Tipărire
Părinte: Prezervare Digitală
Categorie: Modele, standarde, recomandări
Accesări: 4078
Identificator:     http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dces/
Înlocuiește:     http://dublincore.org/documents/2010/10/11/dces/
Ultima versiune:     http://dublincore.org/documents/dces/
Data emiterii:     2012-06-14
Starea documentului:     Aceasta este o Recomandare a DCMI.
Descrierea documentului:     Acest document oferă o referință pentru Setul de Elemente Nucleu Dublin Core, versiunea 1.1. Pentru documentație mai detaliată și legături către istoricul versiunilor, consultă documentul „Termenii de metadate DCMI”.

Introducere

Setul de Elemente de Metadate Dublin Core este un vocabular cu cinsprezece proprietăți pentru utilizarea în descrierea resurselor. Numele „Dublin” are ca origine un atelier ținut în 1995 la Dublin, Ohio; „nucleu” pentru că elementele sale sunt largi și generice, utilizabile pentru a deschise o gamă variată de resurse.

„Dublin Core” constituit din cinsprezece elemente descrise în acest standard, face parte dintr-un set mai larg al vocabularelor pentru metadate și specificațiilor tehnice gestionate de Inițiativa pentru Metadatele Dublin Core - Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Setul întreg al vocabularelor, Termenii de metadate - DCMI Metadata Terms [DCMI-TERMS], includ seturi de clase pentru resurse (incluzând Vocabularul pentru tipologie al DCMI - DCMI Type Vocabulary [DCMI-TYPE]), scheme de codare pentru vocabular și schemele de codare a sintaxei. Termenii din vocabularele DCMI sunt meniți a fi utilizați în combinație cu termenii din alte vocabulare compatibile în contextul diferitelor profiluri de aplicații și pe bazele Modelului Abstract DCMI DCMI Abstract Model [DCAM].

Toate modificările asupra termenilor din Setul de Elemente începând cu 2001, au fost revizuite de Consiliul pentru Utilizare DCMI în contextul Politicii pentru Domenii - DCMI Namespace Policy [DCMI-NAMESPACE]. Politica privind domeniile de nume (namespace), descrie cum termenilor DCMI le sunt atribuiți Identificatori Unici pentru Resurse Uniform Resource Identifiers (URIs), limitând aria modificărilor editoriale care ar putea fi făcute privind etichetelor, definițiilor, precum și a comentariilor privind utilizarea, care sunt asociate cu termenii DCMI existenți.

Acest document, un fragment din varianta extinsă „Termenii pentru Metadate DCMI - DCMI Metadata Terms [DCTERMS]”, oferă o versiune de referință abreviată a celor cinsprezece elemente descriptice care au fost susținute formal în următoarele standarde:

Standard ISO 15836:2009 din februarie 2009 [ISO15836]
Standardul ANSI/NISO Z39.85-2012 din februarie 2013 [NISOZ3985]
RFC-ul IETF 5013 din august 2007 [RFC5013]

Începând cu 1998, când aceste cinsprezece elemente au intrat într-un parcurs de standardizare, noțiunile celor mai bune practici în Webul Semantic au evoluat incluzând atribuirea unor domenii și categorii formale peste definițiile în limbaj natural. Domeniile și categoriile specifică ce fel de resurse sunt descrise și valoarea care le este atribuită printr-o anumită proprietate. Domeniile și categoriile exprimă înțelesurile cuprinse în definițiile exprimate în limbaj natural într-o formă explicită, care este utilă procesării automate a inferințelor logice. Atunci când este întâlnită o anume proprietate, o aplicație care realizează inferințele ar putea folosi informația despre domeniile și categoriile atribuite unei proprietăți pentru a face inferințe despre resursele descrise prin aceasta.

Astfel că, începând cu ianuarie 2008, DCMI include domenii formale și categorii în definițiile propriilor proprietăți. Pentru a nu afecta conformitatea implementărilor existente a „Dublin Core simplu” din EDF, domeniile și categoriile nu au fost modificate pentru cele cinsprezece proprietăți ale dc: namespace (http://purl.org/dc/elements/1.1/). În schimb, au fost create cinsprezece noi proprietăți cu „nume” identice cu cele din Setul de Elemente de Metadate Dublin Core 1.1 în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Aceste cinsprezece noi proprietăți au fost definite ca subproprietăți ale proprietăților corespondente din DCMES versiunea 1.1 și li s-au atribuit domenii și categorii așa cum este specificat în documentul mai complet „Termeni de Metadate DCMI” [DCTERMS].

Implementatorii sunt liberi să aleagă aceste cinsprezece proprietăți, fie în varianta moștenită dc: (ex. http://purl.org/dc/elements/1.1/creator) sau în varianta dcterms: (ex. http://purl.org/dc/terms/creator), în funcție de cerințele aplicației. Schemele RDF ale domeniilor de nume DCMI descriu relația cu subproprietatea, precum dcterms:creator cu dc:creator pentru cazul utilizării în aplicațiile ce folosesc și Webul Semantic. Totuși, în timp, implementatorii sunt încurajați să folosească proprietățile mai exacte din punct de vedere semantic dcterms: pentru că urmăresc îndeaproape noțiunile de bună practică care apar în ceea ce privește metadatele procesate de mașină.

