reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România

Doctorand Angela RepanoviciVă aduc la cunoștință că în ziua de 20 noiembrie 2009, ora 12, în corpul M sala MP1 la Facultatea de Științe Economice va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată STRATEGII DE MARKETING PENTRU PROMOVAREA ŞI VIZIBILITATEA PRODUCŢIEI ŞTIINŢIFICE A UNIVERSITĂŢII PRIN DEPOZITE DIGITALE, elaborată de doctoranda dr. ing. CODREANU Gh. Angela căs. REPANOVICI, sub conducerea științifică doamnei prof.dr. Liliana DUGULEANĂ și în cotutelă domnul prof.dr. Mircea REGNEALĂ în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor, în domeniul fundamental ȘTIINŢE ECONOMICE, domeniul MARKETING.

Următorul text constituie o eșantionare a rezumatului tezei de doctorat, textul integral al acestui rezumat putând fi accesat pe siteului comunității la: {xtypo_download}bibliotecă{/xtypo_download} Add a comment

bethesda.jpg

  Emisă la 20 iunie, 2003

Rezumatul întâlnirii privind publicarea cu acces deschis de la 11 aprilie, 2003
Următoarele declaraţii de principii au fost elaborate în timpul unei întâlniri de o zi care s-a ţinut pe 11 aprilie, 2003 la sediul central al Institutului Medical Howard Hughes din Chevy Chase, Maryland. Scopul acestui document este acela de a stimula dezbaterea în comunitatea cercetătorilor din biomedicină privind modul în care să avanseze pe cât mai rapid posibil către scopul comun de a  oferi acces deschis la literatura ştiinţifică primară. Scopul nostru a fost să ne punem de acord concret asupra paşilor semnificativi pe care toate părţile cu relevanţă – organizaţiile care găzduiesc şi sprijină cercetarea ştiinţifică, cercetătorii care generează rezultatele de cercetare, editorii care uşurează peer-review-ul şi distribuie rezultatele de cercetare, precum şi cercetătorii, bibliotecarii şi alţii care depind de accesul la această cunoaştere – îi pot face pentru a promova tranziţia rapidă şi eficientă către publicarea cu acces deschis.
Add a comment

Image 

Dacă tu ai un măr şi eu am un măr şi vom schimba merele între noi, atunci amândoi vom avea fiecare tot câte un măr. Dar dacă tu ai o idee şi eu am o idee şi schimbăm ideile, atunci fiecare dintre noi va avea câte două idei.

(George Bernard Shaw)

Accesul Deschis este despre valorificare şi acces integral la cunoaştere. Într-o lume a explorării ştiinţifice în care aportul de cunoaştere a crescut exponenţial, bugetele şi resursele instituţiilor care în mod tradiţional asigură accesul la resursele informaţionale s-au diminuat continuu. Centrele documentare, bibliotecile şi alte instituţii specializate au recurs la o selecţie dură a abonamentelor sau au stabilit consorţii de achiziţii prin intermediul cărora se pot negocia avantajos abonamentele cu marii furnizori de pe piaţă sau cu reţelele dedicate de distribuţie.

Între timp ceva foarte important s-a întâmplat odată cu apariţia şi evoluţia Internetului: s-a dezvoltat un nou mediu de diseminare ubicuu capabil să asigure un canal de difuzare a informaţiei şi a datelor scurtând timpii de acces şi prelucrare.

Add a comment

Pentru că pe lângă mecanismul cunoscut de recoltare a depozitelor: OAI-PMH se mai dezvoltă unul pentru agregarea resurselor obiectelor digitale: OAI-ORE, am desprins un fragment din studiul dedicat DRIVER pentru a da câteva informații utile.

