reprezentare logo Kosson

dcmi logo

Titlu: Termeni de Metadate DCMI
Creator: Consiliul pentru Utilizare DCMI
Identificator: http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/
Data emiterii: 14-06-2012
Ultima versiune: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
Înlocuiește: http://dublincore.org/documents/2010/10/11/dcmi-terms/
Traduceri: http://dublincore.org/resources/translations/
Starea documentului: Aceasta este recomandare a DCMI.
Descriere: Acest document este o specificație la zi pentru toți termenii de metadate gestionați de Dublin Core Metadata Initiative, fiind incluse proprietățile, schemele pentru codarea vocabularelor, schemele pentru codarea sintaxei și clasele.

Cuprins

Introducere și definiții
Proprietăți ale domeniului de nume (namespace) /terms/
Proprietăți ale domeniului de nume (namespace) /elements/1.1/
Scheme de codare a vocabularului
Scheme de codare a sintaxei
Clase
Vocabular DCMI pentru tipuri
Termeni legați de Modelul Abstract DCMI

 

Index al termenilor

Proprietăți ale domeniului de nume (namespace) /terms/ abstractaccessRightsaccrualMethodaccrualPeriodicityaccrualPolicyalternativeaudience , available , bibliographicCitation , conformsTo , contributor , coverage , created , creator , date , dateAccepted , dateCopyrighted , dateSubmitted , description , educationLevel , extent , format , hasFormat , hasPart , hasVersion , identifier , instructionalMethod , isFormatOf , isPartOf , isReferencedBy , isReplacedBy , isRequiredBy , issued , isVersionOf , language , license , mediator , medium , modified , provenance , publisher , references , relation , replaces , requires , rights , rightsHolder , source , spatial , subject , tableOfContents , temporal , titletype , valid
Proprietăți ale domeniului de nume (namespace) /elements/1.1/ contributor , coverage , creator , date , description , format , identifier , language , publisher , relation , rights , source , subject , title , type
Scheme de codare a vocabularului DCMITypeDDC , IMT , LCC , LCSH , MESH , NLM , TGN , UDC
Scheme de codare a sintaxei Box , ISO3166 , ISO639-2 , ISO639-3 , Period , Point , RFC1766 , RFC3066 , RFC4646 , RFC5646 , URI , W3CDTF
Clase Agent , AgentClass , BibliographicResource , FileFormat , Frequency , Jurisdiction , LicenseDocument , LinguisticSystem , Location , LocationPeriodOrJurisdiction , MediaType , MediaTypeOrExtent , MethodOfAccrual , MethodOfInstruction , PeriodOfTime , PhysicalMedium , PhysicalResource , Policy , ProvenanceStatement , RightsStatement , SizeOrDuration , Standard
Vocabular DCMI pentru tipuri Collection , Dataset , Event , Image , InteractiveResource , MovingImage , PhysicalObject , Service , Software , Sound , StillImage ,
Text
Terms related to the DCMI Abstract Model memberOf , VocabularyEncodingScheme


Secțiunea 1: Introducere și definiții

Acest document este o specificație de autoritate la zi pentru toți termenii de metadate gestionați de Dublin Core Metadata Initiative. Sunt incluși cei cinsprezece termeni ai Setul de Elemente de Metadate Dublin Core, care au fost publicați ca IETF RFC 5013 [RFC5013], Standardul ANSI/NISO Z39.85-2007 [NISOZ3985] și Standardul ISO 15836:2009 [ISO15836].

Fiecare element este specificat cu următorul set minim de atribute:

Nume: O secvență adăugată la un URI a unui domeniu de nume (namespace) DCMI pentru a crea URI-ul termenului.
Etichetă: Eticheta într-o formă descifrabilă de om care este atribuită termenului.
URI: Uniform Resource Identifier folosit pentru a identifica unic un termen.
Definiție: O afirmație care reprezintă conceptul și esența naturii termenului.
Tipul termenului: Tipul termenului așa cum este descris în DCMI Abstract Model [DCAM].

Acolo unde se aplică, următoarele atribute oferă informații suplimentare despre un termen:

Comentariu: Informație suplimentară despre un termen sau aplicarea acestuia.
Vezi și: Documentație de autoritate legată de termen.
Referințe: O resursă referențiată de o Definiție sau un Comentariu.
Rafinează: O Proprietate a cărui termen descris este o sub-proprietate.
Mai larg decât: O Clasă a cărei termen descris este o Super-clasă.
Mai restrâns decât: O Clasă a cărei termen descris este o Sub-clasă.
Are domeniu: O clasă pentru care o resursă descrisă de termen este o Instanță.
Are acoperire: O clasă pentru care o valoare descrisă de termen este o Instanță.
Membru din: Un set enumerat de resurse (Scheme de Codare a Vocabularului) din care termenul este un Membru.
Instanță a: O clasă pentru care termenul descris este o instanță.
Versiune: O anume descriere istorică a unui termen.
Proprietate echivalentă: Este o Proprietate pentru care termenul descris este echivalent.

