reprezentare logo Kosson

UE

Sunt vizate în special documentele oficiale ale Uniunii Europene şi în particular declaraţiile de principii cu planurile lor de acţiune.

Dragi colegi,

Cu toate că drumul de la vorbă la faptă este cel mai anevoios mai ales în această perioadă tulbure, am gândit că ar fi util pentru dumneavoastră punctarea câtorva oportunități desprinse din bine-cunoscuta „Strategie Europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, EUROPA 2020” emisă de Comisia Europeană cu un an în urmă (3 martie 2010).

Sunt convins că veți găsi idei cu care să potriviți și să îmbogățiți serviciile oferite în acord cu această strategie și mai ales cu o anume inițiativă în sprijinul ei, care este pivotul pe care sper că vă veți canaliza atenția: „O agendă digitală pentru Europa” emisă două luni mai târziu și completată în august 2010. 

În primul rând trebuie spus că Europa 2020 este documentul de primă importanță pentru majoritatea acțiunilor Comisiei Europene și trebuie tratat cu un respect deosebit prin efectele pe care le vor produce seturile de acțiuni cheie. 

Important pentru breasla noastră sunt cele șapte inițiative emblematice menite a stimula progresul în cele trei priorități susținute reciproc:

  • creștere inteligentă,
  • creștere durabilă,
  • creștere favorabilă incluziunii.
Add a comment

Astăzi a lost lansat DigCurV, un proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Leonardo da Vinci pentru a stabili un cadru curicular de formare profesională în administrarea digitală. {sharethis}

Sectorul digital din Europa a cunoscut o creştere puternică în ultimii ani. Ritmul de dezvoltare şi schimbare în sectorul tehnologiei informaţiei prezintă provocări pentru instituţiile culturale responsabile pentru gestionarea şi prezervarea pe termen lung a colecţiilor digitale. O provocare cu care instituţiile se confruntă este ca personalul să aibe acces la instruire. Un Raport de Analiză și Tendințe încheiat de DigitalPreservationEurope arată că prezervarea digitală devine una dintre principalele priorităţi strategice a instituţiilor - acestea sunt tot mai conştiente de faptul că resursele digitale sunt fragile şi că acestea sunt în pericol.

DigCurV va aborda disponibilitatea de formare profesională pentru curatorii digitali în biblioteci, arhive, muzee şi sectoarele culturale de patrimoniu necesare pentru a dezvolta noi competenţe care sunt esenţiale pentru gestionarea pe termen lung a colecţiilor digitale.

Add a comment

Europeana oferă acces online la peste 14 milioane de elemente din patrimoniul cultural al Europei

În prezent, grație bibliotecii digitale „Europeana”, peste 14 milioane de cărți, hărți, fotografii, picturi, filme și clipuri muzicale digitizate provenind de la instituții culturale din întreaga Europă pot fi accesate, oriunde în lume. Lansată în 2008 cu două milioane de obiecte, Europeana a depășit deja obiectivul de 10 milioane stabilit inițial pentru 2010. Grupul de reflecție („Comité des Sages” - Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann, Jacques de Decker) înființat de Comisie pentru a explora noi metode de internetizare a patrimoniului cultural european (IP/10/456) se adresează astăzi Consiliului miniștrilor culturii din UE și Comisiei pentru Cultură a Parlamentului European. Raportul grupului urmează să fie publicat la începutul anului 2011.

Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu Agenda digitală, a declarat: „Europeana reprezintă un foarte bun exemplu privind modul în care cooperarea la nivel european ne poate îmbogăți tuturor viața. Faptul că 14 milioane de obiecte sunt disponibile online constituie o veste bună pentru toți utilizatorii de internet care doresc să aibă acces la materialul cultural al bibliotecilor, muzeelor și arhivelor europene. Europeana ar mai putea fi însă îmbunătățită dacă mai multe instituții culturale și-ar digitaliza colecțiile și le-ar face accesibile prin intermediul acestui portal european. Sunt convins că, în curând, Comité des Sages ne va prezenta recomandări ambițioase în vederea accelerării acestui proces.”

Mai multe...

Add a comment

Dimensiunea bibliotecii digitale a Europei se dublează, însă ea pune în evidență și lipsa unei soluții comune europene privind drepturile de autor pentru site-urile web 

Pe site-ul web Europeana, biblioteca multilingvă virtuală a Europei ( www.europeana.eu ), utilizatorii internetului pot accesa acum 4,6 milioane de cărți, hărți, fotografii, videoclipuri și ziare digitalizate. Colecția Europeana a crescut cu mai mult decât dublu de la lansarea sa, în noiembrie 2008 ( IP/08/1747 ). Astăzi, Comisia Europeană și-a declarat, într-un document orientativ, obiectivul de a crește numărul lucrărilor digitizate la 10 milioane până în 2010. Comisia a inițiat, de asemenea, o dezbatere publică pe tema viitoarelor provocări pentru digitizarea cărților în Europa: posibilitatea ca sectorul public și cel privat să își unească forțele și necesitatea de a revizui cadrul european prea fragmentat în materie de drepturi de autor.

