reprezentare logo Kosson

Istoria acestor manuscrise începe în 1902, când Titu Maiorescu dona Bibliotecii Academiei Române 14.000 de pagini primite de la poetul nostru naţional, menţionând: "Toate aceste manuscripte, aşa cum se află..., le dăruiesc, la rândul meu Academiei Române, pentru a servi celor ce se vor ocupa în viitor cu cercetări mai amănunţite asupra vieţii şi activităţii marelui nostru poet". La trecerea unei jumătăţi de veac de la înveşnicirea poetului, Constantin Rădulescu Motru afirma că "Opera marelui nostru poet poate fi socotită ca înfiată de Academie... Negreşit, Academia nu-l revendică pe Mihai Eminescu exclusiv pentru sine; personalitatea acestuia este prea mare ca să poată încăpea în sânul unei singure instituţii, dar Academia ţine totuşi să ştie că în sânul ei şi-a găsit genialul poet primii săi preţuitori, iar moştenirea sa de manuscrise nicăieri aiurea nu şi-ar fi aflat un loc de păstrare, înconjurată de o pietate mai sinceră ca aici, în patrimoniul Academiei".

Mai multe detalii in Curentul :

Image

Image

Image