartografierea unui punct de informare până la localizarea celui mai apropiat depozit relevant, informație localizată privind drepturile de proprietate intelectuală și îndrumări privind depunerea în depozite. Sistemul de asistență european va oferi mai ales:

Aceste instrumente cor fi construite din materialele disponibile și instrumente open source cât mai mult posibil dezvoltate la nivel local/național. De exemplu, instrumentul privind drepturile de autor SURF va fi tradus pentru uzul local. Sistemul de asistență va fi disponibil online prin intermediul portalului prevăzut OpenAIRE („OpenAIRE.eu”). Sistemul de asistență va fi moderat și administrat la nivel central pentru a oferi un serviciu profesional, având responsabilitatea distribuită între partenerii cu experiență ai consorțiului și o rețea de oficii de legătură pe probleme de acces deschis.

Sistemul de asistență european

Acest WP se concentrează pe implementarea și operarea Sistemului de Asistență. Coordonat central, dar operat într-o structură regională și distribuit de-a lungul unei rețele de birouri de legătură în fiecare dintre statele membre ale UE, acest WP va asigura eficiența dezvoltării centrale și flexibilitatea implementării locale de servicii și mecanisme de sprijin; va elabora și disemina kituri cu instrumente, materiale de instruire și informare pentru a sprijini cercetătorii pentru ca aceștia să întrunească cerințele politicilor AD ale Comisiei Europene.

În ceea ce privește aceste obiective, următoarele sarcini au fost identificate:

T 2.1: Managementul Sistemului european de Asistență. Această sarcină va fi responsabilă de funcționarea sistemului ca o structură organizațională de rețea virtuală care are un birou de asistență central sprijinit de coordonatori regionali. Acesta va formaliza procedurile, standardele și liniile directoare, incluzând un serviciu operațional monitorizat continuu, timpuri de răspuns, etichetă/protocol pentru întrebare/răspuns și servicii de monitorizare și evaluare prin intermediul unei selecții atente, implementarea și configurarea unui sistem online de asistență/avizare. Va defini și crea un kit de instrumente de bază (tradus în limbile locale ale birourilor de legătură) pentru a fi utilizate de sistemul de asistență (întrebări și răspunsuri, instrumente selectate pentru referințe – siteuri, servicii, organizații, experți, etc. și alte materiale și resurse relevante) disponibile în wikiul proiectului. Operarea sistemului de asistență planificat este programată să se facă în două faze: Faza 1 se va încheia în luna 3 doar pentru operaţionalizarea Centrului European, iar Faza 2 în luna 8 pentru operaționalizarea interconectată a Centrului european cu Birourile de Legătură la nivel național.

T2.2: Implicarea şi sprijinirea ofițerilor de legătură. Acest lucru va acționa ca un centru pentru birourile de legătură naționale prin (i) stabilirea procedurilor și a protocoalelor care să asigure interacțiunea lină dintre fiecare birou de legătură și Centrul european OpenAIRE şi (ii) instruirea ofițerilor de legătură și a cercetătorilor privind procedurile și protocoalele sistemului de asistență și asupra utilizării infrastructurii centrale, în ateliere de lucru locale, acțiuni de instruire, evenimente de comunicare. Pentru realizarea acestui lucru se vor defini și dezvolta un kit de instrumente care să fie utilizate de ofițerii de legătură AD la nivel național, oferind ulterior îndrumare la nivel național privind conformitatea cu politica Comisiei Europene privind AD.

T 2.3: Implicarea și sprijinirea cercetătorilor. Acest lucru se va adresa și se va îngriji de necesitățile cercetătorilor legate de mandatele AD și de utilizarea OpenAIRE. Va întreprinde câteva sondaje locale printre cercetătorii din universități și instituțiile de cercetare care primesc finanțate de la FP7 și ERC. Va defini și dezvolta un kit de instrumente de bază (tradus în limbile locale), care oferă sprijin pentru principiul „depozitează o dată” pentru a depozita publicațiile proprii în depozite în relație cu sistemele CRIS. Va oferi sprijin autorilor în utilizarea celor trei scenarii de depozitare principale: autorul depozitează într-un depozit validat OpenAIRE, într-un depozit nevalidat sau în depozitul OpenAIRE „orfan” (cu demonstrații/video privind depozitarea/auto-arhivarea în cadrul unui DI). Va creea IR-uri, modele de publicare și licențiere și politici privind drepturile de autor/de licențiere (baza de date RoMEO6 privind politicile privind drepturile de autor), instrucțiuni privind versiunile autorului versus versiunile editorului, privind amendamentul necesar solicitării autorizației de a auto-arhiva după o perioadă de embargo, iar în paralel pledând pentru AD prin intermediul unor materiale video. În final, toată această informație va fi formalizată pentru a fi integrată în sistemul de asistență făcând sistemul de asistență unul ușor de operat pentru birourile de legătură locale, asigurându-se faptul că este mereu actualizat folosindu-se principiile managementului serviciilor pentru a asigura un serviciu profesional în orice moment.

Livrabile şi milestones

1Publicat de Comisia Europeană și Comisia Germană pentru UNESCO, 2008, tradus din originalul în limba germană publicat de Comisia Germană pentru UNESCO. Traducerea în limba română a fost asigurată de Comunitatea Kosson și este prezentă pentru a fi descărcată și citită la http://oad.kosson.ro

6SHERPA RoMEO: publicare, politici privind drepturile de autor şi auto-arhivare (http://sherpa.ac.uk/romeo)