reprezentare logo Kosson

Stimați colegi,

Astăzi a fost trimisă o Scrisoare deschisă către Ministerul Culturii și Patrimoniului intitulată Implementarea Recomandării Comisiei Europene privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și prezervare digitală care are drept scop lămurirea câtorva aspecte privind responsabilitățile și măsurile prin care țara noastră va contribui la Europeana în următorii ani.

Semnatarii sunt specialiști ai domeniului științelor informării și instituții de drept privat.{sharethis}

Mulțumesc pentru sprijinul membrilor comunității noastre și sper ca la următoarea acțiune vom depăși jumătatea numărului de membri pentru a semna ca și comunitate.

 Semnatarii au afișat pe propriile pagini textul scrisorii și vă invit să duceți vorba cât mai departe:

- Asociația pentru Tehnologie și Internet APTI - Cultura romana pe Internet si licentele deschise

- Asociația ProLinux - Scrisoare deschisă către Ministrul Culturii

- Wiki Loves Monuments - Scrisoare deschisă către Ministrul Culturii: Implementarea Recomandării Comisiei Europene privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și prezervare digitală

Textul Scrisorii după cum urmează:

Stimate domnule Ministru,

Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, prin care este garantat accesul liber al persoanei la orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, prin care este recunoscut dreptul cetățenilor și organizațiilor legal constituite de a adresa cereri sau propuneri autorităților și instituțiilor publice, vă transmitem prezenta solicitare.

Comisia Europeană a adoptat, în data de 27 octombrie 2011, Recomandarea 2011/711/UE privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și prezervarea digitală, prin care îndeamnă statele membre la:

  • îmbunătățirea procesului de planificare și monitorizare a digitizării cărților, revistelor, ziarelor, fotografiilor, obiectelor de muzeu, documentelor de arhivă, materialelor audio și audiovizuale, monumentelor și siturilor arheologice;
  • încurajarea parteneriatelor între instituțiile de cultură și sectorul privat, pentru a crea noi modalități de finanțare a digitizării materialului cultural și pentru a stimula utilizări inovatoare ale materialului;

Prin această Recomandare, Comisia lansează o invitație la adresa statelor membre cu privire la participarea lor la proiectul Europeana, stabilind obiective indicative per stat membru în ceea ce privește conținutul minim cu care fiecare dintre acestea trebuie să contribuie la Europeana. Potrivit acestor obiective, România ar trebui să contribuie la Europeana cu 789.000 de opere, până în 2015 (față de cele 35.852 de opere cu care țara noastră a contribuit până în prezent).

Având în vedere recomandările generale formulate de Comisia Europeană, precum și obiectivul indicativ referitor la contribuția României la biblioteca Europeana, vă rugăm să ne comunicați răspunsuri la următoarele întrebări:

  1. Ce acțiuni are în vedere Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în scopul implementării recomandărilor Comisiei Europene referitoare la conținutul digital, în general, și atingerii obiectivului indicativ de 789.000 de elemente cu care România ar trebui să contribuie la alimentarea Europeana în următorii patru ani, în particular?
  2. Ce atribuții/responsabilități are Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în raport cu Europeana și cu participarea României la alimentarea bibliotecii Europeana și care este entitatea/persoana din cadrul Ministerului care îndeplinește aceste atribuții?
  3. Care sunt celelalte Ministere sau entități publice și/sau private cu care Ministerul Culturii și Patrimoniului Național colaborează în sensul îndeplinirii recomandărilor pentru contribuția României la Europeana?
  4. În ce măsură Ministerul Culturii și Patrimoniului Național întreprinde acțiuni pentru a încuraja și/sau a permite persoane(lor) fizice sau juridice deținătoare de drepturi de autor pentru materialele culturale digitizate, să acorde accesul la aceste materiale prin intermediul Europeana și în ce constau aceste acțiuni?
  5. Ce acțiuni trebuie întreprinse pentru ca materialele culturale digitizate să poată fi publicate în Europeana, în cazul în care titularii drepturilor de autor asupra respectivelor materiale își dau acceptul în acest sens?

