reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România

Stimați colegi,

Sigla Accesului Deschis în România (versiune beta)Portalul dedicat Accesului Deschis în România a fost ridicat online și se află în versiune beta. Ce înseamnă acest lucru?

Avem un spațiu dedicat și o structură web dedicată pentru a disemina și dezbate cele mai interesante și fierbinți subiecte legate de Accesul Deschis și promovarea acestuia în România. Tot acest spațiu se dorește a fi o punte cu proiectele și politicile existente sau care sunt în dezbatere la nivel european și național.

Secțiunea dedicată Accesului Deschis pe nodul comunității Kosson nu-și va încheia activitatea, ci va fi ca o punte de informare cu portalul www.acces-deschis.ro.

Ce înseamnă acest lucru? 

Add a comment

Comisia Europeană a prezentat astăzi unele măsuri pentru îmbunătățirea accesului la informațiile științifice produse în Europa. Un acces mai extins și mai rapid la documente și date științifice va permite cercetătorilor și întreprinderilor să profite cu mai multă ușurință de rezultatele activității de cercetare finanțate din fonduri publice. Acest lucru va stimula capacitatea de inovare a Europei și va oferi cetățenilor un acces mai rapid la avantajele oferite de descoperirile științifice, în timp ce Europa va beneficia de un randament sporit al investițiilor sale de 87 de miliarde de euro pe an în cercetare și dezvoltare. Măsurile vin în completarea comunicării adoptate tot astăzi de Comisie privind realizarea Spațiului european de cercetare (SEC).

Add a comment

Stimați colegi, {sharethis}

În acest moment doi dintre semnatarii Înțelegerii Accesului Deschis sunt cele două mari asociații profesionale din România: ABR și ANBPR. Acesta este semnul că se înțelege pe deplin faptul că Accesul Deschis la resurse face parte din viitorul portofoliu de activități cu toate consecințele privind pregătirea profesională și asigurarea unei baze tehnologice absolut necesare.
Cu multă satisfacție am primit semnăturile instituționale ale celor mai importante biblioteci transilvănene: B.J. Brașov, B.J. Sibiu, B.J. Cluj-Napoca.
S-au alăturat înțelegând importanța momentului și două organizații cu interese directe în susținerea împlinirii obiectivelor IPJ care documentul le propune: Asociația pentru Tehnologie și Internet și Grandir (Spania).

Ce se va întâmpla în scurt timp ca urmare a creșterii numărului semnatarilor?
1. Se va accelera ritmul de lucru pentru relansarea portalului www.acces-deschis.ro
2. Semnatarii Înțelegerii vor fi invitați să se alăture listei de discuții pe grupul Acces Deschis România (https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/acces-deschis).
3. Vor fi inițiate discuții privind surse de finanțare și realizarea de consorții și parteneriate care să sprijine dinamica unui sistem național de valorificare a resurselor cu Acces Deschis (tehnologie, formare profesională, promovare «advocacy»).

Vă mulțumim pentru interes iar dacă încă nu ați semnat Înțelegerea, vă invităm să citiți, să înțelegeți și să acordați sprijin. Add a comment

versiunea 1.1 (Open Definition - http://opendefinition.org/okd/)

Open Knowledge FoundationTerminologie

Termenul de cunoaștere înțelege includerea:

  1. De conținut precum muzică, filme, cărți
  2. Date, fie acestea științifice, istorice, geografice sau din alte domenii
  3. Informații guvernamentale sau altele din administrație

Softwareul este exclus în ciuda poziției sale centrale deoarece este acoperit pe deplin de alte lucrări.

Add a comment

Stimați colegi,

În aceste zile se lucrează la site-ul www.acces-deschis.ro. 
Una dintre etape este stabilirea unui logo care să ajute mai târziu la identificarea rapidă și reprezentarea punctelor de informare pe Internet, care vor oferi și informații utile prezente pe viitorul site. În acest sens, vă prezint propunerile și să invit să votați cu ajutorul modulului specializat de sub imagine.
Vă mulțumesc!

Aceste opere au fost oferite de Sarminfo sub licență Creative Commons BY-NC-ND
Add a comment

Stimați colegi, pentru că ați solicitate materiale care să ajute la promovarea Accesului Deschis în contextul lansării Înțelegerii Accesului Deschis, am pus la dispoziâia comunității un pliant și un material explicativ dedicate tuturor colegilor care lucrează în biblioteci și nu numai. Vor mai urma și alte materiale utile care să vină în completarea acestora. 

