reprezentare logo Kosson

UE

Sunt vizate în special documentele oficiale ale Uniunii Europene şi în particular declaraţiile de principii cu planurile lor de acţiune.

ImageDragi prieteni, de curând a apărut o comunicare de la Comisia Europeană către Consiliu, Parlamentul european, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor privind patrimoniul cultural european la un click de mouse: progresul privind digitizarea şi accesibilitatea online a operelor culturale şi prezervarea digitală în Uniunea Europeană COM(2008)513.

Am tradus pentru dumneavoastră această comunicare pentru că reprezintă un document important pentru starea în care se află Europa din punctul de vedere al digitizării cu toate aspectele controversate pe care acest proces iniţiat de i2010 le comportă.

Add a comment

 european_copyright_mic.pngStimaţi colegi, pe 16 Iulie 2008 Comisia Europeană a adoptat o carte verde privind drepturile de autor în economia cunoaşterii.

Documentul în limba engleză îl puteţi descărca şi consulta de la adresa http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

Acest document de consultare este unul de o importanţă mare pentru breasla noastră pentru faptul că reprezintă o mişcare evolutivă care va conduce către o posibilă nouă Directivă privind drepturile de autor sau cel puţin o modificare şi amendare importantă a celei existente (Directiva 2001/29/EC de armonizare a anumitor aspecte privind dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:NOT).

Add a comment

Prezervare Digitală, Lucrări Orfane şi Lucrări ieşite din tiraj

Image

La data de 18 aprilie 2007, Grupul European de Experţi la Nivel Înalt a prezentat Comisiei Europene raportul consultativ privind problemele de copyright. Activităţile Grupului European de Experţi la Nivel Înalt fac parte din eforturile Comisiei Europene de a face disponibilă online bogata moştenire culturală europeană.

Documentele principale prezentate Comisiei au fost Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works.Selected Implementation Issues (Raportul asupra Prezervării Digitale a Lucrărilor Orfane şi a Lucrărilor Ieşite din Tiraj) şi Anexa: MODEL AGREEMENT FOR A LICENCE ON DIGITISATION OF OUT OF PRINT WORKS, care reprezintă de fapt Modelul de acord pentru o licenţă privind digitizarea lucrărilor ieşite din tiraj.Add a comment

Add a comment

Image 

Stimaţi colegi, graţie ochiului juridic antrenat a domnului consilier Bogdan Manolea, Modelul de acord pentru o licenţă privind digitizarea lucrarilor ieşite din tiraj a fost corijat în acord cu normele şi terminologia juridică. Deci, gustaţi cu toată încrederea.

Textul îl găsiţi la articolul anterior. 

Mulţumiri 

Add a comment
Add a comment

Comisia Europeană dezvăluie planurile pentru bibliotecile digitale

 

eGovernment News – 11 October 2005 – EU & Europe-wide

 

Image 

 

La data de 30 Septembrie 2005, Comisia Europenă a propus statelor membre EU demararea unor acţiuni comune în ceea ce priveşte digitizarea, prezervarea şi punerea la dispoziţia tuturor a moştenirii istorice şi culturale comune. Comisia a prezentat un prim set de acţiuni la nivel european lansând o consultare online ce vizează aspectele relevante ale iniţiativei.Perioada de consultare se va încheia la data de 20 Ianuarie 2006 urmând ca rezultatele să fie cuprinse în propunerea pentru Recomandari privind digitizarea şi prezervarea digitală, care va fi prezentată în luna Iunie 2006.

Add a comment

Image
Stimati colegi aceasta este un

MODEL DE ACORD PENTRU O LICENŢĂ PRIVIND DIGITIZAREA OPERELOR IEŞITE DIN TIRAJ

Este Anexa I a  Raportului asupra Prezervarii Digitale.

Vă rog să luaţi aminte la acest model pentru că poate constitui baza pe care vă veţi constitui viitoarele colecţii digitale.

De asemenea, textul poate suferi modificări odată cu filtrarea juridică pe care domnul consilier Bogdan Manolea o va acorda acestuia.


Add a comment

Image

Dragi colegi şi factori de răspundere, lansarea oficială a FP7 la 1 Ianuarie 2007 vine în sprijinul tuturor lipsurilor şi lacunelor de natură financiară cu care sectorul de cercetare şi în special cel destinat creşterii capacităţilor din sectorul Ştiinţelor Informării s-au confruntat de-a lungul dificilului proces de tranziţie de dinaintea momentului aderării.

Numai de noi depinde acum dacă vom fi capabili să ne susţinem dorinţele de a creşte domeniul prin acţiuni concrete (propunerea de proiecte eligibile) sau vom rămâne glasuri tăcute ale unei incapacităţi şi neputinţe instituţionale.

Unul din primii paşi ar fi să ne descoperim unii celorlaţi ca specialişti, ca şi grupuri de lucru, ca idei şi iniţiative. Spun acestea şi indemn la a deprinde aceste obişnuinţe pentru că pentru a atrage finanţările europene este mult mai uşor pentru un grup asociat în jurul unei idei, serviciu, produs decât pe cont propriu fiecare având deficienţe bine cunoscute pe anumite sectoare. Numai într-un cadru de reţea lipsurile se pot acoperi, se pot atrage fonduri, se pot repara sau dezvolta noi capacităţi.

În continuare, am punctat câteva limite ale cadrului FP7 pentru a vă orienta.

Nu uitaţi, marea majoritate a deadline-urilor sunt în limita primei săptămâni a lunii Mai. Succes şi nu uitaţi că numai împreună putem creşte un domeniu atât de interesant şi plin de resurse.

Mult, mult succes !

Add a comment

Subcategorii

Agende care se stabilesc la nivel european.
Strategii europene.

Aici vor fi cuprinse informații despre proiectele europene care prezintă interes pentru comunitatea noastră.

Rețele stabilite la nivel european.
Consultări la nivel european.
Rapoarte la nivel de Uniune.
Principii europene

Comunicări la nivel de Uniune.

Această categorie va găzdui resurse care descriu organisme importante la nivel european, fie acestea asociații, fundații sau alte persoane juridice cu importanță pentru breaslă.

Termenul acquis comunitar desemnează totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor comune care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene.

Adoptată fie de către Consiliul Uniunii Europene, fie de către Consiliul UE împreună cu Parlamentul European sau de Comisia Europeană, decizia este actul prin care instituţiile comunitare se pronunţă asupra unor cazuri particulare.

 

Printr-o decizie, instituţiile pot solicita unui stat membru sau unui resortisant din UE să acţioneze sau să nu acţioneze, îi pot conferi drepturi sau impune obligaţii.

 

Decizia este:
• individuală, iar destinatarii ei trebuie să fie desemnaţi individual, ceea ce o diferenţiază de regulament,
• obligatorie în toate elementele sale.

 

[SURSA] [DEF]