Această versiune a Termenilor de Metadate DCMI reflectă modificările descrise mai pe larg în documentul „Modificări de mentenanță pentru Termenii de Metadate DCMI” [REVISIONS]. Mai multe informații despre istoricul modificărilor se găsesc în „Termenii de Metadate DCMI: un istoric complet” [HISTORY]. DCMI gestionează pagina cu pointeri către traducerile cunoscute ale specificațiilor semantice și a documentelor DCMI conectate [TRANSLATIONS].

Referințe


[DCAM]     http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/
[HISTORY]     http://dublincore.org/usage/terms/history/
[ISO15836]     http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=15836&searchSubmit=Search&sort=rel&type=simple&published=on
[NAMESPACE]     http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/
[NISOZ3985]     http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/10256/Z39-85-2012_dublin_core.pdf
[REVISIONS]     http://dublincore.org/usage/decisions/2012/dcterms-changes/
[RFC5013]     http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt
[TRANSLATIONS]     http://dublincore.org/resources/translations/

Secțiunea 2: Proprietăți din domeniul de nume (namespace) /terms/

Numele termenului: abstract
URI: http://purl.org/dc/terms/abstract
Etichetă: Abstract
Definiție: Un sumar al resursei.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/description
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003

Numele termenului: accessRights
URI: http://purl.org/dc/terms/accessRights
Etichetă: Access Rights == Drepturi de acces
Definiție: Informație despre cine poate accesa resursa sau o indicație privind nivelul de securitate.
Precizare: Drepturile de acces pot include informații privind accesul sau restricțiile care se bazează pe politici privind viața privată, securitatea sau alte politici.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/rights
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002

Numele termenului: accrualMethod
URI: http://purl.org/dc/terms/accrualMethod
Etichetă: Accrual Method == Metoda de achiziție
Definiție: Metoda prin care elementele sunt adăugate la o colecție.
Tipul termenului: Property
Are domeniu: http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-003

Numele termenului: accrualPeriodicity
URI: http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity
Etichetă: Accrual Periodicity == Frecvența de achiziție
Definiție: Frecvența cu care elementele sunt adăugate la o colecție.
Tipul termenului: Property
Are domeniu: http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/Frequency
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-003

Numele termenului: accrualPolicy
URI: http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy
Etichetă: Accrual Policy == Politica de achiziție
Definiție: Politica care guvernează adăugarea elementelor la o colecție.
Tipul termenului: Property
Are domeniu: http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/Policy
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-003

Numele termenului: alternative
URI: http://purl.org/dc/terms/alternative
Etichetă: Alternative Title == Titlu alternativ
Definiție: Un nume alternativ pentru resursă.
Precizare: Diferența dintre titluri și titluri alternative depinde de aplicație.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/title
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Numele termenului: audience
URI: http://purl.org/dc/terms/audience
Etichetă: Audience == Audiență
Definiție: O clasă a entității pentru care resursa este utilă sau căreia i-a fost destinată.
Tipul termenului: Property
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003

Numele termenului: available
URI: http://purl.org/dc/terms/available
Etichetă: Date Available == Data emiterii
Definiție: Data (de multe ori un interval) în care resursa devine sau va fi disponibilă.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/date
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#available-003

Numele termenului: bibliographicCitation
URI: http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation
Etichetă: Bibliographic Citation == Citat bibliografic
Definiție: O referință bibliografică pentru resursă.
Precizare: Practica recomandată este de a include îndeajuns de multe detalii bibliografice pentru a identifica resursa cât mai clar posibil.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/identifier
Are domeniu:     http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002

Numele termenului: conformsTo
URI: http://purl.org/dc/terms/conformsTo
Etichetă: Conforms To == În conformitate cu
Definiție: Un standard existent cu care resursa descrisă se conformează.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/Standard
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003

Numele termenului: contributor
URI: http://purl.org/dc/terms/contributor
Etichetă: Contributor == Contributor
Definiție: O entitate responsabilă cu aducerea contribuțiilor la resursă.
Precizare: Exemple de contributori includ o persoană, o organizație sau un serviciu.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/Agent
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributorT-001

Numele termenului: coverage
URI: http://purl.org/dc/terms/coverage
Etichetă: Coverage == Domeniu
Definiție: Temă care privește spațiul sau timpul pe care le implică resursa, efectul resursei pentru o locație sau jurisdicția pentru care resursa este relevantă.
Precizare: Tema care privește spațialitatea și poziționarea în spațiu implică un loc având un nume sau o locație specificată de coordonatele geografice. Tema care privește timpul poate fi o perioadă care poartă un nume, o dată sau un interval de timp. Jurisdicția se poate referi la entitatea administrativă sau localizarea geografică pentru care se aplică resursa. Practica recomandată este folosirea unui vocabular controlat precum Tezaurul pentru denumiri geografice - Thesaurus of Geographic Names [TGN]. Acolo unde se aplică, localizările cu denumire sau perioadele de timp pot fi utilizate fiind preferate identificatorilor numerici precum seturi de coordonare sau intervale de timp.
Referințe: [TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001

Numele termenului: created
URI: http://purl.org/dc/terms/created
Etichetă: Date Created == Data creării
Definiție: Data creării resursei.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/date
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003

Numele termenului: creator
URI: http://purl.org/dc/terms/creator
Etichetă: Creator
Definiție: O persoană care este prim responsabilă pentru crearea resursei.
Precizare: Exemple de creator includ o persoană, o organizație sau un serviciu.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/contributor
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/Agent
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-002
ProprietateEchivalenta: http://xmlns.com/foaf/0.1/maker