OAI – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) definește un mecanism pentru recoltarea înregistrărilor ce conțin metadate din depozitele expuse acestui proces și conforme cu protocolul. Serviciul se bazează pe standarde deschise: HTML și XML. Din păcate pentru multe servicii care se bazează pe recoltarea depozitelor, acest model nu este suficient datorită lipsei granularității (nu există elemente separate pentru volum, număr și pagină).
Sunt menționate alte formate de metadate descriptive pentru a satisface un nivel crescut de granularitate. Se face referință la o lucrare (Foulonneau & André, 2007) cu multă relevanță pentru specialiști: Studiul de investigație a Standardelor pentru Depozitele Digitale și ale serviciilor în legătură1. Acest studiu merită răsfoit pentru faptul că aduce un plus de informație și orientează specialistul printre multiplele opțiuni pe care diferitele standarde de matadate le oferă.

Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange (OAI-ORE) definește un standard elaborat de Herbert van de Sompel și alții care adresează problema descrierii și a schimbului de agregări de resurse web.

Modelul ORE introduce Harta Resurselor care face posibilă asocierea unei identități cu agregările resurselor și poate să facă legături în ceea ce privește structura și semantica. Formatul primar de serializare este Atom, dar modelul ORE este exprimat în RDF. O hartă de resurse descrie o agregare, care este un set de resurse. Resursele din agregare sunt denumite resurse agregate.


1. Foulonneau, M., & André, F. (2007). The Investigative Study of Standards for Digital Repositories and Related Services. Amsterdam: Amsterdam University Press. http://dare.uva.nl/document/93727

Add a comment

O tradiție veche și o nouă tehnologie converg pentru a face posibil un bun public fără precedent. Vechea tradiție este reprezentată de disponibilitatea oamenilor de știință și a cercetătorilor de a publica fructele cercetărilor lor în reviste științifice fără plată din spiritul de investigație și al cunoașterii. Noua tehnologie este Internetul. Bunul public pe care-l fac posibil este distribuția electronică la scară globală a literaturii revistelor evaluate colegial cu access liber deplin și nerestricționat la aceasta tuturor oamenilor de știință, cercetătorilor, profesorilor, studenților și a altor minți curioase. Eliminarea barierelor de acces la această literatură va accelera cercetarea, va îmbogăți educația, va fi împărtășită învățătura celor bogați cu cei săraci iar a celor săraci cu a bogaților, se va face cât mai folositoare această literatură și se vor pune fundamentele pentru unirea umanității într-o conversație intelectuală și o căutare a cunoașterii comune.

Add a comment

O introducere foarte scurtă la Accesul Deschis
de Peter Suber


Literatura cu acces deschis (OA) este digitală, online, fără taxe şi liberă de mare parte din drepturile de autor şi restricţiile de licenţiere. Ceea ce o face posibilă este internetul şi acordul autorului sau al titularului dreptului de autor.

În cele mai multe domenii, revistele ştiinţifice nu-şi plătesc autorii, care pot consimţi la Accesul Deschis fără a pierde venitul. În acest sens, oamenii de ştiinţă şi cercetătorii sunt foarte diferit situaţi faţă de muzicieni şi producătorii de film, iar controversele privind AD referitor la muzică şi filme nu se potrivesc literaturii din domeniul cercetării.

AD este compatibil pe de-a întregul cu peer review-ul iar toate iniţiativele principale AD pentru literatura ştiinţifică şi de cercetare insistă asupra importanţei sale. Aşa cum autorii articolelor de revistă îşi donează munca, la fel fac şi majoritatea editorilor revistelor şi referenzii participanţi în procesul de peer review.


Add a comment

Stimați colegi,

Prin acest articol am dorit să aduc în atenția dumneavoastră unul dintre cele mai importante proiecte europene care are o mare relevanță din punct de vedere al viitorului managementului informațional. Este vorba despre DRIVER.