{xtypo_quote}Digitizarea cărților este o muncă de Hercule, dar ea oferă totodată accesul la un conținut cultural pentru milioane de cetățeni ai Europei și nu numai. De aceea salut primele eforturi depuse de statele membre și de instituțiile culturale ale acestora de a umple rafturile bibliotecii digitale a Europei{/xtypo_quote}, a spus Viviane Reding, comisarul UE pentru societate informațională și mass-media. {xtypo_quote}Mi se pare totuși îngrijorător că numai 5% dintre toate cărțile digitizate din Uniunea Europeană sunt disponibile pe Europeana. Observ, de asemenea, că aproape jumătate dintre lucrările digitizate de pe Europeana provin dintr-o singură țară, în timp ce contribuția tuturor celorlalte state membre este extrem de redusă. Personal, acest lucru îmi arată că, mai întâi de toate, statele membre trebuie să înceteze să mai invidieze progresele înregistrate pe alte continente și să își facă, în sfârșit, temele, dar și că Europeana singură nu va fi suficientă pentru a înscrie Europa pe harta digitală a lumii. Trebuie să ne intensificăm cooperarea pentru a adapta cadrul european al drepturilor de autor la era digitală.{/xtypo_quote}

Add a comment

CARTE VERDE  {sharethis}
De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE (RO)(EN)

Prezenta Carte verde lansează o dezbatere publică asupra aspectelor esențiale de care trebuie să se țină seama în cazul viitoarelor programe de finanțare a cercetării și inovării în UE. Aceste programe vor face parte din propunerile Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual (CFM), care urmează să fie prezentat în iunie 2011. Propunerile specifice de programe de finanțare ar trebui adoptate până la sfârșitul lui 2011. Comunitatea cercetării, cea de afaceri, cea a administrației publice și cea a societății civile, precum și cetățenii sunt chemați să se angajeze în această dezbatere importantă.
Îndeplinirea obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ale strategiei Europa 2020, care se bucură de un sprijin larg, depinde de cercetare și inovare, ca factori motori esențiali ai prosperității sociale și economice și ai sustenabilității mediului. Acesta este motivul pentru care Uniunea Europeană și-a stabilit, în contextul strategiei Europa 2020, obiectivul de a crește cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea până la 3% din PIB până în 2020. Inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” pledează pentru o abordare strategică și integrată a cercetării și inovării, stabilind cadrul și obiectivele la care ar trebui să contribuie viitoarea finanțare a cercetării și inovării în UE, pe baza prevederilor din tratate.

Stimați colegi, vă invit să participați la consultările de pe siteul dedicat http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm.

{xtypo_alert}Implicați-vă pentru că ce se hotărăște în aceste luni ne va afecta pe toți pe termen mediu și lung. Mai ales că este vorba despre un domeniu foarte sensibil precum cercetarea.{/xtypo_alert}

Add a comment

Stimați colegi,

Comisia Europeană prin intermediul Grupului de Reflecție („Comitetul Înțelepților”) a lansat o consultare privind stimularea prezentării online a patrimoniului cultural european

Acest grup de reflecție intitulat „Comitetul Înțelepților” i-a fost încredințată misiunea de a face recomandările pentru accelerarea digitizării și a expunerii online a patrimoniului cultural. Comitetul înțelepților dorește să culeagă de la toate părțile interesate (cetăţeni, instituţii culturale, autorităţile publice, companii private, ONG-urile, instituţiile academice) părerile privind procesele de transpunere a operelor culturale în cunoaștere accesibilă online.
Sunteți invitat să participați prin completarea chestionarului online până la data de 30 septembrie.
Mai multe informații la biroul de presă.

Add a comment

Stimaţi colegi,  Într-un articol anterior vă invitam să răspundem împreună la un set de 26 de întrebări privind drepturile de autor în economia cunoaşterii. Pentru a uşura procesul am stabilit pe wiki-ul comunităţii o secţiune dedicată raspunsurilor.

Pentru cei obişnuiţi cu metoda colaborativă prin intermediul wiki-ului sper că va fi o surpriză plăcută.