Numele termenului: date
URI: http://purl.org/dc/terms/date
Etichetă: Date == Dată
Definiție: Un punct sau o perioadă de timp asociată cu un eveniment din existența resursei.
Precizare: Data poate fi utilizată pentru a exprima informații de timp la orice nivel de granularitate. Cea mai bună practică este de a folosi o schemă de codare așa cum este profilul W3CDTF aparținând ISO 8601 [W3CDTF].
Referințe: [W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001

Numele termenului: dateAccepted
URI: http://purl.org/dc/terms/dateAccepted
Etichetă: Date Accepted == Data Acceptării
Definiție: Data acceptării resursei.
Precizare: Exemple de resurse pentru care Data Acceptării ar putea fi relevantă sunt tezele (acceptate de facultatea unei universități) sau un articol (acceptat de o revistă).
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/date
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002

Numele termenului: dateCopyrighted
URI: http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted
Etichetă: Date Copyrighted == Data Drepturilor
Definiție: Data drepurilor de autor.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/date
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002

Numele termenului: dateSubmitted
URI: http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted
Etichetă: Date Submitted == Data depunerii
Definiție: Data depunerii resursei.
Precizare: Exemple de resurse pentru care Data depunerii ar putea fi relevantă sunt tezele (acceptate de facultatea unei universități) sau un articol (acceptat de o revistă).
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/date
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002

Numele termenului: description
URI: http://purl.org/dc/terms/description
Etichetă: Description == Descriere
Definiție: O descriere a resursei.
Precizare: Descrierea poate să includă fără a se limita: un abstract, un cuprins, o reprezentare geografică sau o ilustrare într-un text liber a resursei.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001

Numele termenului: educationLevel
URI: http://purl.org/dc/terms/educationLevel
Etichetă: Audience Education Level == Nivelul de instruire al audienței
Definiție: O clasă a entității definită în termenii evoluției într-un context educațional și de instruire pentru care resursa descrisă este destinată.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/audience
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002

Numele termenului: extent
URI: http://purl.org/dc/terms/extent
Etichetă: Extent == Întindere
Definiție: Dimensiunea și durata resursei.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/format
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003

Numele termenului: format
URI: http://purl.org/dc/terms/format
Etichetă: Format
Definiție: Formatul de fișier, mediul fizic sau dimensiunile resursei.
Precizare: Exemplele de dimensiune includ măsurile și durata. Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat așa cum este lista Internet Media Types [MIME].
Referințe: [MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001

Numele termenului: hasFormat
URI: http://purl.org/dc/terms/hasFormat
Etichetă: Has Format == Are formatul
Definiție: O resursă înrudită care este foarte asemănătoare cu cea descrisă anterior, dar în alt format.
Tipul termenului:  Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: hasPart
URI: http://purl.org/dc/terms/hasPart
Etichetă: Has Part == Are parte
Definiție: O resursă înrudită care este inclusă fie la nivel fizic, fie la nivel logic în resursa descrisă.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: hasVersion
URI: http://purl.org/dc/terms/hasVersion
Etichetă: Has Version == Are versiune
Definiție: O resursă înrudită care este o versiune, o ediție sau o adaptare a resursei descrise.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: identifier
URI: http://purl.org/dc/terms/identifier
Etichetă: Identifier == Identificator
Definiție: O referință clară la resursa dintr-un anumit context.
Precizare: Recommended best practice is to identify the resource by means of a string conforming to a formal identification system.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifierT-001

Numele termenului: instructionalMethod
URI: http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod
Etichetă: Instructional Method == Metodă de instruire
Definiție: Un proces care conduce la generarea de cunoaștere, atitudini și abilități pe care resursa descrisă este proiectată să le capaciteze.
Precizare: Metoda de instruire include, de regulă, modalități de a prezenta materialele de instruire, șabloane de interacțiuni instruibil-la-instruibil și instruibil-la-instructor și mecanisme prin care sunt măsurate progresul în învățare a grupurilor și a persoanelor. Metodele de instruire includ toate aspectele proceselor de instruire și de învățare de la planificare și implementare până la evaluare și feeback.
Tipul termenului: Property
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002

Numele termenului: isFormatOf
URI: http://purl.org/dc/terms/isFormatOf
Etichetă: Is Format Of == Este format pentru
Definiție: O resursă înrudită care este substanțial aceeași ca și resursa descrisă, dar într-un alt format.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: isPartOf
URI: http://purl.org/dc/terms/isPartOf
Etichetă: Is Part Of == Este parte a
Definiție: O resursă înrudită în care resursa descrisă este conținută la nivel fizic sau logic.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isPartOf-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: isReferencedBy
URI: http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy
Etichetă: Is Referenced By == Este referențiat de
Definiție: O resursă înrudită care referențiază, citează sau trimite în alt fel către resursa descrisă.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: isReplacedBy
URI: http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy
Etichetă: Is Replaced By == Este înlocuit de
Definiție: O resursă înrudită care ia locul, scoate din propria poziție sau înlocuiește resursa descrisă.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: isRequiredBy
URI: http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy
Etichetă: Is Required By == Este cerut de
Definiție: O resursă înrudită care cere ca resursa descrisă să îi mențină funcționalitatea, distribuirea sau coerența.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: issued
URI: http://purl.org/dc/terms/issued
Etichetă: Date Issued == Data emiterii
Definiție: Data formală a emiterii (ex., publicarea) resursei.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/date
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003

