reprezentare logo Kosson

Categories in Turkish

ANKOS prepared

Geçen dört senede ANKOSLink Konferansı gerek akademik kalitesi ile gerek katılımcı profili ve zengin fuar ortamı ile ülkemizin ve bölgemizin en büyük kütüphanecilik toplantısı olmuştur. Sayılarla ANKOSLink’e baktığımızda 550’yi aşan katılımcı, 60’a yakın firma ile artık kütüphanelerin bağrından doğan bir marka olmayı başarmıştır. Sadece kütüphaneleri ve kütüphanecileri değil yöneticiden öğrenciye, her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri için doğru adres olma niteliğini sürdürmektedir.

Add a comment

3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sempozyum sırasında simültane çeviri yapılacaktır. Bildiriler iki, gerekli durumlarda 3 hakem tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gerektiği gibi bildirilerin içerik, yöntem, sunum vb. açıdan da etik duyarlılık kapsamında üretilmiş olması koşulu aranmaktadır. Türk Kütüphaneciliği ile Bilgi Dünyası ile yapılan işbirliği sonucunda kabul edilen bildiriler, bildiri sahiplerinin istemesi durumunda, bu dergilerde yayımlanacaktır.

http://www.kbbf2014.org/

Add a comment

KutuphaneHaftasiLibraryWeek2013

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz 49.Kütüphane Haftası Ana Etkinlik Programı,“Yenileşim ve Kütüphaneciler”  ana temasıyla ve uluslararası katılımla, 25-31 Mart 2013 tarihleri arasında, Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

49. Kütüphane Haftası’nın Ana Programına (Türkçe ve İngilizce) ve değerli katılımcıların özgeçmişlerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

[SOURCE]

Add a comment

Alt Kategoriler