Tipărire
Părinte: UE
Categorie: Comunicări
Accesări: 7122

Comisia Europeană dezvăluie planurile pentru bibliotecile digitale

 

eGovernment News – 11 October 2005 – EU & Europe-wide

 

Image 

 

La data de 30 Septembrie 2005, Comisia Europenă a propus statelor membre EU demararea unor acţiuni comune în ceea ce priveşte digitizarea, prezervarea şi punerea la dispoziţia tuturor a moştenirii istorice şi culturale comune. Comisia a prezentat un prim set de acţiuni la nivel european lansând o consultare online ce vizează aspectele relevante ale iniţiativei.Perioada de consultare se va încheia la data de 20 Ianuarie 2006 urmând ca rezultatele să fie cuprinse în propunerea pentru Recomandari privind digitizarea şi prezervarea digitală, care va fi prezentată în luna Iunie 2006.

Comisia accentuează faptul că diseminarea electronică prin intermediul Internetului a resurselor bibliotecilor europene nu este o sarcină uşoară dat fiind faptul că diferitele colecţii conţin materiale diverse – cărţi, pelicule cinematografice, fotografii, fonograme, manuscrise, discursuri şi muzică – şi astfel, trebuie făcută o selecţie din aceste mari volume (un exemplu ar fi cele 2,5 miloane de cărţi şi periodice legate în volume din bibliotecile europene şi miloanele de ore de pelicula cinematografică şi arhive video).În acest moment, pe plan european există câteva iniţiative în ceea ce priveşte digitizarea, dar acestea sunt disparate. Pentru evitarea creării de sisteme care sunt incompatibile şi pentru evitarea duplicării eforturilor, Comisia propune ca statele membre şi principalele instituţii culturale să se alăture eforturilor EU pentru transformarea dezideratului bibliotecilor digitale într-o realitate.

Colaborarea dintre statele membre va fi uşurată printr-o revizuire a Planului de Acţiune Lund, care furnizează direcţiile operaţionale în digitizarea resurselor culturale şi ştiinţifice. Pentru a asigura concertarea eforturilor la nivel european, Comisia va lucra împreună cu instituţiile culturale precum bibliotecile şi depozitele naţionale. Comisia va accelera ritmul în ceea ce priveşte coordonarea şi va mari fondurile prin intermediul programelor de cercetare şi prin intermediul programului eContentplus. Un Grup de Nivel Înalt pe digitizarea bibliotecilor va consilia Comisia asupra celui mai bun mod de a soluţiona provocările ce se ivesc la nivel european.Bibliotecile Digitale” este una din iniţiativele de frunte ale strategiei i2010 adoptată de Comisia Europeană la data de 1 Iunie 2005.