reprezentare logo Kosson

Stimați colegi,

Prin acest articol am dorit să aduc în atenția dumneavoastră unul dintre cele mai importante proiecte europene care are o mare relevanță din punct de vedere al viitorului managementului informațional. Este vorba despre DRIVER.

{xtypo_info}Dacă doriți puteți descărca studiul complet din bibliotecă: default  DRIVER - cum se construiește cooperarea între depozitele digitale europene (1.16 MB) . Studiul este mai complet decât varianta de prezentare care urmează.{/xtypo_info}

DRIVER este acronimul proiectului Digital Repository Infrastructure Vision for European Research care este condus de un consorțiu finanțat de Comisia Europeană și care construiește cadrul tehnologic și organizațional pentru o structură de date pan-europeană, care să permită utilizarea avansată a resurselor de conținut din domeniul cercetării și al educației. DRIVER dezvoltă o infrastructură de servicii și o infrastructură de date. Ambele sunt proiectate pentru a orchestra resursele și serviciile existente în depozite

DRIVER header of the site

Stimați colegi,

Prin acest articol am dorit să aduc în atenția dumneavoastră unul dintre cele mai importante proiecte europene care are o mare relevanță din punct de vedere al viitorului managementului informațional. Este vorba despre DRIVER.

{xtypo_info}Dacă doriți puteți descărca studiul complet din bibliotecă: default  DRIVER - cum se construiește cooperarea între depozitele digitale europene (1.16 MB) . Studiul este mai complet decât varianta de prezentare care urmează.{/xtypo_info}

DRIVER este acronimul proiectului Digital Repository Infrastructure Vision for European Research care este condus de un consorțiu finanțat de Comisia Europeană și care construiește cadrul tehnologic și organizațional pentru o structură de date pan-europeană, care să permită utilizarea avansată a resurselor de conținut din domeniul cercetării și al educației. DRIVER dezvoltă o infrastructură de servicii și o infrastructură de date. Ambele sunt proiectate pentru a orchestra resursele și serviciile existente în depozite

DRIVER header of the site

Obiectivele DRIVER

 

Obiectivele DRIVER

Sistemul DRIVER are drept țintă să construiască o Infrastructură Europeană de Depozite. Acest lucru presupune că sistemul permite depozitelor existente, care sunt conforme cu Cerințele și Îndrumările DRIVER să-și ofere conținutul unor comunități largi de utilizatori finali prin intermediul serviciilor și a unor elemente de interfață personalizate.

Infrastructura de date se bazează pe resurse găzduite local, precum publicații științifice care sunt colectate în depozitele digitale ale instituțiilor și ale organizațiilor de cercetare. Aceste resurse vor fi colectate de DRIVER și vor fi agregate la nivel european. Pentru a fi asigurată o calitate înaltă a acestei agregări, DRIVER va oferi orice mijloace necesare pentru a le armoniza și valida. DRIVER va respecta sursa resurselor prin „etichetarea” lor cu informații privind depozitul local. DRIVER va indica mai departe depozitul local atunci când este descărcată o resursă în loc de a oferi resursa în sine. DRIVER va face disponibile datele proprii pentru reutilizare prin intermediul OAI-PMH către toți partenerii rețelei DRIVER care sunt furnizori de conținut.

O altă țintă a DRIVER este confederarea depozitelor digitale europene. Confederația Depozitelor Digitale DRIVER are ca scop găzduirea unui nivel de date bogat destinat Ariei de Cercetare Europeană (ERA), care să permită partajarea și reutilizarea informațiilor științifice precum publicațiile, datele primare sau materialele educaționale. Aceasta ar trebui să implice reprezentanți ai instituțiilor științifice care găzduiesc depozite digitale cu materiale științifice, precum cele din universități și centrele de cercetare și reprezentanți ai federațiilor naționale, regionale sau cele formate la nivel de domeniu.

Un alt deziderat al proiectului este atingerea unui grad ridicat de complementaritate cu proiectul GEANT21.


 

1GÉANT2 este o rețea de mare viteză care deservește cercetarea europeană și educația. Prin intermediul GÉANT2 sunt legați 30 de milioane de cercetători ilustrând o topologie multi domeniu cu întindere în 34 de țări europene și care leagă câteva regiuni ale globului. GÉANT2 este inima cercetării la nivel global. GÉANT2 este cofinanțat de Comisia Europeană și de rețelele de cercetare și educație europene.

