reprezentare logo Kosson

Proiecte românești

O mică evidență a proiectelor românești ale breslei.

Proiectul „E-cultura: Biblioteca Digitală a României” (E-cultura) este predefinit și primește finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, eincluziune, esănătate și ecultură“ și are ca obiectiv general eficientizarea serviciilor publice oferite de Ministerul Culturii prin valorificarea potențialului IT&C în procesul de digitizare a patrimoniului cultural mobil, în scopul creșterii accesibilității la resursele culturale.

E-cultura este implementat, coordonat și monitorizat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii.

Durata de implementare: 36 luni (13 iulie 2018 – 12 iulie 2021).

Add a comment

Consolidarea capacității Arhivelor Naționale de furnizare a serviciilor publice (eVITALA)
Cod proiect: MySMIS 127024/SIPOCA 597
Beneficiar: Arhivele Naționale

Obiectivul general al proiectului

Proiectul vizează consolidarea capacității Arhivelor Naționale de furnizare a serviciilor publice, prin simplificare și modernizare normativă și de infrastructură.

Prin implementare se urmărește creșterea capacității instituționale a Arhivelor Naționale (ANR) de a-și îndeplini atribuțiile prevăzute de lege în ceea ce privește oferirea condițiilor pentru accesibilitatea materialului arhivistic de patrimoniu. Prin atingerea obiectivelor din proiect, ANR va asigura un cadru normativ care va facilita la nivelul tuturor instituțiilor din România posibilitatea de a-și păstra evidența arhivistică și sub formă electronică și să folosească în mod legal această evidentă în procesele arhivistice impuse de lege, inclusiv în ceea ce priveste transferul arhivelor permanente către ANR. Beneficiarii direcți ai informațiilor deținute de ANR (personal propriu, persoane fizice, instituții, organizații private) vor fi avantajați de implementarea proiectului, atât prin furnizarea de conținut (diseminarea online a evidenței fondurilor și colecțiilor deținute, cu toate avantajele ce decurg din folosirea tehnologiei informației), prin acțiuni în vederea asigurării condițiilor de păstrare și conservare a documentelor, cât și prin noi normative, menite să clarifice aspecte insuficient sau deloc reglementate, referitoare la protecția datelor personale în documentele de arhivă, refolosirea informațiilor arhivistice, copyright etc.

Add a comment

Scurtă introducere

Portalul UGAL Index a fost realizat în cadrul proiectului „Pluralismul Educație-Calitate-Etică, vectori în perfecționarea carierei didactice universitare (Ethi-Qual), cod CNFIS-FDI-2019-0390. Implementarea portalului a fost posibilă cu ajutorul VuFind, un software open-source scris în limbajul PHP, care permite utilizatorului căutărea și răsfoirea în diferite surse de date. Inițiativa dezvoltării acestui motor de căutare aparține Bibliotecii Universității Villanova din SUA și de la data lansării (iulie 2010) și până în prezent, proiectul s-a dezvoltat, ajungând la versiunea 6.0 (utilizată în cadrul proiectului UGAL Index).

VuFind are la bază motorul de căutare Apache Solr care permite interfeței să ofere răspunsuri la interogări complexe în doar câteva milisecunde. Pe lângă caracteristicile unui motor de căutare clasic OPAC, VuFind oferă și alte facilități, dintre care amintim:

  • căutarea fațetată, se referă la filtrarea rezultatelor prin alegerea fațetelor dorite (sursă, format, autor, etc.);
  • starea și localizarea „live” a unui material bibliografic;
  • sugestii de resurse similare („More Like This”).

În cadrul proiectului UGAL Index, VuFind a fost instalat ca server de sine stătător și configurat pentru actualizarea zilnică a datelor bibliografice din 3 surse de date externe: depozitul digital Arthra (folosește softul open source DSpace), catalogul Bibliotecii Universității “Dunărea de Jos” din Galați (folosește sistemul integrat de bibliotecă open source Koha) și platforma revistelor științifice UGAL Journals (folosește sistemul de management și publicare al revistelor open source, Open Journal Systems). Platforma pe care s-a făcut instalarea este Linux Debian 10.1, iar componentele principale necesar a fi instalate au fost: serverul web Apache și serverul de baze de date MariaDB.