Numele termenului: isVersionOf
URI: http://purl.org/dc/terms/isVersionOf
Etichetă: Is Version Of == Este versiune a
Definiție: O resursă înrudită pentru care această resursă este o versiune, o ediție sau o adaptare.
Precizare: Moificările de versiune implică modificări substanțiale ale conținutului și nu diferențe privind formatul.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isVersionOf-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: language
URI: http://purl.org/dc/terms/language
Etichetă: Language == Limbă
Definiție: O limbă a resursei.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat așa cum este RFC 4646 [RFC4646].
Referințe: [RFC4646] http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001

Numele termenului: license
URI: http://purl.org/dc/terms/license
Etichetă: License == Licență
Definiție: Un document legal care permite oficial să faci ceva cu resursa.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/rights
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002

Numele termenului: mediator
URI: http://purl.org/dc/terms/mediator
Etichetă: Mediator
Definiție: O entitate care mediază accesul la resursă și pentru care resursa este destinată sau de folos.
Precizare: Într-un context educațional, un mediator poate fi unul din părinți, un profesor, un asistent sau un îngrijitor.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/audience
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003

Numele termenului: medium
URI: http://purl.org/dc/terms/medium
Etichetă: Medium == Medium
Definiție: Parcursul material sau fizic al resursei.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/format
Are domeniu:     http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003

Numele termenului: modified
URI: http://purl.org/dc/terms/modified
Etichetă: Date Modified == Data modificării
Definiție: Data la care resursa a fost modificată.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/date
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003

Numele termenului: provenance
URI: http://purl.org/dc/terms/provenance
Etichetă: Provenance == Proveniență
Definiție: Declararea oricăror modificări în regimul de proprietate și custodie a resursei pornind de la creație care sunt semnificative pentru autenticitate, integritate și interpretare.
Precizare: Declarația poate include o descriere a oricăror modificări succesive aduse de custozi resursei.
Tipul termenului: Property
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002

Numele termenului: publisher
URI: http://purl.org/dc/terms/publisher
Etichetă: Publisher == Editor
Definiție: O entitate responsabilă pentru o resursă disponibilă.
Precizare: Exemple de editor includ o persoană, o organizație sau un serviciu.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/Agent
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001

Numele termenului: references
URI: http://purl.org/dc/terms/references
Etichetă: References == Referințe
Definiție: O resursă înrudită care este referențiată, citată sau indicată de către resursa descrisă.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: relation
URI: http://purl.org/dc/terms/relation
Etichetă: Relation == Relație
Definiție: O resursă înrudită.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este identificarea resursei înrudite printr-un șir de caractere conform unui sistem de identificare formal.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: replaces
URI: http://purl.org/dc/terms/replaces
Etichetă: Replaces == Înlocuiește
Definiție: O resursă înrudită care ia locul, scoate din propria poziție sau înlocuiește resursa descrisă.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: requires
URI: http://purl.org/dc/terms/requires
Etichetă: Requires == Cere
Definiție: O resursă înrudită care este cerută de resursa descrisă pentru a-i menține funcționalitatea, distribuirea sau coerența.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: rights
URI: http://purl.org/dc/terms/rights
Etichetă: Rights == Drepturi
Definiție: Informații privind drepturile pe care resursa le include sau asupra sa.
Precizare: De regulă, informațiile privind drepturile includ declarații privind diferite drepturi de proprietate asociate cu resursa, incluzând drepturi de proprietate intelectuală.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001

Numele termenului: rightsHolder
URI: http://purl.org/dc/terms/rightsHolder
Etichetă: Rights Holder == Deținătorul drepturilor
Definiție: O persoană sau o organizație care deține sau gestionează drepturile asupra resursei.
Tipul termenului: Property
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/Agent
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002

Numele termenului: source
URI: http://purl.org/dc/terms/source
Etichetă: Source == O resursă înrudită din care este derivată resursa descrisă.
Definiție: A related resource from which the described resource is derived.
Precizare: Resursa descrisă poate fi derivată din resursa înrudită pe de-antregul sau doar parțial. Ca recomandare de bună practică este identificarea resursei înrudite prin mijlocul unui șir de caractere conform unui sistem de identificare formal.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/relation
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: spatial
URI: http://purl.org/dc/terms/spatial
Etichetă: Spatial Coverage == Acoperirea spațială
Definiție: Caracteristicile spațiale ale unei resurse.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/coverage
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/Location
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003

Numele termenului: subject
URI: http://purl.org/dc/terms/subject
Etichetă: Subject == Subiect
Definiție: Subiectul acoperit de resursă.
Precizare: De regulă, subiectul va fi reprezentat folosindu-se cuvinte cheie, fraze cheie sau coduri de clasificare. Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-002
Precizare: Termenul este gândit să fie utilizat cu valori non-literale așa cum au fost definite în Modelul Abstract DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). Începând cu decembrie 2007, Consiliul pentru Utilizare DCMI căută o cale de a exprima această dorință prin declararea unui interval formal.

