reprezentare logo Kosson

Acest raport oferă informații privind așteptările utilizatorilor privind practica în cazul comunicării științifice în domeniul umanioarelor și al științelor sociale. În acest moment acestea sunt afectate de procesul de digitizare și evoluția practicilor de publicare în regim de acces deschis.
Sunt urmărite două scopuri:
identificarea și explicarea diferitelor perspective ale diferiților actori implicați în comunicarea științifică mai ales în problematica monografiilor și
evaluarea consecințelor acestei tranziții și pozițiile pe care diferitele părți implicate le iau în contextul acestei modificări structurale.

Lucrarea dorește să răspundă la întrebarea centrală a cărei efectele se vor răsfrânge asupra dezvoltării viitoarei platforme prevăzute:
Care sunt necesitățile specifice, așteptările și necesitățile diferitelor părți în ceea ce privește procesul de publicare cu acces deschis pentru științele umaniste și cele sociale, o eventuală platformă de publicare și o bibliotecă online care va fi construită de proiectul OAPEN?
Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) este un proiect cu durata de 30 de luni cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului eContentplus pentru a dezvolta și implementa un model de publicare cu acces deschis pentru monografiile științifice evaluate colegial (peer review) din domeniul umanioarelor și al științelor sociale (UȘS) și al editării monografiilor. Proiectul are ca scop atingerea unei soluții durabile privind crearea conținutului nou prin dezvoltarea soluțiilor orientate către viitor.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
1.elaborarea unui proces publicistic durabil dedicat lucrărilor științifice din UȘS,
2.dezvoltarea unei platforme de publicare dedicată în primul rând conținutului monografiilor din UȘS și
3.constituirea unei biblioteci online.
Acest proiect în care editorii europeni iau inițiativa de a dezvolta un model cu acces deschis destinat publicării monografiilor este primul de acest tip.

Parteneri: Editura Universității din Amsterdam, Olanda, Editura Universității din Leiden, Olanda, Editura Universității din Göttingen, Germania, Editura Muzeului Tusculanum din Danemarca, Editura Universității din Manchester, Marea Britanie, Editura Universităților din Lyon, Editura Universității din Firenze, Italia, Universitatea din Amsterdam și Universitatea din Leiden.

Acest raport are în intenție organizarea și stabilirea unui proces care va conduce la modificarea modului în care sunt produse monografiile în UȘS. Se dorește ca noua platformă să înlocuiască cel puțin în parte actualul sistem bazat pe mediul tradițional și care nu are în vedere accesul deschis.

Principalele obstacole în dezvoltarea monografiilor electronice – eMonografii cum sunt denumite în cadrul studiului, sunt cele de natură culturală și instituțională. Un alt motiv de îngrijorare este calitatea, care în opinia unor cercetători și oameni de știință, dat fiind faptul că mediul de diseminare este cel electronic, ar avea de suferit și odată cu aceasta și prestigiul, care îl asigură mediul tradițional.

Studiul trece în revistă și patru categorii de părți implicate în acest raport mai ales că la baza conținutului: cercetătorii și oamenii de știință, editorii, bibliotecile universitare și de cercetare și agențiile de finanțare (incluzând universitățile).
Am să aduc doar câteva detalii legate de biblioteci și rolul pe care-l au acestea. Astfel, pe lângă rolul de selecție a informației care este achiziționată de bibliotecă și astfel find o țintă de marketing, bibliotecile sunt responsabile și de organizarea informației disponibile asigurându-se astfel regăsirea și descoperirea materialelor relevante cu un maxim de eficiență și lejeritate. Bibliotecile au lărgit din ce în ce mai mult panoplia serviciilor pentru utilizatorii lor adăugându-și rolurile de colectori și prelucrători ai informației. Tot din același spectru al noilor servicii bibliotecile își asumă din ce în ce mai vizibil rolul de conservatori ai informației științifice asigurând-o pentru o prezervare de lungă durată.

La bază raportul are un sondaj desfășurat în perioada mai – iunie 2009 la care au participat 254 de cercetători și oameni de știință din 33 de țări. Sondajul a conținut întrebări cu răspunsuri multiple care s-au concentrat pe necesitățile utilizatorilor și opiniile privind platforma de publicare, formatul digital și biblioteca online pe care OAPEN dorește să o dezvolte.

Vă invit dragi colegi să parcurgeți acest raport pentru a avea o viziune completă asupra modificărilor care vor surveni în peisajul comunicării științifice la nivel european.