reprezentare logo Kosson

Agende

Agende care se stabilesc la nivel european.

Stimați colegi,

Vă invit să cereți europarlamentarilor noștri să semneze scrisoarea de sprijin pentru bibliotecile publice. În continuare incorporăm textul original și la final atașăm fișierele necesare. Site-ul pe care se face apelul este la: http://www.wdpubliclibraries.eu/Romania/

PARLAMENTUL EUROPEAN
0016/2013

DECLARAȚIE SCRISĂEuropeanParliamentLogo

adresată în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul de procedură referitoare la impactul bibliotecilor publice la nivelul comunităţilor europene
Hannu Takkula (ALDE), Maria Badia i Cutchet (S&D),

Vilija BlinkeviCiute (S&D), Andrew Duff (ALDE), Cătălin Sorin Ivan (S&D), Morten Lekkegaard (ALDE), Marie-Therese Sanchez-Schmid (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Helga Trupei (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Sabine Verheyen (PPE)

Data-limită: 7.1.2014

Add a comment

Dragi colegi,

Cu toate că drumul de la vorbă la faptă este cel mai anevoios mai ales în această perioadă tulbure, am gândit că ar fi util pentru dumneavoastră punctarea câtorva oportunități desprinse din bine-cunoscuta „Strategie Europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, EUROPA 2020” emisă de Comisia Europeană cu un an în urmă (3 martie 2010).

Sunt convins că veți găsi idei cu care să potriviți și să îmbogățiți serviciile oferite în acord cu această strategie și mai ales cu o anume inițiativă în sprijinul ei, care este pivotul pe care sper că vă veți canaliza atenția: „O agendă digitală pentru Europa” emisă două luni mai târziu și completată în august 2010. 

În primul rând trebuie spus că Europa 2020 este documentul de primă importanță pentru majoritatea acțiunilor Comisiei Europene și trebuie tratat cu un respect deosebit prin efectele pe care le vor produce seturile de acțiuni cheie. 

Important pentru breasla noastră sunt cele șapte inițiative emblematice menite a stimula progresul în cele trei priorități susținute reciproc:

  • creștere inteligentă,
  • creștere durabilă,
  • creștere favorabilă incluziunii.
Add a comment