Tipărire
Părinte: Newsflashes
Categorie: Newsflash
Accesări: 1298

Colocviu Bibliologie 2017

Începând cu anul universitar 2011 – 2012, colocviul a avut în vedere și participarea doctoranzilor și alumnilor bibliologi, într-o deschidere firească, necesară către specialiștii domeniului formați, în marea lor majoritate, la școala superioară biblioteconomică românească, renăscută după anul 1990.

Ediția anului 2015 s-a desfășurat sub auspiciile evenimentelor dedicate sărbătoririi unui sfert de secol de existență a secției Științe ale Informării și Documentării de la Facultatea de Litere a Universității din București. Cu acest prilej, colocviul se deschide către toate formele de învățământ superior din domeniul științelor informării și documentării.

Temele abordate la cele 16 ediții desfășurate în anii precedenți au fost:

 1. „Bibliografia-arta de a guverna cărţile”, 9 mai 2001
 2. „Tradiție și inovație în clasificarea documentelor”, 17 aprilie  2002
 3. „Dezvoltarea limbajelor de indexare şi societatea informației”, 24 aprilie  2002
 4. „Procesarea documentelor și globalizarea informațiilor”, 26 martie 2003
 5. „Informare și comunicare bibliografică”, 5 mai 2004
 6. „Bibliografiile naționale și memoria culturală”, 25 mai 2005
 7. „Sisteme și structuri bibliografice”, 11 mai 2006
 8. „Indexarea publicațiilor: ordine versus haos”, 17 mai 2007
 9. „Catalogarea: stereotipie sau practici globale?”, 10 aprilie 2008
 10. „Strategiile informației în societatea contemporană”, 12 mai 2009
 11. „Bibliografia – univers informațional”, 14 aprilie 2010
 12. „Limbajele de indexare: sisteme specializate în organizarea cunoașterii”, 24 martie 2011
 13. „Informare și comunicare: tipologii pluridisciplinare”, 18 mai 2012, Biblioteca Națională a României
 14. „Perspective interdisciplinare asupra bibliotecii: de la cultura tiparului la epoca digitală”, 3 iunie 2013, Biblioteca Națională a României
 15. „Organizarea și diseminarea informației - perspectivele interdisciplinare”, 30 mai 2014, Biblioteca Facultății de Litere a Universității din București
 16. „Cultura cărții: valoare - informație - cunoaștere”, 6 iunie 2015, Biblioteca Facultății de Litere a Universității din București

[SURSA]