Aici găsiţi secţiunea: http://wiki.kosson.ro/index.php?title=Drepturile_de_Autor_in_Economia_Cunoasterii

Nu uitaţi să citiţi mai întâi documentele principale. Cartea verde o găsiţi tradusă în secţiunea EU a bibliotecii.

 

Apăsând pe Dezbatere veţi fi purtaţi pe pagini dedicate special răspunsului punctual. Acolo sunt aşteptate contribuţiile dumneavoastră.

 

În preajma termenului de depunere a răspunsurilor, cu ajutorul dumneavoastră vom centraliza răspunsurile şi vom compila un document comun.

 

Vă mulţumesc

Add a comment

„Dacă Europa ar fi să fie reconstruită, aș începe de la cultură, nu de la economie”. Jean Monnet {sharethis}

Vă mai aduceți aminte de Consultarea privind stimularea prezentei online a operelor culturale inițiată în august anul trecut? Ei bine, ieri a fost publicat studiul care a rezultat. Pentru relevanța sa voi pune în lumină concluziile și sper să construim un dialog relevant pentru noi și realitățile din România.

Comitetul Înțelepților (grup de reflecție la nivel înalt) a fost constituit în aprilie 2010 de Vice-Președintele responsabil pentru Agenda Digitală Neelie Kroes și Comisarul pentru Educație și Cultură Androulla Vassiliou. Cei trei înțelepți sunt:
Maurice Lévy
  - ofițer executiv senior la Publicis (http://www.publicis.com),
Elisabeth Niggemann, Director General al Bibliotecii Naționale a Germaniei (http://www.d-nb.de),
Jacques De Decke, scriitor

Studiul spune că digitizarea aduce la viață opere din trecut formând o resursă importantă pentru utilizatorul individual dar și în construcția economiei digitale. Cei trei înțelepți mai sunt de părere că sectorul public are responsabilitatea primară de a face accesibil patrimoniul cultural și de a-l prezerva pentru generațiile următoare. Urmează un accent foarte interesant în atenția pe care instituțiile publice ar trebui so acorde aspectelor de gestiune: controlul asupra patrimoniului european „nu ar trebui lăsat doar unuia sau a mai multor jucători pe piață, chiar dacă încurajăm cu tărie idea atragerii mai multor investiții private și companii în arena digitizării prin intermediul unui parteneriat corect și echilibrat”. Din nefericire aici ar fi foarte mult de spus mai ales că instituțiile gestionare ale patrimoniului cultural nu au resursele financiare pentru a realiza proiecte de digitizare de mari dimensiuni fiind nevoite să încheie acorduri cu diverse companii specializate pe astfel de servicii. Aici o soluție ar fi, dar care se luptă cu interese din punctul meu de vedere nejustificate din arena „micilor fricțiuni” ale instituțiilor publice: realizarea de consorții pentru stabilirea de servicii de digitizare. Costurile ar fi împărțite, expertiza acumulată în interiorul breslei iar echipamentele disponibile pe termen lung și mediu. Dar, aici este păcatul instituțional al luptei pentru vizibilitate individuală și de aici se trag o grămadă de ponoase concluzionate prin acorduri individuale păguboase financiar dar cu impact negativ pe termen lung prin faptul că opere aflate posibil în Domeniul Public sunt licențiate din nou prin simpla schimbare a mediului.
Realizarea unor astfel de consorții ar conduce la reducerea amestecului de interese private vădit orientate comercial și armonizarea serviciilor oferite doar la nivel de know-how stimulând astfel și firmele să devină inovative în ofertă, nu doar beneficiari ai produselor intelectuală prin participarea cu mijloacele tehnologice.

Add a comment

Viviane Reding, Comisarul European pentru Societatea Informaţională şi Media împreună cu Charlie McCreevy, Comisarul European pentru Piaţa Internă şi Servici au declarat la începutul lunii septembrie în timpul  discuţiilor cu cei de la Google (dar nu numai)  că Europa se află în faţă unei încercări serioase din punct de vedere cultural şi economic:

"Numai 1% din căţile din Bibliotecile Naţionale din Europa au fost digitizate până acum şi asta face să avem o sarcină dificilă de rezolvat dar, în acelaşi timp ne deschide noi oportunităţi culturale şi de piaţă. O înţelegere mai bună a intereselor implicate poate ajuta Comisia să definească o adevărată soluţie Europeană care să fie în interesul consumatorilor europeni. Noi credem că astfel de soluţii europene ar trebui să aducă o gură de aer proaspăt peste această problemă şi ar putea să dea fiecărui cetăţean conectat la internet acces la milioane de cărţi care astăzi stau ascunse pe rafturi prăfuite. Scopul nostru este să înlăturăm stereotipuri învechite care au îngreunat dezbaterile din trecut şi să ne concentrăm pe găsirea celei mai bune abordări pe care tehnologia de astăzi ne va permite să le ducem în viitor, în timp ce vom da un nou impuls creaţiei culturale în era digitală."

