reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România


Fundament

În jur de 300 de universități, centre de cercetare, agenții finanțatoare ale cercetării, societăți științifice și biblioteci, au semnat Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis iar organisme din domeniul cercetării și a educației superioare, precum și organe politice din toată lumea, au sprijinit în mod public principiul Accesului Deschis la cercetarea finanțată din fonduri publice.

Au fost compilate următoarele recomandări de către organizatorii Întâlnirii Satelit a IFLA privind Accesul Deschis și a Rolului în Continuă Schimbare a Bibliotecilor, care s-a ținut pe 9 august în Gothenburg:

  • IFLA ar trebui să reducă confuzia în jurul definiției prin referirea explicită la Accesul Deschis în acord cu definirea dată în Declarația de la Berlin iar în relațiile și discuțiile cu organizații precum UN, UNESCO, WHO, WIPO - etc. trebuie să ia o poziție explicită afirmând faptul că Accesul Deschis este necesar pentru a ca biblotecile să-și îndeplinească rolul, pentru ca societățile să se dezvolte, pentru îmbunătățirea sănătății la nivel global și a bunăstării umane.
  • IFLA ar trebui să lucreze cu organizații cheie care se focalizează explicit pe Accesul Deschis și să lucreze în parteneriat ori să acorde sprijin inițiativelor și cu serviciile finanțate la nivelul comunităților care sunt concentrate pe Accesul Deschis pentru a pregăti o declarație comună împreună cu OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association). IFLA ar trebui să sprijine toate eforturile de dezvoltare a unor modele de afaceri durabile pentru publicarea cu Acces Deschis.
  • IFLA ar trebui să-și încurajeze asociațiile și instituțiile membre pentru a construi capacitățile și pentru a se angaja în activități care promovează Accesul Deschis, să-și angajeze secțiunile relevante, comitetele etc. în a face foarte vizibilă problema Accesului Deschis în activitățile proprii și pentru a face disponibile publicațiile IFLA în regim de Acces Deschis.
Add a comment

Stimați colegi,

Știu că mulți dintre dumneavoastră doresc să afle mai mult cum funcționează publicarea în regim de acces deschis. De curând, a fost publicat un studiu care vă poate aduce lămuririle necesare pe studii de caz. Pentru cei dintre dumneavoastră care doresc să afle informații de bază Discul cu Acces Deschis de la http://oad.kosson.ro vă stă la dispoziție.

SOAP este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin FP7, care se desfășoară în perioada Martie 2009 - Februarie 2011.

Studiul are ca scop compararea și punerea față în față a cererii și ofertei pentru servicii de publicare cu acces deschis. Este un studiu focalizat pe aspectele ce privesc „sursele de venit” ca unul din punctele cheie care fac diferența față de tradiționalul model cu „taxă pentru acces”. Au fost identificate următoarele surse de finanțare, care sunt studiate la nivelul penetrării pieței:

Taxe pentru procesarea articolelor: revistele impun o taxă autorilor per articol. Taxele variază în funcție de reviste, discipline și condițile de procesare. Acestea pot fi per articol acceptat, per articol trimis (fie că este acceptat sau nu) sau taxare per pagină, uneori suplimentar perceperii unei sume fixe. Exemple: Biomed Central, Public Library of Science, Hindawi Publishing Corporation, Medknow Publication, Co-action Publishing, Copernicus.

Schema cotizației pentru instituție: Revistele oferă o schemă de cotizare de cele mai multe ori plătită de instituția autorului. Fonduri pot proveni din bugetele bibliotecilor, granturi de cercetare (fie că acestea au sau nu fonduri dedicate în acest scop) sau fonduri gestionate la nivel central. Exemple: Biomed Central, Hindawi Publishing Corporation, American Society for Neurochemistry in collaboration with Portland Press.

