reprezentare logo Kosson
ImageDoua resurse pe un subiect comun: Peer review

[Sursa 1 ]: Institutul austriac pentru cercetare în domeniul formării profesionale.Manual european "peer review" pentru educaţia şi formarea profesionalã iniţială: Evaluarea de tip peer review.Iunie 2007.Proiect Leonardo da Vinci AT/04/C/F/TH-82000

Ce înseamnă evaluare de tip peer review?
Evaluarea de tip peer review este o formă de evaluare externă care vizează sprijinirea instituţiei de
învăţământ evaluate în eforturile sale cu privire la asigurarea si dezvoltarea calităţii.
Un grup extern de experţi, numiţi evaluatori, este invitat să evalueze calitatea diferitelor segmente ale
instituţiei, cum ar fi calitatea educaţiei si formării oferite de fiecare departament sau de întreaga
organizaţie. În timpul procesului de evaluare, evaluatorii vizitează instituţia evaluată.
Evaluatorii sunt persoane externe, dar care lucrează într-un mediu similar si au expertiză si cunostinţe
profesionale specifice în domeniul evaluat. Sunt persoane independente si „cu acelasi statut” cu
persoanele ale căror performanţe sunt evaluate.

[sursa 2 ]:

http://www.proz.com/kudoz/english_to_romanian/science_general/1197218-peer_review.html

Cand trimiti o lucrare stiintifica la o publicatie, aceasta trece mai intai pe la referenti. La noi (ex,Rev.Roum.Chem.) referentii studiaza lucrarea atat din punct de vedere al corectitudinii limbii, ortografie, etc., cat mai ales din punc de vedere stiintific.
Note added at 8 hrs 3 mins (2005-12-02 17:46:00 GMT)
--------------------------------------------------

STIMATE DOMNULE REFERENT,
Va trimitem spre verificare articolul anexat, rugandu-va sa ne comunicati observatiile propunerile si concluziile dumneavoastra in legatura cu oportunitatea publicarii acestui articol.
Indicatiile continute in referat constituie sugestii in legatura cu articolul. La “concluzii”, va rugam a mentiona observatiile dumneavoastra suplimentare, in afara modificarilor pe care le propuneti eventual direct pe textul articolului.
Tinem sa subliniem ca exigenta si obiectivitatea dumneavoastra constituie pentru noi o garantie valoroasa pentru asigurarea unui nivel corespunzator al materialului ce urmeaza a fi publicat. De asemenea, va comunicam ca autorului (autorilor) articolului nu li se vor comunica numele dumneavoastra in calitate de referent stiintific.

Presedinte SIEAR Prof. univ. dr. ing. Constantin IONESCU
Secretar stiintific Conf.univ.dr.ing. Daniel POPESCU


Model cu peer review

STIMATE DOMNULE PEER REVIEWER,
Va trimitem spre verificare articolul anexat, rugandu-va sa ne comunicati observatiile propunerile si concluziile dumneavoastra in legatura cu oportunitatea publicarii acestui articol.
Indicatiile continute in PEER REVIEW constituie sugestii in legatura cu articolul. La “concluzii”, va rugam a mentiona observatiile dumneavoastra suplimentare, in afara modificarilor pe care le propuneti eventual direct pe textul articolului.
Tinem sa subliniem ca exigenta si obiectivitatea dumneavoastra constituie pentru noi o garantie valoroasa pentru asigurarea unui nivel corespunzator al materialului ce urmeaza a fi publicat. De asemenea, va comunicam ca autorului (autorilor) articolului nu li se vor comunica numele dumneavoastra in calitate de PEER REVIEWER.

(Mesaj al Utilizatorului Nicolae Zarna catre comunitatea Kudoz din 2.12.2005)

Adoptam pentru glosar versiunea engleza.