Tipărire
Părinte: Newsflashes
Categorie: Newsflash
Accesări: 1411

imaginePropunreStrategie

Ministerul Culturii anunță azi, 4 noiembrie 2016, deschiderea procesului de consultare publică privind Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Strategiei pentru cultură și patrimoniu național 2016-2020.

Prezentarea proiectului de act normativ: motivație, miză, structură

Sectorul cultural din România nu beneficiază de un document strategic asumat la nivelul întregului Guvern pe termen mediu și lung, care să poată constitui baza întregului sistem de planificare culturală la nivel național, capabil să ofere coerență, continuitate și să permită fundamentarea documentelor strategice de nivel regional, județean și local, precum și a documentaţiilor operaționale pentru programe și proiecte cu fonduri publice.

Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2020 (SCPN 2016-2020) este un document de politici publice pe termen mediu care definește, în principiu, politica Guvernului României în domeniu, conturând un orizont al activității publice pentru o dezvoltare culturală echilibrată, durabilă, inteligentă, în beneficiul tuturor celor direct implicați în activități culturale și al societății în ansamblul său.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

Documentația poate fi consultată:

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 23 noiembrie 2016:

Materialele transmise vor purta mentiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei pentru cultură și patrimoniu național 2016-2020 și vor conține următoarele informații: numele și prenumele persoanei/organizației care înaintează propunerea, adresa de corespondență (preferabil adresa de e-mail) și opțiunea ca propunerea să fie comunicată public anonim sau nu.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la secțiunea dedicată Dezbaterilor actelor normative.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Ministerul Culturii intenționează să organizeze o întâlnire în care să fie dezbătut public proiectul de act normativ în perioada de consultare publică, eveniment care va fi anunțat cu cel puțin 10 zile înaintea datei stabilite pentru organizarea sa, conform legii.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele numere de telefon: 0725-804-526, e-mail: , persoană de contact: Raluca Iacob, consilier al Ministrului Culturii.