Dacă aveți propuneri privind subiectele pe care aceste tipuri de materiale ar trebui să le abordeze, lăsați mesaj.

Puteți descărca pliantul și materialele de promovare pentru biblioteci de la http://www.kosson.ro/index.php?option=com_docman&;task=cat_view&gid=158&Itemid=46&lang=ro

   Add a comment

Prolog: Inițiativa pentru Acces Deschis de la Budapesta după 10 ani

Zece ani în urmă Inițiativa pentru Acces Deschis de la Budapesta (BOAI) a lansat o campanie globală pentru accesul deschis (AD) privind rezultatele de cercetare evaluate colegial nou apărute. Nu a inventat idea de AD. Din contră, a atras proiectele existente împreună pentru a explora modul în care ar putea „lucra împreună pentru a atinge un succes mai larg, mai substanțial și mai rapid.” Dar BOAI a fost prima inițiativă care a folosit termenul de „acces deschis” în acest scop, prima care a articulat o definiție publică, prima care a propus strategii complementare pentru a realiza AD-ul, prima care a generalizat apelul la AD pentru toate disciplinele și pentru toate țările și prima care a primit o finanțare substanțială.

Astăzi nu ne mai aflăm la începuturile acestei campanii globale și nici la final încă. Suntem chiar la mijloc și tragem linia după un deceniu de experință pentru a face noi recomandări pentru următorii zece ani.

Reafimăm „declarația de principiu,... declarația strategică și declarația de susținere” a BOAI. Reafirmăm aspirația de a atinge acest „bun public fără precedent” și de a „accelera cercetarea, îmbogăți educația, împărtăși învăţătura celor bogaţi cu cei săraci iar a celor săraci cu a bogaţilor, se va face cât mai folositoare această literatură şi se vor pune fundamentele pentru unirea umanităţii într-o conversaţie intelectuală şi o căutare a cunoaşterii comune.”

Add a comment

Introducere

Cercetătorii pot găsi și pot citi articole online mai avantajos decât ar face căutări manual după copii tipărite. Mașinile (computerele) pot indexa articolele și pot extrage detalii (titluri, cuvinte cheie, etc.) pentru a atenționa cercetătorii cu privire la materialele cu relevanță. mai mult, computerele pot extrage date factuale și înțelesuri prin „exploatarea” conținutului, deschiderea posibilitiților pentru care mașinile să fie utilizate pentru a face conexiuni (și chiar descoperiri științifice), care, altfel ar rămâne invizibile pentru cercetători. Add a comment

Stimați colegi,

A sosit momentul în care gândurile, ideile, inițiativele și cele mai bune experiențe în ceea ce privește accesul deschis, să-și găsească o expresie sintetică, cuprinzătoare și care să imprime o direcție de acțiune.
În acest scop a fost lansată Înțelegerea Accesului Deschis, un document cu o dublă semnificație: cea de înțelegere între semnatari pentru a căuta acțiunile formate de consens și cel de înțelegere cu sensul său propriu, adică semnatarii chiar sunt în cunoaștere și chiar înțeleg sensurile pe care acțiunile viitoare le vor inculca.{sharethis}

De unde a venit inițiativa acestui document?
Membri ai comunității Kosson au arătat interes și preocupare pentru valorificarea resurselor de informare electronice în regim de acces deschis începând cu anul 2005. Din acest moment a urmat un lung șir de traduceri, studii și o promovare a conceptelor și modelelor cu acces deschis. În anul 2010, Asociația Bibliotecarilor din România adopta Moțiunea sa privind accesul deschis în cadrul conferinței naționale.
Pentru că doar acel document nu este îndeajuns pentru a proiecta în viitor acțiuni concrete, a apărut ideea de a avea un document programatic puternic care să exprime înțelegerea și voința cel puțin a membrilor acestei comunități. Add a comment

În perioada 14, 15 noiembrie 2012 se va desfășura la Universitatea Transilvania din Brașov, workshopul exploratoriu internațional:

ABORDĂRI INOVATOARE PRIVIND PROMOVAREA ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAȚIA ȘTIINȚIFICĂ PRIN CULTURA INFORMAȚIEI

Vor participa 7 lectori din străinătate, din Norvegia, Danemarca, Turcia, Franța, Grecia, Italia și 6 lectori din România.

Proiectul este finațat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, proiect PN-II-ID-WE-2012-4-091

Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.