{xtypo_info}Dacă doriți puteți descărca studiul complet din bibliotecă: icon DRIVER - cum se construiește cooperarea între depozitele digitale europene (1.16 MB). Studiul este mai complet decât varianta de prezentare care urmează.{/xtypo_info}

DRIVER este acronimul proiectului Digital Repository Infrastructure Vision for European Research care este condus de un consorțiu finanțat de Comisia Europeană și care construiește cadrul tehnologic și organizațional pentru o structură de date pan-europeană, care să permită utilizarea avansată a resurselor de conținut din domeniul cercetării și al educației. DRIVER dezvoltă o infrastructură de servicii și o infrastructură de date. Ambele sunt proiectate pentru a orchestra resursele și serviciile existente în depozite

DRIVER header of the site


Add a comment

minerva_logo.gif

Astăzi, 22 Octombrie 2008 se marchează 5 ani de la emiterea Declaraţiei de la Berlin, un moment important al mişcării pentru Accesul Deschis.

Alăturat momentului Bethesda şi Budapesta formează aşa-zisul BBB al mişcării Accesului Deschis. Vă prezentăm Declaraţia de la Berlin cu scopul de a creşte şi mai mult atenţia asupra noilor modele de comunicare în lumea ştiinţifică cu dorinţa sinceră de a aprinde dorinţa de a cerceta şi aprofunda cu ţinta finală de a implementa şi realiza un sistem unificat de depozite instituţionale la nivel de universităti, biblioteci şi arhive.

Conferinţa privind Accesul Deschis la Cunoaştere în Ştiinţe şi Umanioare

Prefaţă

Internetul a schimbat fundamental realităţile concrete şi economice ale distribuirii cunoaşterii ştiinţifice şi a patrimoniului cultural. Este pentru prima dată când Internetul oferă acum şansa de a constitui o reprezentare globală şi interactivă a cunoaşterii umane, incluzând patrimoniul cultural şi garantarea accesului pentru toată lumea.

Noi, semnatarii, ne simţim obligaţi să răspundem la provocările Internetului ca un mediu funcţional emergent pentru distribuția cunoaşterii. Evident, aceste evoluţii vor putea să modifice semnificativ modul de publicare ştiinţifică, precum şi sistemul actual de asigurare a calităţii.

În acord cu spiritul Declaraţiei Iniţiativei pentru Acces Deschis de la Budapesta, Carta ECHO şi Declaraţia de la Bethesda privind Publicarea cu Acces Deschis, am întocmit Declaraţia de la Berlin pentru a promova Internetul ca un instrument funcţional pentru o bază de date de cunoaștere globală și pentru reflectarea umană şi pentru a specifica măsurile pe care creatorii politicilor din domeniul cercetării, instituţiile de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile, arhivele şi muzeele trebuie să le ia în considerare.

Add a comment

Declaraţia IFLA privind Accesul Deschis la documentele de cercetare şi literatura ştiinţifică

IFLA (the International Federation of Library Associations and Institutions) se angajează să asigure cel mai larg posibil acces la informaţie pentru toţi oamenii în acord cu principiile exprimate în Declaraţia de la Glasgow privind Bibliotecile, Serviciile de Informare şi Libertatea Intelectuală.

IFLA recunoaşte că descoperirile, controversele, elaborarea şi aplicarea cercetării în toate domeniile vor mări progresul, durabilitatea şi bunăstarea oamenilor. Literatura ştiinţifică cu peer review constituie un element vital în procesul ştiinţific şi de cercetare. Este sprijinită de o serie de documente de cercetare care includ preprinturile, rapoartele tehnice şi înregistrările datelor de cercetare.

Add a comment

Geneva/Haga 20 mai 2009
 
O declarație comună emisă astăzi de International Publishers Association, the International Association of Scientific Technical and Medical (STM) Publishers şi International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), face apel la o dezbatere mai raționala bazată pe dovezi privind accesul deschis. Încurajează experimentul şi pilotarea unor noi concepte şi idei în timp ce recunoaște că diferențele dintre disciplinele științifice şi tradițiile editoriale pot conduce la abordări și modele de business diferențiate în sprijinul autorilor.
Declarația comună are ca scop deplasarea dezbaterii, de cele mai multe ori încinsă și polarizată, privind accesul deschis ca model pentru comunicarea științifică, către un discurs echilibrat și nuanțat.
Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.