Tipărire
Părinte: Resurse Profesionale
Categorie: Know-How
Accesări: 4733

Recomandările Grupului Tehnic de Lucru reunit al NISO/ALPSP privind Versiunile unui Articol pentru o Revistă.

Documentul are ca scop indicarea unei căi simple de a descrie versiunile articolelor ştiinţifice, care apar înainte, în timpul şi după publicarea într-o revistă.

Contextul la care răspunde:

 • depozitele doresc să furnizeze înregistrări cu autoritate privind lucrările ieşite din facultate;

 • bibliotecile doresc să ofere „copii corespunzătoare” diferiţilor utilizatori;

 • cititorii doresc să ştie ce a trecut prin procesul de peer review;

 • autorii pot să-şi dorească să-şi actualizeze lucrările şi să se asigure că ultima versiune este folosită.

În septembrie 2005, National Information Standards Organization (NISO) a lansat un parteneriat cu Association of Learned and Professional Society Publishers (ALSP) cu scopul de a strânge experţi din domeniul editării, bibliotecilor, sistemelor de bibliotecă şi reprezentanţi ai comunităţii utilizatorilor pentru a examina problemele asociate cu proliferarea diferitelor versiuni ale articolelor.

Grupului Tehnic de Lucru a creat scenarii pentru a explora ciclul de viaţă al articolelor din reviste pornind de la cazul de bază care descrie o interacţiune uzuală dintre autor, depozitul instituţional şi editor. Analiza acestora a condus la identificarea ciclurilor de viaţă şi particularităţile fiecărei instanţe ale unui articol.

Studiul variabilelor importante care descriu o variantă a unui articol au condus la identificarea dimensiunilor importante pentru versiunea unui articol la un anumit moment:

 • Intervalul: de la prima ciornă la ultima versiune

 • Valoarea adăugată: de la ciorna brută la publicaţia finită

 • Manifestare/Materializare: diferitele formate de documente în diferitele prezentări

 • Înrudiri: mapări multiple între rapoartele tehnice, lucrări ale conferinţele, prelegeri, articole de revistă, recenzii, etc.

 • Părţile interesate: autorul, redactorul, recenzorul, editorul, bibliotecarul, cititorul, finanţatorul.

jav.png

Termenii şi definiţiile recomandate pentru versiunile articolelor pentru reviste:

 • AO = Originalul autorului (Author's Original)

 • SMUR = Manuscrisul Propus Sub Recenzare (Submitted Manuscript Under Review)

 • AM = Manuscris Acceptat (Accepted Manuscript)

 • P = Corectare (Proof)

 • VoR = Versiunea Înregistrării (Version of Record)

 • CvoR = Versiunea corectată a Înregistrării (Corrected Version of Record)

 • EVoR = Versiunea îmbunătăţită a Înregistrării (Enhanced Version of Record)

Documentul oferă definiţiile şi descrierile complete. Vă invit să aprofundaţi pe documentul original .