Numele termenului: tableOfContents
URI: http://purl.org/dc/terms/tableOfContents
Etichetă: Table Of Contents == Cuprins
Definiție: O listă de unități mai mici ale resursei.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/description
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003

Numele termenului: temporal
URI: http://purl.org/dc/terms/temporal
Etichetă: Temporal Coverage == Acoperire temporală
Definiție: Caracteristicile temporale ale resursei.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/coverage
Are acoperire: http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003

Numele termenului: title
URI: http://purl.org/dc/terms/title
Etichetă: Title == Titlu
Definiție: Un nume dat resursei.
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-002
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Numele termenului: type
URI: http://purl.org/dc/terms/type
Etichetă: Type == Tip
Definiție: Natura sau genul resursei.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat precum DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Pentru a descrie formatul de fișier, aspectul fizic sau dimensiunile resursei, folosește elementul format.
Referințe: [DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#typeT-001

Numele termenului: valid
URI: http://purl.org/dc/terms/valid
Etichetă: Date Valid == Perioada validității
Definiție: Perioada validității pentru o resursă (de regulă, un interval).
Tipul termenului: Property
Rafinează: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Rafinează: http://purl.org/dc/terms/date
Are acoperire: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003

Secțiunea 3: Proprietăți ale domeniului de nume (namespace) /elements/1.1/

Numele termenului: contributor
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
Etichetă: Contributor == Contributor
Definiție: O entitate responsabilă cu aducerea contribuțiilor la resursă.
Precizare: Exemple de contributori includ o persoană, o organizație sau un serviciu. De regulă, numele de contributor ar trebui folosit pentru a indica entitatea.
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: coverage
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Etichetă: Coverage == Domeniu
Definiție: Temă care privește spațiul sau timpul pe care le implică resursa, efectul resursei pentru o locație sau jurisdicția pentru care resursa este relevantă.
Precizare: Tema care privește spațialitatea și poziționarea în spațiu implică un loc având un nume sau o locație specificată de coordonatele geografice. Tema care privește timpul poate fi o perioadă care poartă un nume, o dată sau un interval de timp. Jurisdicția se poate referi la entitatea administrativă sau localizarea geografică pentru care se aplică resursa. Practica recomandată este folosirea unui vocabular controlat precum Tezaurul pentru denumiri geografice - Thesaurus of Geographic Names [TGN]. Acolo unde se aplică, localizările cu denumire sau perioadele de timp pot fi utilizate fiind preferate identificatorilor numerici precum seturi de coordonare sau intervale de timp.
Referințe: [TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: creator
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Etichetă: Creator
Definiție: O persoană care este prim responsabilă pentru crearea resursei.
Precizare: Exemple de creator includ o persoană, o organizație sau un serviciu. De regulă, numele unui creator nu trebuie folosit pentru a indica entitatea.
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#creator-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: date
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Etichetă: Date == Data
Definiție: Un punct sau o perioadă de timp asociată cu un eveniment din existența resursei.
Precizare: Data poate fi utilizată pentru a exprima informații de timp la orice nivel de granularitate. Cea mai bună practică este de a folosi o schemă de codare așa cum este profilul W3CDTF aparținând ISO 8601 [W3CDTF].
Referințe: [W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#date-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: description
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Etichetă: Description == Descriere
Definiție: O descriere a resursei.
Precizare: Descrierea poate să includă fără a se limita: un abstract, un cuprins, o reprezentare geografică sau o ilustrare într-un text liber a resursei.
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: format
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Etichetă: Format
Definiție: Formatul de fișier, mediul fizic sau dimensiunile resursei.
Precizare: Exemplele de dimensiune includ măsurile și durata. Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat așa cum este lista Internet Media Types [MIME].
Referințe: [MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: identifier
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Etichetă: Identifier == Identificator
Definiție: O referință clară la resursa dintr-un anumit context.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este identificarea resursei printr-un șir de caractere conform unui sistem de identificare formal.
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifier-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: language
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Etichetă: Language == Limbă
Definiție: O limbă a resursei.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat așa cum este RFC 4646 [RFC4646].
Referințe: [RFC4646] http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Vezi și: http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#language-007
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: publisher
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Etichetă: Publisher == Editor
Definiție: O entitate responsabilă pentru o resursă disponibilă.
Precizare: Exemple de editor includ o persoană, o organizație sau un serviciu. De regulă numele unui editor ar trebui folosit pentru a indica entitatea.
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: relation
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Etichetă: Relation == Relație
Definiție: O resursă înrudită.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este identificarea resursei înrudite printr-un șir de caractere conform unui sistem de identificare formal.
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: rights
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Etichetă: Rights == Drepturi
Definiție: Informații privind drepturile pe care resursa le include sau asupra sa.
Precizare: De regulă, informațiile privind drepturile includ declarații privind diferite drepturi de proprietate asociate cu resursa, incluzând drepturi de proprietate intelectuală.
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: source
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Etichetă: Source == Sursă
Definiție: O resursă înrudită din care este derivată resursa descrisă.
Precizare: Resursa descrisă poate fi derivată din resursa înrudită pe de-antregul sau doar parțial. Ca recomandare de bună practică este identificarea resursei înrudite prin mijlocul unui șir de caractere conform unui sistem de identificare formal.
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#source-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: subject
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Etichetă: Subject == Subiect
Definiție: Subiectul acoperit de resursă.
Precizare: De regulă, subiectul va fi reprezentat folosindu-se cuvinte cheie, fraze cheie sau coduri de clasificare. Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat.
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#subject-007
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: title
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Etichetă: Title
Definiție: Un nume dat resursei.
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Numele termenului: type
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Etichetă: Type == Tip
Definiție: Natura sau genul resursei.
Precizare: Ca recomandare de bună practică este utilizarea unui vocabular controlat precum DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Pentru a descrie formatul de fișier, aspectul fizic sau dimensiunile resursei, folosește elementul format.
Referințe: [DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Tipul termenului: Property
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006
Precizare: O a doua proprietate cu același nume cu aceasta, a fost declarată în dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/). Vezi capitolul introductiv al documentului „Termeni de Metadate DCMI” (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) pentru o explicație.