Detalii DRIVER

Modul de organizare DRIVER se bazează pe aceleași principii de organizare geografică după cum sunt răspândite însăși depozitele digitale:

 • geografic;
 • după discipline;
 • tehnic.

DRIVER I în faza de testare a implicat lucrul cu federații mari și mature precum Archives Ouvertes în Franța, DARE în Olanda, DINI în Germania și SHERPA în Marea Britanie. Belgia a servit drept model pentru dezvoltarea federației DRIVER.

Scopul final al DRIVER este acela de a realiza o federație de federații, o confederație „pentru a cuprinde sinergiile dintre federațiile existente, depășirea limitelor unei rețele point-to-point și stimularea construirii federațiilor în țările acolo unde nu există încă”.

Viziunea DRIVER este de a construi o infrastructură pentru depozitele digitale din Europa, care să ofere date către Zona de Cercetare Europeană și să faciliteze dezvoltarea unui nivel de conținut pe baza rețelelor fizice și a structurilor de calcul existente.

Dezvoltarea confederației este concepută în baza celor trei forme de afiliere identificate în livrabilul planul de rețea europeană:

 • parteneri ai consorțiului DRIVER;
 • parteneri ai rețelei DRIVER;
 • parteneri corespondenți ai DRIVER.

DRIVER identifică trei modele organizaționale ale depozitelor electronice iar acestea împreună definesc comunitatea deservită prin confederare:

Limite geografice: rețelele regionale sau naționale se formează după principii geografice. Ex: SHERPA (Marea Britanie), DARE (Olanda), Archives Ouvertes (Franța) sau DINI (Germania).

Limite delimitate de domeniu: comunități de practică constituite în funcție de necesitățile disciplinelor sau pe baza experienței. Cel mai vizibil exemplu este ArXIV, avându-și originile în domeniul fizicii particulelor. ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures este așteptat să formeze și el noi structuri în Europa, acesta primind o atenție deosebită din partea DRIVER.

Platforme tehnice și standarde: având un caracter pervaziv prin delimitările geografice și cele bazate pe subiect, dar în sine fragmentat prin aspectul tehnic prin intermediul marilor platforme precum ePrints, Dspace sau Fedora, dar care se conformează toate aceleași specificații tehnice: OAI-PMH. Aceste principii tehnologice oferă câteva „conexiuni transversale” bine stabilite.

Organizarea pe limite geografice

Se bazează pe corespondenții la nivel național. DRIVER s-a bazat pe cinci țări: Belgia, Franța, Germania, Țările de Jos și Marea Britanie.
Ținta proiectului este de a integra în confederație noi parteneri din alte țări, care în funcție de dezvoltarea organizațională proprie să-și definească rolul în ceea ce privește stabilirea unui punct național pentru DRIVER. Aceste organizații pot să joace rolul de „agregatori” care colectează datele din depozitele stabilite la nivel național sau ca „centru” de organizare.
Alți parteneri care au fost incluși sunt Danemarca, Portugalia şi Slovenia. Pe durata desfășurării DRIVER au fost identificate alte state precum Spania, Finlanda, Lituania, Norvegia, Suedia și Irlanda. Pentru exemplificare se dau NORA în Norvegia, OpenAccess.se și DIVA în Suedia și OpenAccess.fi în Finlanda. Aceste state au devenit parteneri asociați în cadrul DRIVER II.
DRIVER a adoptat o abordare incrementală în ceea ce privește construirea propriului cadru organizațional.

Modelul de date
Modelul abstract de date formează baza dezvoltării infrastructurii necesare obiectelor compuse în contextul infrastructurii DRIVER.
Publicațiile îmbogățite pot include cinci tipuri de entități:

 • ePrints,
 • obiecte tip date,
 • metadate,
 • seturi de date compuse,
 • alte publicații îmbogățite

Primele două entități menționate sunt obiecte cu o natură atomică iar cele din urmă au o natură compusă, fiind capabile să agrege alte obiecte atomice.