Publicarea prin efortul comunității: Revistele sunt publicate prin eforturile comunității, unde munca voluntară (a indivizilor sau instituțiilor) acoperă părți ale costurilor. Această abordare este îngemănată cu unele forme de subvenționare instituțională. Exemplu: Bioline International {sharethis}

Add a comment

Refăcând traseul marilor evenimente care au avut loc anul acesta, remarc Conferința IFLA - Milano, eveniment care a marcat preluarea poziției de președinte de către doamna Ellen Tise, director al serviciilor informaționale și de bibliotecă de la Biblioteca J.S. Gerike a Universității Stellenbosch din Africa de Sud. Anunțul temei Conferinței de anul acesta de la Gothenburg din Suedia m-a bucurat și mi-a confirmat ceea ce simțeam de mai multă vreme: preschimbarea breslei după o nouă paradigmă necesară satisfacerii unor noi necesități de informare.

Pentru a avea referința corectă indicăm pagina manifestării și subliniem și noi titlul acesteia: „Acces deschis la cunoaștere – promovând progresul durabil”. De fapt tema centrală a întregului mandat al doamnei Tise este intitulată: bibliotecile oferă accesul la cunoaștere iar una din ideile importante care se desprinde este „continua poziționare a bibliotecilor în cadrul Societății Cunoașterii ca și mediatoare ale accesului la informație și catalizatoare ale generării cunoașterii”. Add a comment

La finalul lunii iunie Biblioteca Academiei Române a găzduit seminarul cu tema Cultura clasică și metode scientometrice, unde am avut ocazia de a prezenta auditoriului modalitățile prin care se poate crește impactul rezultatelor cercetării științifice prin metode scientometrice.
În prezentarea atașată mai jos veți putea găsi punctate etapele și instrumentele care conduc la o vizibilitate crescută a rezultatelor de cercetare precum și o invitație la deschiderea accesului la acestea.Metode scientometrice, prezentare biblioteca academiei

O completare cu mai multe amănunte privind tematica vizată puteți să accesați și lucrarea ce va fi prezentată la reuniunea IFLA de anul acesta dedicată Accesului Deschis: http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla76/155-repanovici-en.pdf

Add a comment

Ieri după cum deja știți a intrat în vigoare noul Tratat de la Lisabona și odată cu acesta și pilotul Comisiei Europene (e-Infrastructure) pentru Acces Deschis atașat Platfomei Cadru 7.

Tot ieri a fost lansat proiectul european OpenAIRE ca propunere de proiect în cadrul Integrated Infrastructures Initiative Project (I3), Capacități – PC7 INFRASTRUCTURI. Proiectul are o desfășurare pe 36 de luni și are ca scop:

  • construirea unor infrastructuri de sprijin pentru cercetători în depozitarea publicațiilor de cercetare în cadrul FP7 prin stabilirea și operarea unui Sistem de Asistență European

  • elaborarea și operarea infrastructurii electronice OpenAIRE pentru articolele recenzate și alte forme a rezultatelor de cercetare

  • explorarea și experimentarea cu servicii de management a datelor științifice

  • promovarea acestor structuri nou create

Acest proiect prezintă interes pentru că și membri ai comunității noastre participă la acest proiect cu scopul de a stabili un punct de contact și diseminare la nivel național pentru ceea ce înseamnă accesul deschis și în particular pentru a face cunoscute oportunitățile pe care OpenAIRE le oferă.

Add a comment

Săptămâna cu Acces Deschis este un eveniment care se desfășoară la nivel global în perioada 18-24 Octombrie. În acest interval, activitățile de promovare a Accesului Deschis se intensifică pentru a deschide tuturor părților interesate de valorificarea resurselor culturale și științifice, calea către un nou model de acces și diseminare. Punctul central este siteul special dedicat evenimentului la http://www.openaccessweek.org/

Ce este Accesul Deschis?

Accesul Deschis este poarta prin care rezultatele cercetării pot fi accesate și diseminate liber. Rezultatele de cercetare sunt reflectate în articole însoțite sau nu de seturi de date. Accesul Deschis este o paradigmă care s-a concretizat în mijlocul nucleului STM - Știință, Tehnologie și Medicină, dar nu se limitează doar la aceste domenii, ci se extinde la toate domeniile cunoașterii.