Secțiunea 4: Scheme de codare a vocabularelor

Numele termenului: DCMIType
URI: http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Etichetă: DCMI Type Vocabulary == Vocabularul Tipurilor DCMI
Definiție: Setul claselor specificate de Vocabularul Tipurilor DCMI utilizat pentru a categorisi natura sau genul resursei.
Vezi și: http://purl.org/dc/dcmitype/
Tipul termenului: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-005

Numele termenului: DDC
URI: http://purl.org/dc/terms/DDC
Etichetă: DDC
Definiție: Un set de resurse conceptuale specificate de Clasificarea Zecimală Dewey.
Vezi și: http://www.oclc.org/dewey/
Tipul termenului: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003

Numele termenului: IMT
URI: http://purl.org/dc/terms/IMT
Etichetă: IMT
Definiție: Setul tipurilor de media specificate de Internet Assigned Numbers Authority.
Vezi și: http://www.iana.org/assignments/media-types/
Tipul termenului: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004

Numele termenului: LCC
URI: http://purl.org/dc/terms/LCC
Etichetă: LCC
Definiție: Set de resurse conceptuale specificate de Clasificarea Bibliotecii Congresului.
Vezi și: http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html
Tipul termenului: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003

Numele termenului: LCSH
URI: http://purl.org/dc/terms/LCSH
Etichetă: LCSH
Definiție: Setul conceptelor denumite de Library of Congress Subject Headings.
Tipul termenului: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003

Numele termenului: MESH
URI: http://purl.org/dc/terms/MESH
Etichetă: MeSH
Definiție: Setul de concepte denumite de Medical Subject Headings.
Vezi și: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
Tipul termenului: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003

Numele termenului: NLM
URI: http://purl.org/dc/terms/NLM
Etichetă: NLM
Definiție: Setul de resurse conceptuale specificat de National Library of Medicine Classification.
Vezi și: http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/
Tipul termenului: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002

Numele termenului: TGN
URI: http://purl.org/dc/terms/TGN
Etichetă: TGN
Definiție: Setul de locații geografice specificat de Tezaurul pentru Denumiri Geografice al Getty.
Vezi și: http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Tipul termenului: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003

Numele termenului: UDC
URI: http://purl.org/dc/terms/UDC
Etichetă: UDC
Definiție: Setul resurselor conceptuale specificate de Clasificarea Zecimală Universală.
Vezi și: http://www.udcc.org/
Tipul termenului: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003

Secțiunea 5: Scheme de codare a sintaxei

Numele termenului: Box
URI: http://purl.org/dc/terms/Box
Etichetă: DCMI Box
Definiție: Setul de regiuni la nivel de spațiu care sunt definite de coordonate geografice conform Schemei de codare Box a DCMI.
Vezi și: http://dublincore.org/documents/dcmi-box/
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003

Numele termenului: ISO3166
URI: http://purl.org/dc/terms/ISO3166
Etichetă: ISO 3166
Definiție: Set de coduri listate în ISO 3166-1 pentru reprezentarea numelor țărilor.
Vezi și: http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004

Numele termenului: ISO639-2
URI: http://purl.org/dc/terms/ISO639-2
Etichetă: ISO 639-2
Definiție: Coduri alfabetice din trei litere listate în ISO639-2 pentru reprezentarea numelor limbilor.
Vezi și: http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003

Numele termenului: ISO639-3
URI: http://purl.org/dc/terms/ISO639-3
Etichetă: ISO 639-3
Definiție: Setul de coduri din trei litere listate în ISO 639-3 pentru a reprezenta numele limbilor.
Vezi și: http://www.sil.org/iso639-3/
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001

Numele termenului: Period
URI: http://purl.org/dc/terms/Period
Etichetă: DCMI Period
Definiție: Setul intervalelor de timp definite de propriile limite conform Schemei de codare a intervalelor de timp a DCMI.
Vezi și: http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003

Numele termenului: Point
URI: http://purl.org/dc/terms/Point
Etichetă: DCMI Point
Definiție: Setul de puncte în spațiu definit de coordonatele geografice conform Schemei de codarea a punctelor DCMI.
Vezi și: http://dublincore.org/documents/dcmi-point/
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003

