Tipărire
Părinte: Apeluri
Categorie: S.O.S
Accesări: 11599

Comunicat de presă

Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României îşi exprimă profundul dezacord faţă de prevederile abuzive ale H.G. nr. 862 din 6 noiembrie 2013, prin care doar două treimi din clădirea construită exclusiv pentru Biblioteca Naţională a României intră în administrarea acesteia, cealaltă treime intrând în administrarea şi folosinţa Ministerului Culturii.

Calitatea de administrator al unei părţi din clădirea bibliotecii, conferită Ministerului Culturii, îi va da acestuia dreptul de a utiliza spaţiile bibliotecii în orice alte scopuri decât cele stabilite prin proiectul de construcţie, deturnând astfel destinaţia clădirii şi, implicit, fondurile obţinute exclusiv pentru construcţia Bibliotecii Naţionale a României, prin Acordul-Cadru de împrumut din 4 mai 2007, încheiat între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 933/7 din august 2007

Prin H.G. nr. 862/6 noiembrie 2013, o parte din spaţiile destinate sălilor de lectură, depozitelor, serviciilor tehnice, birourilor, precum şi spaţiile destinate evenimentelor culturale, ştiinţifice, educaţionale şi profesionale, inclusiv spaţii destinate cititorilor trec în administrarea Ministerului Culturii, punând biblioteca în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale naţionale cu care a fost învestită prin Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările ulterioare.

Ministerul Culturii a ocupat încă din anul 2012 etajele 2, 3, 4, 5 din Corpul Aula al sediului bibliotecii, inclusiv sala de conferinţe Aula. Prin H.G. nr. 862/6 noiembrie 2013, Ministerul Culturii ia în administrare şi utilizare şi alte spaţii funcţionale pentru serviciile de bibliotecă şi pe care biblioteca le-a pus deja la dispoziţia cititorilor săi încă de la inaugurare (23 aprilie 2012). De exemplu, din Corpul central al bibliotecii, ministerul ia în administrare şi utilizare: parterul, unde se află toate sălile de conferinţă, librăria, anticariatul, spaţiile destinate lecturilor libere, toate spaţiile expoziţionale, precum şi intrările şi căile de acces în bibliotecă, spaţiile destinate serviciilor Dezvoltarea Colecţiilor, Primiri-Evidenţă, Prelucrarea Colecţiilor; mezaninul - unde se află două săli de lectură Multimedia, zona Cataloagelor, zona de acces la Internet pentru cititori, precum şi spaţiile destinate lecturilor libere.

Consecinţa imediată a acestui abuz este faptul că publicul bibliotecii va fi practic alungat prin deposedarea sa de spaţiul creat special pentru acesta. Biblioteca Naţională este redusă la un model de bibliotecă acceptabil poate la nivelul secolului XIX, acela de depozit de carte + sală de lectură. Ţinem să subliniem faptul că în secolul XXI spaţiile destinate desfăşurării evenimentelor culturale, profesionale şi ştiinţifice au devenit consubstanţiale bibliotecilor naţionale din Europa şi din întreaga lume civilizată. Această viziune se reflectă şi în proiectul clădirii Bibliotecii Naţionale a României, concepută ca un organism unitar cu funcţionalităţi cultural-documentare complexe, întreţesute, aşa încât orice amputare a spaţiului duce la blocaj.

Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României consideră că este incceptabil ca o ţară membră a Uniunii Europene, o ţară care îşi asumă vocaţia de ţară democratică - prin aceasta înţelegând şi accesul larg, democratic, la informare şi cultură

- să ignore rolul şi misiunea Bibliotecii Naţionale de instituţie de prim rang în dezvoltarea socială, culturală şi spirituală a cetăţenilor.

Paradoxal, Ministerul Culturii, instituţie care trebuie să apere şi să promoveze cultura României, o subminează prin această Hotărâre de Guvern, deposedând Biblioteca Naţională şi pe cetăţenii României de un spaţiu care li se cuvine, pentru a instala în loc o instituţie administrativ-politică.

în consecinţă, cerem remedierea neîntârziată a acestei situaţii care prejudiciază accesul democratic, nediscriminatoriu şi gratuit la informaţie, cultură şi cunoaştere al cetăţenilor României, prin anularea H.G. nr. 862/2013 şi trecerea în administrarea Bibliotecii Naţionale a României a întregii sale clădiri.

Preşedinte A.B.B.N.R.
Doina Stănescu
Bd. Unirii nr. 22 sector 3 Tel: 021.317.47.11

021.310.35.52
021.313.62.10

Persoane de contact:
Doina Stănescu: 0758.114.432 Letiţia Constantin: 0758.109.423 Luminiţa Gruia: 0751.030.711