{xtypo_download}Stimați colegi, pentru a face cunoscut acest eveniment global, vă rugăm să descărcați, tipăriți și răspândiți printre cei interesați materialul publicitar (link) {/xtypo_download}

Add a comment

Acest raport oferă informații privind așteptările utilizatorilor privind practica în cazul comunicării științifice în domeniul umanioarelor și al științelor sociale. În acest moment acestea sunt afectate de procesul de digitizare și evoluția practicilor de publicare în regim de acces deschis.
Sunt urmărite două scopuri:
identificarea și explicarea diferitelor perspective ale diferiților actori implicați în comunicarea științifică mai ales în problematica monografiilor și
evaluarea consecințelor acestei tranziții și pozițiile pe care diferitele părți implicate le iau în contextul acestei modificări structurale.

Lucrarea dorește să răspundă la întrebarea centrală a cărei efectele se vor răsfrânge asupra dezvoltării viitoarei platforme prevăzute:
Care sunt necesitățile specifice, așteptările și necesitățile diferitelor părți în ceea ce privește procesul de publicare cu acces deschis pentru științele umaniste și cele sociale, o eventuală platformă de publicare și o bibliotecă online care va fi construită de proiectul OAPEN?
Add a comment

Dragi colegi,

Doresc să vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că sunteți motorul comunității noastre. Dumneavoastră prin interesul cu care vă întoarceți mereu pentru a vedea ce este nou, pentru a comunica și pentru a privi cu încredere eforturile de a ține pasul cu tot ceea ce este de viitor și util profesiei noastre de specialiști în domeniul informării. Dumneavoastră constituiți elita domeniului.

Mulțumesc tuturor celor care au sprijinit eforturile noastre în elaborarea și construirea Discului cu Acces Deschis: http://oad.kosson.ro.

Acest efort al comunități de mai bine de un an a fost răsplătit cu aprecierea colegilor prezenți la lansarea Discului cu Acces Deschis în cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare din București, eveniment care ne-a fost gazdă și care a reușit bine primita performanță de a deschide dezbaterea românească dedicând o întreagă zi accesului deschis. Lumea profesiilor noastre se schimbă și este o mare cinste că alături de dumneavoastră facem primii pași în această direcție.

Tot astăzi trebuie să vă dau vestea bună că suntem reprezentați în cadrul unui proiect european intitulat OpenAIRE, continuatorul proiectului DRIVER. Membri ai comunității și parteneri instituționali din întreaga țară au răspuns pozitiv apelului pe care l-am lansat la sfârșitul anului trecut și astfel avem în acest moment oportunitatea de a fi angajați într-un program european de mare amploare cu scopul de a crea o infrastructură de valorificare a cercetării.

Discul cu acces deschis este răspunsul comunității Kosson la unul dintre cele mai interesate aspecte ale comunicării științifice: accesul deschis la rezultatele de cercetare.

Discul cu Acces Deschis este o colecție de documente constituită pentru a crește vizibilitatea asupra problemelor ce țin de comunicarea științifică și valorificarea rezultatelor de cercetare.

Acest produs de informare se adresează tuturor specialiștilor din științele informării din România, precum și forumului științific român. Acest proiect este efortul membrilor din nucleul comunității Kosson, fiind o activitate pro bono cu scopul de a furniza informații și documente utile pentru a înțelege accesul deschis și avantajele care le aduce comunității de cercetare.

Această colecție are textele în limba română și engleză deopotrivă. Fațeta în limba engleză a fost construită ca o corespondență naturală ca urmare a faptului că textele au fost traduse din limba engleză. De asemenea, această fațetă joacă și rolul de punct de conectare a eventualilor parteneri externi pentru a-i invita să ia contact cu eforturile depuse în direcția popularizări paradigmei accesului deschis.

Colecția Discului cu Acces Deschis are un sediu virtual permanent care poate fi accesat pentru consultare la adresa http://oad.kosson.ro.

Cu bine și cu mare încredere în viitorul nostru.

Add a comment

Stimați colegi,

Ca un ecou al lucrărilor secțiunii Culturii Informației în cadrul celei de-a XXI-a Conferinţă Naţională Bibliotecile în cultura informaţiei şi comunicării vă prezint o perspectivă a legăturilor care se stabilesc între cultura informației și accesul deschis.

{sharethis}

Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.