Tipărire
Părinte: UE
Categorie: Comunicări
Accesări: 5260

Strâns legat de articolul anterior stau şi informaţiile privind Memorandumul de Înţelegere privind operele orfane semnat în prezenţa comisarului Viviane Reding la data de 4 Iunie 2008. Acest memorandum este unul cu implicaţii foarte adânci şi fine în viaţa profesională a breslei noastre pentru faptul că a fost creat cadrul oficial comun prin care se explorează timp de un an modalităţile de implementare a îndrumărilor specificate de HLEG privind acest subiect sensibil.

ImageAm menţionat sensibilitatea problemei pentru motivul că o bună parte din operele care ar putea fi puse la dispoziţia utilizatorilor oferind acces online la acestea, nu sunt exploatate din motive de a nu se încălca prevederile legii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe la care se supun aceste lucrări. Putem privi acest memorandum şi ca pe o supapă de siguranţă în faţa unor probleme pe care exploatarea unor astfel de opere le-ar aduce. Într-un fel se legitimează pionieratul în acest domeniu.

Pentru ca să dăm o dimensiune completă asupra a ce se întâmplă la nivel european în acest moment în ceea ce priveşte problema operelor orfane, vom reproduce mai jos comunicatul de presă al Comisiei, iniţiativa i2010 pentru Biblioteci Digitale:

Iniţiativa pentru Biblioteci Digitale:

Acord între instituţiile de cultură şi titularii drepturilor de autor privind operele orfane

Astăzi a fost semnat un acord privind drepturile de autor de către biblioteci, arhive şi titularii drepturilor de autor în prezenţa Comisarului Viviane Reding. Memorandumul de Înţelegere privind operele orfane va ajuta instituţiile culturale să digitizeze cărţi, filme şi muzică al căror autori sunt necunoscuţi punându-le la dispoziţie online publicului.

(04/06/2008) Acest Memorandum este un pas major în aducerea online a patrimoniului literar şi audiovizual al Europei pentru că are ca subiect problema operelor orfane – cărţi, filme, fotografii şi melodii pentru care este imposibilă identificarea sau localizarea titularilor drepturilor de autor. Ca o consecinţă, drepturile de autor nu pot fi lămurite şi astfel operele nu pot fi digitizate sau puse la dispoziţia publicului. Se clarifică cum trebuie făcute căutările după titularul drepturilor de autor în cazul bibliotecilor şi arhivelor, reprezentanţi ai editurilor, fotografi, autori, companii de discuri şi case de film. Operele orfane reprezintă o parte substanţială a colecţiilor instituţiilor culturale din Europa: de exemplu, Biblioteca Britanică estimează că 40 % din colecţiile protejate prin drepturile de autor sunt opere orfane. După cum susţine un sondaj recent întreprins de Association des Cinémathèques Européennes s-au făcut 50.000 de cereri pentru a reutiliza operele orfane în arhivele de film europene.

În paralel, Grupul de Experţi la Nivel Înalt privind Bibliotecile Digitale prezidat de Viviane Reding, a adoptat direcţiile practice privind parteneriatul între instituţiile culturale şi instituţiile private. Aceste parteneriate, precum colaborarea dintre Biblioteca Britanică şi Cengage Gale privind retrospectiva jurnalistică, sunt esenţiale pentru atragerea finanţării şi a expertizei necesare proiectelor de digitizare.

În ceea ce priveşte problemele legate de drepturile de autor, Grupul de Experţi la Nivel Înalt a adoptat un raport final în care a sprijinit un nou model de licenţă pentru a face operele care au ieşit din tiraj sau au ieşit din distribuţie să fie făcute accesibile tuturor pe internet. De asemenea, acesta a dat câteva indicaţii privind problemele drepturilor de autor legate de prezervarea conţinutului web de către instituţiile de cultură. În zona informaţiei ştiinţifice, editorii şi oamenii de ştiinţă au prezentat progresul unui proiect de mari dimensiuni privind efectele aplicării accesului deschis (open-access) asupra jurnalelor ştiinţifice.

Fundament

Biblioteca Digitală Europeană este una dintre iniţiativele stindard a iniţiativei Comisarului Reding „i2010 – o Societate Informaţională europeană pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă”, adoptată de Comisie la data de 1 Iunie 2005 (IP/05/643). La data de 25 August 2006, Comisia a adoptat Recomandarea privind digitizarea şi prezervarea digitală (IP/06/1124, MEMO/06/311), care a îndemnat statele membre ale Uniunii europene să dezvolte capacităţi mari de digitizare pentru a accelera procesul de a aduce online patrimoniul cultural al Europei prin intermediul unei biblioteci digitale europene. În Februarie 2007, Comisar a adoptat o Comunicare privind „Informaţia ştiinţifică în era digitală: acces, diseminare şi prezervare” cu scopul de a examina şi sprijini noi modalităţi de promovare mai bună a informaţiei ştiinţifice prezente online şi pentru a prezerva rezultatele cercetărilor pentru generaţiile viitoare (vezi IP/07/190 şi MEMO/07/57).