Numele termenului: RFC1766
URI: http://purl.org/dc/terms/RFC1766
Etichetă: RFC 1766
Definiție: Setul de etichete elaborate conform RFC 1766 pentru ientificarea limbilor.
Vezi și: http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003

Numele termenului: RFC3066
URI: http://purl.org/dc/terms/RFC3066
Etichetă: RFC 3066
Definiție: Setul de etichete elaborat conform RFC 3066 pentru identificarea limbilor.
Precizare: RFC 3066 a fost înlocuit de RFC 4646.
Vezi și: http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002

Numele termenului: RFC4646
URI: http://purl.org/dc/terms/RFC4646
Etichetă: RFC 4646
Definiție: Setul de etichete elaborat conform RFC 4646 pentru identificarea limbilor.
Precizare: RFC 4646 îl înlocuiește pe RFC 3066.
Vezi și: http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001

Numele termenului: RFC5646
URI: http://purl.org/dc/terms/RFC5646
Etichetă: RFC 5646
Definiție: Setul de etichete elaborat conform RFC 5646 pentru identificarea limbilor.
Precizare: RFC 5646 îl înlocuiește pe RFC 4646.
Vezi și: http://www.ietf.org/rfc/rfc5646.txt
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC5646-001

Numele termenului: URI
URI: http://purl.org/dc/terms/URI
Etichetă: URI
Definiție: Setul identificatorilor elaborați conform sintaxei generice pentru Uniform Resource Identifiers așa cum este specificat de Internet Engineering Task Force.
Vezi și: http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#URI-003

Numele termenului: W3CDTF
URI: http://purl.org/dc/terms/W3CDTF
Etichetă: W3C-DTF
Definiție: Setul de date și perioade elaborat conform W3C Date and Time Formats Specification.
Vezi și: http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Tipul termenului: Datatype
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003

Secțiunea 6: Clase

Numele termenului: Agent
URI: http://purl.org/dc/terms/Agent
Etichetă: Agent
Definiție: A resource that acts or has the power to act.
Precizare: Examples of Agent include person, organization, and software agent.
Tipul termenului: Class
Instanță a: http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Agent-001

Numele termenului: AgentClass
URI: http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Etichetă: Agent Class == Clasa Agentului
Definiție: Un grup de agenți.
Precizare: Exemple ilustrative pentru Clasa Agentului includ grupuri percepute ca și clase, precum studenții, femeile, agențiile de caritate, lectori.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#AgentClass-003

Numele termenului: BibliographicResource
URI: http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource
Etichetă: Bibliographic Resource == Resursă bibliografică
Definiție: O carte, un articol sau oricare altă resursă documentară.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#BibliographicResource-001

Numele termenului: FileFormat
URI: http://purl.org/dc/terms/FileFormat
Etichetă: File Format == Format de fișier
Definiție: Un format pentru o resursă digitală.
Precizare: Exemplele includ formatele definite de lista Internet Media Types.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://purl.org/dc/terms/MediaType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#FileFormat-001

Numele termenului: Frequency
URI: http://purl.org/dc/terms/Frequency
Etichetă: Frequency == Frecvență
Definiție: Rata cu care ceva reapare.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Frequency-001

Numele termenului: Jurisdiction
URI: http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction
Etichetă: Jurisdiction == Jurisdicție
Definiție: Întinderea sau acoperirea judiciară, organe pentru întărirea legii sau alte autorități.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Jurisdiction-001

Numele termenului: LicenseDocument
URI: http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument
Etichetă: License Document == Document de licențiere
Definiție: Un document legal care oferă oficial permisiunea de a face ceva cu o resursă.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#LicenseDocument-001

Numele termenului: LinguisticSystem
URI: http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem
Etichetă: Linguistic System == Sistem lingvistic
Precizare: Exemplele includ limbaje scrise, orale, grafice și de computer.
Definiție: Un sistem e semne, simboluri, sunete, gesturi sau reguli folosite în comunicare.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#LinguisticSystem-001

Numele termenului: Location
URI: http://purl.org/dc/terms/Location
Etichetă: Location == Locație
Definiție: O zonă în spațiu sau un loc denumit.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Location-001

Numele termenului: LocationPeriodOrJurisdiction
URI: http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Etichetă: Locație, perioadă sau jurisicție
Definiție: O locație, o perioadă de timp sau o unitatea administrativă..
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#LocationPeriodOrJurisdiction-001

Numele termenului: MediaType
URI: http://purl.org/dc/terms/MediaType
Etichetă: Media Type == Tip de media
Definiție: Un format de fișier sau un suport fizic.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaType-001

Numele termenului: MediaTypeOrExtent
URI: http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Etichetă: Media Type or Extent
Definiție: A media type or extent.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaTypeOrExtent-001

Numele termenului: MethodOfAccrual
URI: http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual
Etichetă: Method of Accrual == Metoda de achiziție
Definiție: O metodă prin care resursele sunt adăugate la o colecție.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfAccrual-001

Numele termenului: MethodOfInstruction
URI: http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction
Etichetă: Method of Instruction == Metode de instruire
Definiție: Un proces care conduce la generarea de cunoaștere, atitudini și abilități.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfInstruction-001

