reprezentare logo Kosson

Open Web Platform

Dedic acest efort copiilor și vouă, celor curioși, care veți învăța mai întâi prin a înțelege.

Este pentru voi, cei care lucrați în biblioteci și în alte instituții de memorie. Motivul pentru care vi se adresează vouă este nevoia unei noi abordări a practicii în contactul permanent cu informația și cu reprezentările atât de bogate ale acesteia.

Speranța mea se îndreaptă către cei care vor reuși să stăpânească limbajul foarte bine pentru a intra în etapa creativă fără întârziere. Nu este îndeajuns să folosești ceea ce îți este oferit de ceilalți. Pur și simplu este nevoie să poți rezolva problemele reale cu care te confrunți, fără a încerca adaptarea soluțiilor altora. Nu te îndemn să reinventezi roata, ci să-i înțelegi principiile pentru a reuși să faci un vehicul.

Mai dedic acest material celor care trăiesc în solitudine sau sunt privați de libertate, celor cărora viața nu le-a fost ușoară și tuturor celor care având timp la îndemână, ar dori să încerce ceva deosebit, ceva ce le-ar aduce satisfacții mari și care i-ar apropia de un tărâm magic cu infinite posibilități.

Add a comment

Aceștia sunt termenii de lucru ai Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 https://tools.ietf.org/html/rfc2616

conexiune: un circuit virtual pentru nivelul de transport stabilit între două programe în scopul comunicării.

mesaj: unitatea de bază pentru comunicarea HTTP care constă dintr-o secvență structurată de octeți conform sintaxei definite în secțiunea 4 (HTTP Message), care este transmisă folosind conexiunea. Secțiunea 4: Mesajele HTTP constau din cereri de la client către server și răspunsurile de la server către client.

cerere: un mesaj de cerere așa cum este definit în Secțiunea 5: un mesaj de solicitare de la un client către un server include în prima linie a acelui mesaj metoda care trebuie aplicată resursei, identificatorul acesteia și versiunea protocolului în uz.

răspuns: un mesaj de răspuns așa cum este definit în Secțiunea 6: după primirea și interpretarea unui mesaj cerere, serverul răspunde cu un mesaj de răspuns HTTP.

resursă: un obiect de date de rețea sau un serviciu care poate fi identificat de un URI așa cum este definită în secțiunea 3.2: Uniform Resource Identifiers au fost cunoscute cu mai multe nume: adrese WWW, Universal Document Identifiers, Universal Resource Identifiers și în final combinația dintre Uniform Resource Locators (URL) și Names (URN). În ceea ce privește HTTP-ul, Uniform Resource Identifiers sunt simple șiruri de caractere care identifică - prin nume, locație sau oricare alte caracteristici - o resursă.

entitate: informația transferată ca payload (corp al mesajului) al unei cereri sau al unui răspuns. O entitate constă din metainformații în forma unor câmpuri ale unei entității-header și conținutul în forma unei entități-corp așa cum este descris în secțiunea 7: mesajele cererii și răspunsului poate transfera o entitate dacă nu este restricționat acest lucru de metoda cererii sau codul de stare a răspunsului. O entitate constă din câmpurile entității-header și o entitate-corp chiar dacă unele răspunsuri vor include doar entitățile-header.

Add a comment

OWL este un limbaj care are mijloacele expresive să descrie cunoașterea unui anumit segment al realității unui anumit domeniu.

OWL este un limbaj descriptiv pentru exprimarea ontologiilor. Ontologiile sunt vocabulare (un set de enunțuri descriptive precise despre anumite părți ale mediului) organizate formal, care răspund nevoilor unui anumit domeniu, de regulă. Acest limbaj al Web--ului Semantic are capacitatea să reprezinte cunoașterea despre lucruri, grupuri de lucruri și mai ales relațiile care se stabilesc între acestea.

OWL este structurat pe clase, proprietăți, indivizi și valori. Ontologiile OWL sunt considerate în sine a fi documente RDF. OWL face parte din componența Web-ului Semantic: RDF, OWL și SPARQL.

Ce este Web-ul Semantic?

„Web-ul Semantic este webul datelor”.

Add a comment

SKOS este un model pentru structura și conținutul tezaurelor, schemelor de clasificare, listelor de vedete de subiect, taxonomii, folksonomii și a altor tipuri de vocabulare controlate. Acest model este un model de date creat cu intenția de a „interconecta sistemele de organizare a cunoașterii pe Web”. SKOS face parte din inițiativele W3C dedicate transformării web-ului într-un web semantic și intră în categoria vocabularelor.

SKOS este parte a ecosistemului pe care RDF (Resource Description Framework) în stabilește. SKOS este un vocabular RDF. Fiecare concept SKOS este identificat cu un URL unic și se pot forma legături între concepte. SKOS poate fi folosit de sine stătător sau în combinație cu limbaje formale de reprezentare a cunoașterii așa cum este OWL - Web Ontology Language.

Resurse:

Add a comment

Subcategorii

Această categorie va fi locul din care vor putea fi accesate materiale dedicate învățării JavaScript.

Tot aici vor fi organizate materiale de învățare dedicate celor care lucrează în instituțiile de memorie.