Add a comment
http://arhgenvirt.ro

Instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi

Proiect finanțat prin Programul național II, subprogramul Parteneriate 2013 - Proiecte
Colaborative de Cercetare Aplicativă (PCCA 2013)
Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0949
Contract de finanţare pentru execuţie proiecte nr. 310/2014

ArhivaGenealogicaVirtuala

Coordonator: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Arhivistică
Partener: SIVECO ROMANIA S.A.

Scopul principal al proiectului este de a crea pentru prima dată în România o bază de date accesibilă publicului, conținând în format digitizat două colecții genealogice aflate în păstrarea Arhivelor Naționale ale României. Până în prezent, nu a fost dezvoltat niciun proiect similar, care să aibă ca obiect o arhivă genealogică, fie ea publică sau privată, deși interesul publicului (atât din țară cât și din străinătate) față de acest tip de surse este în creștere în ultimii ani, conform datelor furnizate de sălile de studiu ale Arhivelor Naționale la nivel central și local.

Add a comment

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov vă propune o alternativă la modurile tradiționale de acces și explorare a culturii scrise, prin intermediul proiectului iZiLIT – Întâlnire Zilnică cu LITeratura, realizat în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR și Uniunea Editorilor din România – UER, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

LogoBibJudBrasoc anbprLogo UERLogo

Proiectul se derulează în perioada 15 iunie – 15 noiembrie 2017 și are drept scop dezvoltarea unei forme inovatoare de promovare și de comunicare a literaturii române contemporane, în rândul tinerilor. Astfel, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, împreună cu partenerii săi ANBPR și UER, va dezvolta o aplicație pentru telefoane mobile, disponibilă gratuit, care va inspira utilizatorul aplicației, în fiecare zi, cu o recomandare de lectură din literatura română contemporană.
Utilizatorul va primi imaginea coperții cărții recomandate, o notă scurtă despre povestea pe care o ascunde, informații sumare despre autor și adresa de twitter sau facebook a autorului, acolo unde aceasta va fi disponibilă. Această particularitate a aplicației va crea oportunitatea și va încuraja inițierea dialogului direct între autori și cititori.

afis Izilit bibjudbrasov anbpr uer 2017

Add a comment

Platforma Culturalia este – în esență – un catalog partajat, așadar stochează metadatele (i.e. fișele descriptive) ale resurselor culturale. În acest catalog pot fi înregistrate – pe lângă fișe descriptive de obiecte tangibile și de entități contextuale (e.g. persoane, locuri, perioade, concepte, evenimente, instituții) – și fișe descriptive de resurse culturale digitale.

Culturalia.ro va reprezintă pandantul național al Bibliotecii Digitale Europene (europeana.eu) [1]. Așadar, resursele culturale expuse în Culturalia vor fi expuse (simultan) și în Europeana.

Spre deosebire însă de Europeana, Culturalia va avea și un repozit (unii îi zic „depozit”) pentru obiectele digitale propriu-zise. Prin urmare, resursele culturale digitale vor putea fi stocate (și accesate) astfel:

  • local, pe saitul furnizorului (dacă conexiunea sa la Internet este suficient de largă pentru a permite accederea comodă din exterior a obiectelor digitale voluminoase);
  • local, cu copie de siguranță pe platforma Culturalia;
  • doar pe platforma Culturalia.
Add a comment

Catalogul partajat național (un serviciu public mult întârziat la noi – americanii l-au „inventat” încă din anii ’70 !) ar fi un catalog eclectic, adică reunind atât cataloagele de bibliotecă, cât și cele de muzeu și de arhivă. Ideea e să fie dezvoltat pe baza inovațiile conceptuale și tehnice specifice vremurilor, cu alte cuvinte să fie „state of the art”, deoarece nu ne imaginăm că se vor mai obține fonduri de modernizare în următorii 10 ani. Și dă Doamne să mă înșel !