Obiectul digital generic pentru DRIVER
Figura de mai sus abstractizează modelul unui obiect digital. Ceea ce se observă și are relevanță pentru a înțelege modelul este că obiectele digitale pot fi produse de zero sau mai mulți autori. Obiectele digitale pot avea zero sau mai multe obiecte, care apar în una sau mai multe versiuni. Obiectele digitale pot fi descrise de metadate iar aceste obiecte pot fi produse de trei tipuri de agenți: autori, instituții sau publicații automatizate.
Obiectele atomice pot fi incluse precum bitstreamuri sau pot fi incluse sub forma unor referințe URI. Astfel, modelul unei publicații îmbogățite poate fi ca în următoarea diagramă:

Diagrama entitate-relatie pentru publicații îmbogățite

 

Resursele funcționale ale DRIVER

Zonele funcționale ale DRIVER

Resursele sunt componentele funcționale de bază ale sistemului. O resursă poate fi:

 • un serviciu
 • o structură de date (generată și interpretată de un serviciu de resurse)

Fiecare tip de serviciu de resurse (ex. Serviciul de resurse al depozitului, serviciul de indexare al resurselor, resursele serviciului pentru colecții, etc.), poate fi asociat cu una sau mai multe tipuri de resurse după tipul datelor.
Din punct de vedere funcțional sistemul DRIVER este proiectat ca un set de tipuri de servicii pentru resurse ce țin de diferite zone funcționale:

{xtypo_rounded2}o instanță a sistemului este reprezentată de un număr de servicii de resurse care inițiază instanțe ale serviciilor pentru tipurile de resurse ale diferitelor zone funcționale responsabile pentru un număr de resurse privind structura datelor. Serviciile pentru resurse sunt invocate de utilizatorii DRIVER și răspund cererilor acestora prin inițierea unui anumit număr de interacțiuni între resursele disponibile.{/xtypo_rounded2}
Actorii implicați:

 • administratorii sistemelor
 • sistemul
 • Managerii de resurse
 • utilizatorii

Recoltarea este serviciul de bază al sistemului care se bazează pe utilizare protocolului OAI-PMH.
Resursele depozitului sunt de fapt datele colectate și încărcate în Spațiul Informațional DRIVER.
DRIVER recoltează metadate și astfel documente din diferite depozite. Fiecare document în sistemul DRIVER are un identificator unic. Termenul de document este de fapt sinonim cu cel de înregistrare de metadate. Toate documentele păstrate ca resurse stocate ale DRIVER se numesc Spațiul Informațional DRIVER.  Spațiul Informațional DRIVER este constituit prin mulțimea documentelor conținute în toate resursele de metadate.
În DRIVER colecțiile sunt un set de documente denumit. Aceste documente sunt selectate dintr-o listă de surse de colecții. Colecțiile oferă un mecanism de identificarea a subseturilor din spațiul informațional al căror documente împărtășesc aceleași proprietăți semantice și/sau structurale.
Se pune și problema eterogenității datelor recoltate de DRIVER. Aici este un punct interesant de urmărit pentru viitor căci sunt de folos tuturor celor vor iniția depozite digitale. Scopul este de a învăța din practicile descrise. Astfel, DRIVER adoptă următoarele politici și tehnici:

 1. Recoltarea datelor din depozite externe respectându-se formatul de metadate original. Nivelul colectiv (vezi diagrama) „curăță” valorile din câmpuri respectând reguli specifice de rescriere și stochează rezultatele în Spațiul de Stocare al Metadatelor.
 2. Fiecare dintre metadate după ce sunt curățate sunt îmbogățite cu niște câmpuri cu metadate de proveniență. De exemplu de astfel de câmpuri pot fi țara depozitului, limba, clasificare Dewey, data publicării în DRIVER, etc.
 3. Publicarea metadatelor și a înregistrărilor din moment ce sunt curățate și îmbogățite prin intermediul unui serviciu OAI-PMH.

Resursele de indexare pe care sistemul DRIVER le construiește pe baza formatului de metadate specific oferă o interpretare uniformă a Spațiului Informațional. Caracteristici ale resurselor de indexare DRIVER:

 • specificarea câmpurilor
 • operatori de căutare (boolean, de proximitate, aritmetici)
 • trunchiere
 • suport pentru tezaure
 • suport pentru cuvinte semnal
 • sortare
 • ierarhizare
 • pondere pe termeni
 • lematizare

Acestea ar fi la o primă vedere componentele sistemului DRIVER, care mai departe poate fi testat. Fiind puse la dispoziție pe siteul DRIVER sursele pentru construirea D-NET.
Vom sumariza capacitatea de răspuns a sistemului printr-o ilustrație ce cuprinde întreaga rețea de depozite digitale pe care DRIVER o deservește.


 

Pentru a citi studiul compet, vă rog să accesați documentul de studiu.