reprezentare logo Kosson

La conferința Future Libraries a fost lansat Ghidul activităţilor de îndrumare metodică în bibliotecile publice.

ghidul met

Spicuiesc din Argument:

„Una din cele mai importante atribuții ale fiecărei biblioteci județene este aceea de coordonare metodologică și îndrumare profesională a bibliotecilor publice de pe raza județului, acest aspect nefiind înțeles însă în același mod de către toți cei responsabili.
Necesitatea unui instrument de lucru, a unor norme și criterii unitare la nivel național în activitatea de îndrumare metodologică a bibliotecilor publice este mai mult decât stringentă în contextul exploziei informaționale și a dezvoltării rețelelor județene Biblionet, către o rețea națională.

În multe biblioteci județene bibliotecarul - metodist nu are sarcini clare, concrete, iar colectivul, uneori și managerul bibliotecii nu au o vedere de ansamblu asupra elementelor componente ale activității metodice, fapt care duce la atribuirea de sarcini nespecifice pentru metodist, neglijându-se, în același timp, segmente importante ale acestei activități.

De asemenea, există biblioteci județene care încă nu au postul de metodist ocupat, sau unde sunt angajați bibliotecari fără experiență, ce au nevoie de o pregătire prealabilă temeinică pentru a putea coordona eficient activitatea compartimentului și pentru a putea asigura aplicarea unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu. În același timp, criteriile de evaluare care se regăsesc în legislație - H.G. 763/2010; Anexa 2, nu sunt măsurabile, în majoritatea lor și pot fi utilizate doar pe baza observației directe, pentru subalternii direcți.

 Apariția acestui Ghid reprezintă crearea unei baze pentru profesia de metodist și activitatea bibliotecarilor din compartimentul de coordonare metodică, precum și un pas înspre certificarea și existența, de sine stătătoare, a acestei profesii și a statutului bibliotecarului-metodist în biblioteca publică”.

Util bibliotecarilor metodiști în aceiași măsură și bibliotecarilor din bibliotecile publice sau managerilor care vor putea să-și planifice și să-și dimensioneze activitatea pe acest nivel în funcție de nevoile descrise.

Puteti găsi în conținut cadrul legislativ, profilul bibliotecarului metodist, activități specifice postului: evaluarea şi îndrumarea activităţii bibliotecilor publice, formarea profesională, elemente de comunicare, relaționare, elemente de advocacy și de evaluarea impactului.
Cu siguranță este o lucrare perfectibilă, realizată prin punerea în comun a experiențelor celor care formează colectivul de redacție. Așteptăm opiniile voastre, a celor care îl veți citi sau și mai mult îl veți utiliza.

Grupul Impact