[sursa ]

În continuare redăm textul memorandumului tradus în limba română:

În cadrul Iniţiativei Bibliotecilor Digitale Europene care ţinteşte să stabilească un punct de acces multilingv la patrimoniul cultural european,

Noi semnatarii

 • Apreciind importanţa iniţiativa Bibliotecilor Digitale Europene („EDL”) şi a prezervării şi a accesului la patrimoniul cultural european;

 • recunoscând că operele mai vechi îndeosebi pot include opere al căror titulari ai drepturilor nu sunt identificabili sau dacă nu sunt identificabili, nu pot fi localizaţi;

 • accentuând respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, drepturile economice şi morale în ceea ce priveşte operele orfane;

 • accentuând necesitatea pentru certitudine atunci când instituţiile culturale se confruntă cu opere orfane, respectând digitizarea acestora şi accesibilitatea online în cadrul EDL;

 • considerând că standardele privind investigarea atentă pot fi stabilite cel mai bine în colaborare cu părţile interesate, de exemplu reprezentanţii părţilor interesate şi a instituţiilor culturale;

 • implicându-ne activ pe baze voluntare în definirea unor îndrumări generale privind investigarea atentă ca un instrument practicabil şi flexibil de a facilita identificarea şi localizarea titularilor drepturilor de autor în spiritul utilizării legale a operelor orfane,

Am căzut de acord asupra următoarelor:

 1. Ca îndrumările generale privind investigarea atentă (Raport Comun şi Rapoartele Sectoriale relevante), ar trebui observate până la limitele aplicării acestora în cazul căutării unui titular al drepturilor de autor şi a unei opere care poate fi considerată orfană doar dacă criteriile relevante incluzând documentarea procesului, au fost urmărite fără a se fi descoperit titularul.

 2. Să promovăm îndrumările ca standarde acceptabile pentru investigarea atentă în cazul operelor orfane şi Uniunea Europeană şi de a încuraja organizaţiile naţionale sau instituţiile de a relaţiona resursele informaţionale generice furnizare de Raportul Comun şi de Rapoartele Sectoriale către resursele naţionale când şi unde sunt acestea aplicabile.

 3. Pentru a încuraja şi sprijini dezvoltarea pe mai departe a instrumentelor de identificare şi a mecanismelor de facilitare a utilizării în spiritul legii a operelor orfane şi pentru a milita pentru măsuri menite să evite apariţia de viitoare opere orfane.

 4. De a invita Comisia să apeleze la semnatari pentru a evalua implementarea îndrumărilor după o anumită perioadă de timp cum ar fi un an de zile.

Reprezentanţi ai instituţiilor culturale:

 • ASSOCIATION DES CINEMATHEQUES EUROPEENNES (ACE), Audiovisual sector, Claudia Dillmann

 • ASSOCIATION OF EUROPEAN PERFORMERS’ ORGANISATIONS (AEPO-ARTIS), Audiovisual and Music/Sound sectors, Xavier Blanc

 • BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF), Text sector, Bruno Racine

 • BRITISH LIBRARY (BL), Audiovisual, Music/Sound and Text sectors, Dame Lynne Brindley

 • BRITISH SCREEN ADVISORY COUNCIL (BSAC), Audiovisual sector, Fiona Clarke-Hackston

 • CONFERENCE OF EUROPEAN NATIONAL LIBRARIANS (CENL), Text sector, Elisabeth Niggemann

 • EUROPEAN BUREAU OF LIBRARIES, INFORMATION AND DOCUMENTATION ASSOCIATIONS (EBLIDA), Text sector, Andrew Cranfield

 • EUROPEAN FEDERATION OF JOURNALISTS (EFJ), Audiovisual, Text and Visual/Photography sectors, Marc Gruber

 • EUROPEAN FILM COMPANIES ALLIANCE (EFCA), Audiovisual sector, Laura Vilches on behalf of Kim Magnusson

 • EUROPEAN NEWSPAPERS PUBLISHERS’ ASSOCIATION (ENPA), Text sector, Valdo Lehari jr.

 • EUROPEAN VISUAL ARTISTS (EVA), Visual/Photography sector, Carola Streul

 • EUROPEAN WRITERS’ CONGRESS (EWC), Text sector, Myriam Diocaretz

 • FEDERATION OF EUROPEAN PUBLISHERS (FEP), Text sector, Jonas Modig

 • FEDERATION EUROPEENNE DES ÉDITEURS DE PERIODIQUES (FAEP), Text sector, David J. Hanger

 • FEDERATION EUROPEENNE DES REALISATEURS DE L’AUDIOVISUEL (FERA), Audiovisual sector, Cécile Despringre

 • FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS DE FILMS (FIAPF), Audiovisual sector, Benoît Ginistry

 • GROUPEMENT EUROPEEN DES SOCIETES D’AUTEURS ET COMPOSITEURS (GESAC), Music/Sound sector, Martine Rezzi

 • INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENTIFIC, TECHNICAL AND MEDICAL PUBLISHERS (STM), Text sector, Michael A Mabe

 • INTERNATIONAL CONFEDERATION OF MUSIC PUBLISHERS (ICMP/CIEM), Audiovisual, Music/Sound and Text sectors, Ger Hatton

 • INTERNATIONAL FEDERATION OF FILM DISTRIBUTORS (FIAD), Audiovisual sector, Marie- Andrée Vander Elst

 • INTERNATIONAL FEDERATION OF PHONOGRAPHIC INDUSTRY (IFPI), Music/Sound sector, Shira Pearlmutter

 • IFRRO THE INTERNATIONAL FEDERATION OF REPRODUCTION RIGHTS ORGANISATIONS, Text sector, Olav Stokkmo

 • PYRAMIDE EUROPE, Visual/Photography sector, Martin Beckett

 • UK NATIONAL ARCHIVES, Text sector, Natalie Ceeney