E important de menționat de la început: catalogul va avea o interfață web atât pentru citire, cât și pentru scriere. Dar platforma va oferi și o interfață programabilă (API, i.e. Application Programming Interface), astfel încât instituțiile care au sisteme informatice locale vor putea să le facă pe acestea să comunice cu catalogul național. Prin urmare vor putea să-și prezerve modul familiar de lucru, chiar dacă (re)utilizează date din catalogul partajat.

În plus, furnizorii de date catalografice vor avea control complet asupra permisiunilor de acces la acestea.

Add a comment

În sfârșit, proiectul E-Cultura are finanțare și e pe cale să fie lansat (i.e. „studiul de fezabilitate” – comandat de Ministerul Culturii – se apropie de finalizare). Se speră ca la începutul lui 2017, proiectul să fie efectiv pornit.

Reamintesc: proiectul este cuprins în „Programul Operațional Competitivitate” (2016-2020), acțiunea 2.3.3: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură (c. 11 milioane euro) [1].

Obiectivele proiectului (ce va dura 3 ani) sunt:

A. Dezvoltarea unei platforme informatice online de catalog partajat și portal de bibliotecă digitală (culturalia.ro), disponibilă gratuit oricărei instituții culturale, precum și publicului larg. Ea va fi pandantul național al Bibliotecii Culturale Europene (europeana.eu).
B. Expunerea online în Biblioteca Digitală a României (culturalia.ro) și în Biblioteca Digitală Europeană (europeana.eu) a peste 650.000 de bunuri culturale (texte, imagini, audiograme, videograme, obiecte 3D).

Add a comment

În România, sistemul integrat de bibliotecă open source Koha este cunoscut în instituţii de educaţie cum ar fi: Institutul de Matematică din Bucureşti, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti sau reţeaua bibliotecilor şcolare din Braşov.

Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” (BUDJG) a promovat softul Koha în cadrul mai multor întâlniri profesionale desfăşurate pe plan local şi naţional. Proiectul de implementare a softului Koha la BUDJG a fost iniţiat în septembrie 2015, când, în cadrul unei şedinţe a personalului bibliotecii, a fost propusă migrarea datelor bibliografice din TLIB în Koha. Echipa de proiect s-a constituit pe principiul de voluntariat, din ea făcând parte: şeful de serviciu, patru bibliotecari (din sectoarele dezvoltarea colecţiilor, catalogare-indexare, referinţe şi digitizare) şi inginerul de sistem.

KohaGalatiImplementare2016

Add a comment

 Marţi, 26 noiembrie, începând cu ora 11:00, la Biblioteca Naţională a României a avut loc prezentarea proiectului DReam (Digital Resources – Easy to access and manage)

IMG 7142IMG 7145IMG 7747IMG 7753IMG 7756
 

Iniţiat de Biblioteca Naţională a României şi susţinut financiar de către Fundaţia Orange România, proiectul oferă produse şi servicii accesibilizate persoanelor nevăzătoare şi cu vedere slabă, astfel încât acestea să poată consulta documente şi informaţii, simultan şi neîngrădit, în condiţii egale cu ceilalţi utilizatori ai bibliotecii. Valoarea totală a proiectului este de 105820 RON, iar în urma câştigării programului de finanţare „Lumea prin culoare şi sunet“, Fundaţia Orange finanţează proiectul cu 86470 RON. Proiectul se desfăşoară în perioada aprilie 2013 – aprilie 2014.

Prin proiectul DReam Biblioteca Naţională a României îşi propune:
- să ofere utilizatorilor cu dizabilitãţi vizuale aceleaşi lucrãri pe care le pune la dispoziţia publicului larg, adaptate nevoilor lor de lecturã.
- să faciliteze accesul acestora la domenii variate ale cunoaşterii, navigarea pe Internet, precum şi informarea la timp asupra unor evenimente curente;
- să dezvolte un set de instrumente care să asigure pregătirea de bază a utilizatorilor cu deficienţe de vedere
- să ofere consultanţă instituţiilor culturale care doresc sã îşi accesibilizeze clãdirile, produsele sau serviciile.

Add a comment