reprezentare logo Kosson

3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sempozyum sırasında simültane çeviri yapılacaktır. Bildiriler iki, gerekli durumlarda 3 hakem tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gerektiği gibi bildirilerin içerik, yöntem, sunum vb. açıdan da etik duyarlılık kapsamında üretilmiş olması koşulu aranmaktadır. Türk Kütüphaneciliği ile Bilgi Dünyası ile yapılan işbirliği sonucunda kabul edilen bildiriler, bildiri sahiplerinin istemesi durumunda, bu dergilerde yayımlanacaktır.

http://www.kbbf2014.org/