Vă aducem la cunoștință că în cadrul concursului european „Wiki Loves Monuments” s-a constituit o colecție impresionantă de 5.799 de imagini ale monumentelor istorice din România care reflectă o parte importantă a patrimoniului cultural imobil al României. Proiectul a fost desfășurat în parteneriat cu Europeana, Consiliul Europei, Comisia Europeană, Europeana Carare, Europa Nostra, Air Nimbus și Open Images.

Acest efort important de voluntariat mijlocit de Wikipedia în limba română și Asociația ProLinux, având drept punct central de coordonare http://wikilovesmonuments.ro/, poate fi considerat ca un important nucleu pentru a continua și susține activitatea de clasificare și valorificare a patrimoniului evidențiat prin Lista monumentelor istorice din România.

Considerăm că un prim model de valorificare a acestei inițiative deosebite prin amploare și efecte concrete ar fi prelucrarea și integrarea celor 5.799 de imagini în colecțiile Europeana ca și contribuție directă a României la acest proiect important, mai ales că aceste imagini au fost puse de către autorii lor sub o licență liberă – Creative Commons Atribuire – Distribuire-în-condiții-identice 3.0, ceea ce permite re-utilizarea lor în mod liber.

În acest context, și având în vedere recentele recomandări ale Comisiei Europene în materie de digitizare și accesibilitate online a materialelor culturale, vă solicitam să dispuneți inițierea, la nivelul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, a unui proces de prelucrare a acestor imagini și de includere a lor în Europeana și să ne comunicați care sunt acțiunile concrete pe care le întreprindeți în vederea punerii acestor imagini la dispoziția publicului european prin intermediul Europeana.

Cu stimă,

Manuel Wolfshant, Președinte, Asociația ProLinux

Nicu Buculei, Fotograf

Andrei Cipu, voluntar Wikipedia

Nicolaie Constantinescu, Arhitect informațional, Comunitatea Specialiștilor în Științele
Informației Kosson
Cosmin Neagu, Președinte, Asociația pentru Tehnologie și Internet ApTI
Bogdan Manolea, Project Lead Creative Commons România
Tiberiu C. Turbureanu, Lider, Comunitatea Ceata
Constantin Vică, Asociația Română pentru Drepturile de Utilizator
Codru Vrabie, membru Steering Committee, Freedom of Information Advocates Network
Ioana Avădani, Director Executiv, Centrul pentru Jurnalism Independent
Paul Chioveanu, Director de Programe Departamentul Buna Guvernare, ActiveWatch - Agenția
de Monitorizare a Presei
Hermina G.B. Anghelescu, profesor asociat, School of Library&Information Science, Wayne
State University
Adina Ciocoiu, bibliotecar
Emanuel Contac, lector univ., Institutul teologic Penticostal din București
Nicolae Drăgulănescu, prof. univ.dr.ing., Universitatea Politehnică din București
Victoria Frâncu, bibliotecar
Rocsana Irimia, bibliotecar
Delia Pantea, bibliotecar metodist BJ Bihor
Angela Repanovici, prof.univ.dr.ing.dr.marketing, Universitatea Transilvania din Brașov
Mihai - Stanislav Jalobeanu, prof.dr. informatica, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad
Elena Chiaburu, dr., bibliotecar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul
Univ. "Al. I. Cuza", Iași
Vasile Crăciunescu, cercetător științific, Administrația Națională de Meteorologie
Neacșu Roxana, Specialist în informare, comunitatea Kosson
Andreescu Cătălin Vlăduț, bibliotecar metodist, Biblioteca Județeană "Ion Heliade Rădulescu"
Dâmbovița
Robert Coravu, Redactor-șef, Revista Romana de Biblioteconomie și Știința Informării
Esanu Corneliu Ștefan, Business Development Manager, Z Spot Media SRL
Marcu Angelica Marcela, bibliotecar- Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Huși, Vaslui
Man Raluca redactor
Stanca Sorina, director Biblioteca Județeana Octavian Goga Cluj
Rădoi Valentin, Editor Revista Hipocrate, Vicepreședinte Transstellar Journal Publications
Lenuța Ursachi Bibliotecar, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Niculina Olar, documentarist INCD URBAN -INCERC
Dr. Olimpia CURTA, director general adjunct Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga"
Cluj-Napoca