Tipărire
Părinte: Newsflash
Categorie: Post-factum
Accesări: 1762

HeaderMiniterulCulturii

Tezele Codului Patrimoniului Cultural, aflate printre prioritățile Ministrului Culturii Corina Șuteu, au fost aprobate în Ședință de Guvern pe 29 noiembrie 2016. Acestea reprezintă o etapă decisivă pentru procesul de salvare a patrimoniului național. Prin Hotărârea de Guvern privind Tezele Patrimoniului se afirmă recunoașterea patrimoniului cultural ca obiectiv intern de securitate națională.

Tezele pun bazele ca viitorul Cod să trateze adecvat:

Tezele codului patrimoniului au la bază următoarele principii:

HeaderTeza1

I. Principiul resursei non-regenerabile și al dezvoltării durabile

Patrimoniul cultural este un ansamblu de valori materiale și imateriale ce constituie o resursă de identitate națională non-regenerabilă, fundamentală pentru o dezvoltare durabilă.

HeaderTeza2

II. Principiul interesului public și al responsabilităților Statului

Protejarea patrimoniul cultural este de utilitate publică, obiectiv al intereselor de securitate națională și angajează responsabilitatea Statului, așa cum decurge ea din Constituție.

HeaderTeza3

III. Principiul diversității și al complementarității identităților culturale, fără discriminare

Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național implică menținerea diversității și complementarității tuturor expresiilor și formelor sale, locale și regionale, indiferent de caracterul majoritar sau minoritar al grupului social care le-a generat.

HeaderTeza4

IV. Principiul responsabilităților cetățenești echitabile în protejarea patrimoniului cultural

Protejarea patrimoniului cultural național este în responsabilitatea fiecărui cetățean, dar nu trebuie să devină povară pentru niciunul.

HeaderTeza5

V. Principiul unității dintre patrimoniul cultural și contextul său

Patrimoniul cultural este un complex de expresii format atât din elemente majore, cât și din acele elemente minore care, constituind contextul celor majore, generează valoare culturală prin asocierea lor.

HeaderTeza6

VI. Principiul autenticității

Protejarea patrimoniului cultural are ca scop păstrarea și transmiterea resursei culturale către generațiile viitoare, în forma sa autentică și nealterată.

HeaderTeza7

VII. Principiul specializării

Protejarea patrimoniului cultural presupune un complex de acțiuni care necesită înaltă specializare.

HeaderTeza8

VIII. Principiul educației

Patrimoniul cultural face parte integrantă din formarea și educația permanentă a cetățenilor.

HeaderTeza9

IX. Principiul incluziunii și al accesibilității

Patrimoniul cultural este fundament al unei societăți incluzive și participative.

HeaderTeza10

X. Principiul identității și al priorității tratatelor internaționale

Patrimoniul cultural este o parte importantă a politicilor externe ale României; respectarea tratatelor internaționale privind protejarea patrimoniului cultural ratificate este prioritară.

[SURSA1] [SURSA2]