Add a comment

Strâns legat de articolul anterior stau şi informaţiile privind Memorandumul de Înţelegere privind operele orfane semnat în prezenţa comisarului Viviane Reding la data de 4 Iunie 2008. Acest memorandum este unul cu implicaţii foarte adânci şi fine în viaţa profesională a breslei noastre pentru faptul că a fost creat cadrul oficial comun prin care se explorează timp de un an modalităţile de implementare a îndrumărilor specificate de HLEG privind acest subiect sensibil.

ImageAm menţionat sensibilitatea problemei pentru motivul că o bună parte din operele care ar putea fi puse la dispoziţia utilizatorilor oferind acces online la acestea, nu sunt exploatate din motive de a nu se încălca prevederile legii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe la care se supun aceste lucrări. Putem privi acest memorandum şi ca pe o supapă de siguranţă în faţa unor probleme pe care exploatarea unor astfel de opere le-ar aduce. Într-un fel se legitimează pionieratul în acest domeniu.

Add a comment

{jcomments on} Reteaua Europeană pentru Patrimoniul Cultural este un sistem informaţional iniţiat în 1999, care este menit să ţină legătura cu departamentele guvernamentale ale statelor membre responsabile de patrimoniul cultural.

Cooordonatorul activităţilor HEREIN în România este CIMEC.
HEREIN oferă următoarele servicii online:
- o bază de date (http://european-heritage.coe.int/sdx/herein/national_heritage/select_country.xsp) multilingvă online cu toate politicile privind patrimoniul cultural din statele membre,
- un tezaur multilingv (http://thesaurus.european-heritage.net/sdx/herein/thesaurus/introduction.xsp) conţinând aproape 500 de termeni de specialitate din zona politicilor care se ocupă de parimoniul arhitectural şi cel arheologic aşa cum au fost definiţi în Convenţia de la Granada (1985) şi Valleta (1992) - pentru România partenerul este CIMEC,
- o colecţie de linkuri utile,
- acces la expoziţii virtuale şi
- un forum pentru coordonare internă.

Cu mare relevanţă sunt baza de date şi tezaurul. Aceste instrumente trec în acest moment printr-un proces de reproiectare şi agregare în următoarea iteraţie a bazei de date: HEREIN 3.

Între 27-28 septembrie s-au întâlnit la Atena pentru prima dată membrii corespondenţi pentru realizarea tezaurului HEREIN. În noiembrie a avut loc cea de-a noua întâlnire a coordonatorilor HEREIN la Liege. Am menţionat aceste două întâlniri pentru că România va fi implicată în construcţia următoarei baze de date HEREIN 3 în perioada noiembrie 2010 - mai 2011 (mai multe detalii în prezentare: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Herein/CoELiegePresentation.pdf).

În încheiere puteţi găsi şi documentul de sinteză pentru situaţia României: http://european-heritage.coe.int/sdx/herein/national_heritage/voir.xsp?id=intro_RO_en
Felicit redactorul acestui document pentru abordarea directă, fără menajamente a realităţilor româneşti.

{sharethis}

Add a comment

Subcategorii

Agende care se stabilesc la nivel european.
Strategii europene.

Aici vor fi cuprinse informații despre proiectele europene care prezintă interes pentru comunitatea noastră.

Rețele stabilite la nivel european.
Consultări la nivel european.
Rapoarte la nivel de Uniune.
Principii europene

Comunicări la nivel de Uniune.

Această categorie va găzdui resurse care descriu organisme importante la nivel european, fie acestea asociații, fundații sau alte persoane juridice cu importanță pentru breaslă.

Termenul acquis comunitar desemnează totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor comune care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene.

Adoptată fie de către Consiliul Uniunii Europene, fie de către Consiliul UE împreună cu Parlamentul European sau de Comisia Europeană, decizia este actul prin care instituţiile comunitare se pronunţă asupra unor cazuri particulare.

 

Printr-o decizie, instituţiile pot solicita unui stat membru sau unui resortisant din UE să acţioneze sau să nu acţioneze, îi pot conferi drepturi sau impune obligaţii.

 

Decizia este:
• individuală, iar destinatarii ei trebuie să fie desemnaţi individual, ceea ce o diferenţiază de regulament,
• obligatorie în toate elementele sale.

 

[SURSA] [DEF]