Referințe
[RFC5013]     http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt
[NISOZ3985]     http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/10256/Z39-85-2012_dublin_core.pdf
[ISO15836]     http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=15836&searchSubmit=Search&sort=rel&type=simple&published=on
[TRANSLATIONS]     http://dublincore.org/resources/translations/
[DCTERMS]     http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

Notă de traducere: Pentru toate elementele din limba engleză se va face o traducere egală în sens. Specialiștii după ce își vor fi însușit noțiunea prin sprijinul termenului în limba română, vor utiliza varianta în limba engleză pentru asigurarea imersiei în practica exclusiv a limbi vocabularelor și a terminologiei Webului Semantic.

Elementele

Numele termenului: contributor
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
Etichetă: Contributor
Definițe: O entitate responsabilă cu aducerea contribuțiilor la resursă.
Precizare: Exemple de contributori includ o persoană, o organizație sau un serviciu. De regulă, numele de contributor ar trebui folosit pentru a indica entitatea.

Notă de traducere: este preferabil pentru a păstra termenul în limba engleză pentru că are înțeles identic în limba română, chiar dacă limba română nu are echivalent.


Numele termenului: coverage == domeniu
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Etichetă: Coverage == Domeniu
Definiție: Temă care privește spațiul sau timpul pe care le implică resursa, efectul resursei pentru o locație sau jurisdicția pentru care resursa este relevantă.
Precizare: Tema care privește spațialitatea și poziționarea în spațiu implică un loc având un nume sau o locație specificată de coordonatele geografice.
Tema care privește timpul poate fi o perioadă care poartă un nume, o dată sau un interval de timp.
Jurisdicția se poate referi la entitatea administrativă sau localizarea geografică pentru care se aplică resursa.
Practica recomandată este folosirea unui vocabular controlat precum Tezaurul pentru denumiri geografice - Thesaurus of Geographic Names [TGN].
Acolo unde se aplică, localizările cu denumire sau perioadele de timp pot fi utilizate fiind preferate identificatorilor numerici precum seturi de coordonare sau intervale de timp.
Referință: [TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html

Numele termenului: creator
URI:     http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Etichetă: Creator
Definiție: O persoană care este prim responsabilă pentru crearea resursei.
Precizare: Exemple de creator includ o persoană, o organizație sau un serviciu. De regulă, numele unui creator nu trebuie folosit pentru a indica entitatea.

Numele termenului: date == dată
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Etichetă: Dată
Definiție: Un punct sau o perioadă de timp asociată cu un eveniment din existența resursei.
Precizare: Data poate fi utilizată pentru a exprima informații de timp la orice nivel de granularitate. Cea mai bună practică este de a folosi o schemă de codare așa cum este profilul W3CDTF aparținând ISO 8601 [W3CDTF].
Referințe:     [W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

Numele termenului: description == descriere
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Etichetă: Descriere
Definiție: O descriere a resursei.
Precizare: Descrierea poate să includă fără a se limita: un abstract, un cuprins, o reprezentare geografică sau o ilustrare într-un text liber a resursei.

Numele termenului: format
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Etichetă: Format
Definiție: Formatul de fișier, mediul fizic sau dimensiunile resursei.
Precizare: Exemplele de dimensiune includ măsurile și durata. Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat așa cum este lista Internet Media Types [MIME].
Referințe:     [MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/

Numele termenului: identifier == identificator
URI:     http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Etichetă: Identificator
Definiție: O referință clară la resursa dintr-un anumit context.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este identificarea resursei printr-un șir de caractere conform unui sistem de identificare formal.

Numele termenului: language == limbă
URI:     http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Etichetă: Limbă
Definiție: O limbă a resursei.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat așa cum este RFC 4646 [RFC4646].
Referințe: [RFC4646] http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt

Numele termenului: publisher == editor
URI:     http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Etichetă: Editor
Definiție: O entitate responsabilă pentru o resursă disponibilă.
Precizare: Exemple de editor includ o persoană, o organizație sau un serviciu. De regulă numele unui editor ar trebui folosit pentru a indica entitatea.

Numele termenului: relation == relație
URI:     http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Etichetă: Relație
Definiție: O resursă înrudită.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este identificarea resursei înrudite printr-un șir de caractere conform unui sistem de identificare formal.

Numele termenului: rights == drepturi
URI:     http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Etichetă: Drepturi
Definiție: Informații privind drepturile pe care resursa le include sau asupra sa.
Precizare: De regulă, informațiile privind drepturile includ declarații privind diferite drepturi de proprietate asociate cu resursa, incluzând drepturi de proprietate intelectuală.

Numele termenului: source == sursă
URI:     http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Etichetă: Sursă
Definiție: O resursă înrudită din care este derivată resursa descrisă.
Precizare: Resursa descrisă poate fi derivată din resursa înrudită pe de-antregul sau doar parțial. Ca recomandare de bună practică este identificarea resursei înrudite prin mijlocul unui șir de caractere conform unui sistem de identificare formal.

Numele termenului: subject == subiect
URI:     http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Etichetă: Subiect
Definiție: Subiectul acoperit de resursă.
Precizare: De regulă, subiectul va fi reprezentat folosindu-se cuvinte cheie, fraze cheie sau coduri de clasificare. Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat.

Numele termenului: title == titlu
URI:     http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Etichetă: Titlu
Definiție: Un nume dat resursei.
Precizare: De regulă, un titlu va fi un nume după care va fi recunoscută formal resursa.

Numele termenului: type == tip
URI:     http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Etichetă: Tip
Definiție: Natura sau genul resursei.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat precum DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Pentru a descrie formatul de fișier, aspectul fizic sau dimensiunile resursei, folosește elementul format.
Referințe:     [DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/


Erată:

05-11-2013. Actualizarea referinței din standardul ANSI/NISO Z39.85-2012 din februarie 2013 [NISOZ3985]