Tipărire
Părinte: Restitutio
Categorie: Cultura scrisă
Accesări: 5082

Conf. Univ. dr. Constantin Mălinaş, membru al Societăţii Numismatice RomâneImage

Prezentarea acestor lucrări vine ca o recuperare a momentului în care am luat contact cu acest domeniu aparte ilustrativ al activităţilor unei biblioteci. De asemenea, prezentarea acestora se adaugă firesc ca o extensie a lucrării prezentate în articolul anterior privind genealogia.

Sfragistica de bibliotecă este o lucrare apărută la Oradea în 2006 publicată de Asociaţia română pentru Ex Libris şi se constituie ca o propunere de curs special.

Să lămurim termenul sfragisticii care este o disciplină istorică auxiliară, care se ocupă cu studierea sigiliilor.

Sunt date definiţiile Dicţionarului limbii române moderne şi pentru sigiliu (din latinescul sigillum) şi pecete (sin slavonă pečati) şi sunt date câteva exemple de utilizare a sigiliilor precum şi rolul şi puterea pe care o confereau documentelor utilizate în cancelariile medievale până în zorii modernităţii. Sunt date şi câteva exemple de „zapisuri pe carte”, adică înscrierea pe părţile albe ale cărţii de termeni contractuali sau acte de donaţie a cărţii ori a altor bunuri. Sigiliile au şi o clasificare iar în bibliotecă sfragistica se regăseşte prin aplicaţiile domeniilor diferite de activitate: (i) sigiliile de bibliotecă şi amprentele lor, (ii) ştampilele de bibliotecă, inclusiv siglele de gestiuni şi amprentele lor şi (iii) mărcile de bibliotecă şi amprentele lor.Image

Necesitatea studiului acestora este întărită cu sublinierea „propunerii sfragisticii de bibliotecă pentru studiu, ca ramură a sfragisticii şi teritoriu de contact şi studiu interdisciplinar cu bibliografia şi biblioteconomia, înţelese ca ştiinţe ale comunicologiei”.

Profesorul Mălinaş trage un semnal de alarmă şi aduce un element de lămurire şi o argumentaţie solidă în favoarea considerării şi evaluării corecte a anumitor cazuri izvorâte din aplicarea unor dispoziţii legislative privind retrocedarea fondurilor de carte însuşite abuziv de anumite persoane juridice şi fizice în perioada de după război. Sfragistica îşi poate juca rolul de identificare corectă a părţi a unor fonduri care încă pot fi returnate posesorilor de drept evitând abuzurile de orice natură.

Metodic, urmând linia unui curs, aşa cum se şi anunţă de altfel această lucrare sunt descrise rând pe rând sigiliul de bibliotecă, sigiliul de eveniment, ştampilele de secţii ale unei biblioteci, mărcile de bibliotecă şi sigiliile de gestiune şi de verificare a acesteia. Anexele sunt purtătoare de informaţii suplimentare de mare interes. Image

Medalia ca document de bibliotecă este o lucrare publicată la Oradea în 2007 sub tutela colecţiei renumite Bibliotheca Bibliologica, Nr. 30 (49) a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Asociaţia Română pentru Ex Libris.

Profesorul Mălinaş lămureşte faptul că „medalistica, înţeleasă ca ştiinţă ajutătoare sau auxiliară istoriei a emancipat deja de sub aripa numismaticii, care o gestiona ca disciplină, sau ramură a ei”.

Este argumentat minuţios de ce medalia este şi trebuie să fie tratată ca un obiect primar de bibliotecă.

Subiectele tratate de lucrare mai cuprind:

  • diversitatea structurală a medaliei;

  • tipologia funcţională a medaliei;

  • Materialul medaliei;

  • Dimensiunile medaliei;

  • Tirajul medaliei;

  • Părţile medaliei;

  • Compoziţia artistică a medaliei;

  • Înscrisurile de pe medalie şi

  • Simetrie şi asimetrie în stilul artistic al medaliei. Image

Nu putem încheia rezervându-vă plăcerea de a parcurge această lucrare fără a menţiona efortul autorului de a ilustra corespunzător fiecare parte a cuprinsului. De remarcat sunt înregistrările informatizate a unor medalii aşa cum sunt prezentate de Biblioteca Apostolică a Vaticanului.

Sperăm şi noi că un cabinet de medalistică la Botoşani se va înfiripa pentru a organiza cele mai interesante colecţii medalistice din ţară.

Mulţumim profesorului Mălinaş pentru urările cele mai calde dedicate iniţiativei noastre de a constitui o comunitate de specialişti online.

Image