Numele termenului: PeriodOfTime
URI: http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime
Etichetă: Period of Time == Perioada de timp
Definiție: Un interval de timp care este numit sau definit după data începerii și cea a finalizării.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#PeriodOfTime-001

Numele termenului: PhysicalMedium
URI: http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium
Etichetă: Physical Medium == Mediul fizic
Definiție: Un material sau un purtător.
Precizare: Exemplele includ hărtie, pânză sau DVD-uri.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://purl.org/dc/terms/MediaType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalMedium-001

Numele termenului: PhysicalResource
URI: http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource
Etichetă: Physical Resource == Resursă fizică
Definiție: Un lucru material.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalResource-001

Numele termenului: Policy
URI: http://purl.org/dc/terms/Policy
Etichetă: Policy
Definiție: A plan or course of action by an authority, intended to influence and determine decisions, actions, and other matters.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Policy-001

Numele termenului: ProvenanceStatement
URI: http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement
Etichetă: Provenance Statement == Declarație de proveniență
Definiție: Declararea oricăror modificări în regimul de proprietate și custodie a resursei pornind de la creație care sunt semnificative pentru autenticitate, integritate și interpretare.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#ProvenanceStatement-001

Numele termenului: RightsStatement
URI: http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Etichetă: Rights Statement == Declarație privind drepturile
Definiție: O declarație privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI) menționate în sau asupra unei resurse; un document legal care oferă oficial permisiunea de a foace ceva cu o resursă sau o mențiune privind drepturile de acces.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#RightsStatement-001

Numele termenului: SizeOrDuration
URI: http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration
Etichetă: Size or Duration == Dimensiune sau durată
Definiție: Dimensiunea sau întinderea ori timpul necesar pentru a interpreta sau executa.
Precizare: Exemplele includ un număr de pagini, o specificarea lungimii, lățimii și a lărgimii sau a unei perioade în ore, minute sau secunde.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#SizeOrDuration-001

Numele termenului: Standard
URI: http://purl.org/dc/terms/Standard
Etichetă: Standard
Definiție: O bază de comparație; un punct de referință după care alte lucruri pot fi evaluate.
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Standard-001

Secțiunea 7: Vocabularul DCMI pentru tipuri

Numele termenului: Collection
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Etichetă: Collection == Colecție
Definiție: O agregare de resurse.
Precizare: O colecție este descrisă ca un grup; părțile sale pot fi descrise separat, de asemenea.
Tipul termenului: Class
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Collection-003

Numele termenului: Dataset
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset
Etichetă: Dataset == Set de date
Definiție: Date codate într-o structură definită.
Precizare: Exemplele includ liste, tabele și baze de date. Un set de date poate fi util pentru procesare autormată directă.
Tipul termenului: Class
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Dataset-003

Numele termenului: Event
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Event
Etichetă: Event == Eveniment
Definiție: O apariție în timp fără permanență
Precizare: Metadatele pentru un eveniment oferă informații descriptive care constituie bazele pentru descoperirea scopului, locației, duratei și a agenților responsabili asociați cu un eveniment. Exemplele includ o expoziție, un webcast, o conferință, un atelier, o zi deschisă, performanțe, o bătălie, un proces, o nuntă, o petrecere cu ceai, o confragrație.
Tipul termenului: Class
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Event-003

Numele termenului: Image
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Etichetă: Imagine
Definiție: O reprezentare vizuală alta decât un text.
Precizare: Exemplele includ imagini și fotografii ale obiectelor fizice, picturi, imprimeuri, desene, alte imagini și grafice, animații și imagini în mișcare, filme, diagrame, hărți, note muzicale. Trebuie notat faptul că Imagine poate circumscrie reprezentări electronice și fizice.
Tipul termenului: Class
Broader Than:     http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
Broader Than:     http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Image-004

Numele termenului: InteractiveResource
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource
Etichetă: Interactive Resource == Resursă interactivă
Definiție: O resursă care necesită interacțiune din partea utilizatorului pentru a fi înțeleasă, executată sau experimentată.
Precizare: Exemplele includ formulare din paginile web, obiecte multimedia pentru învățare, servicii de comunicare în timp real sau medii pentru realitate virtuală.
Tipul termenului: Class
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#InteractiveResource-003

Numele termenului: MovingImage
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage
Etichetă: Moving Image == Imagine în mișcare
Definiție: O serie de reprezentări vizuale care exprimă o impresie de mișcare atunci când sunt arătate într-o succesiune.
Precizare: Exemplele includ animații, filme, programe de televiziune, materiale video, zootropuri sau rezultatele vizuale rezultate dintr-o simulare. Instanțele tipurilor circumscrise Imaginilor în mișcare trebuie să poată fi descrise ca instanțe care extind tipul Imagine.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MovingImage-003

Numele termenului: PhysicalObject
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject
Etichetă: Physical Object == Obiect fizic
Definiție: Un obiect tridimensional inert sau o substanță.
Precizare: Trebuie remarcat faptul că reprezentările digitale ale sau surogatele pentru aceste obiecte ar trebui să folosească Imagine, Text sau unul din celelalte tipuri.
Tipul termenului: Class
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalObject-003

Numele termenului: Service
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Service
Etichetă: Service == Serviciu
Definiție: Un sistem care oferă una sau mai multe funcții.
Precizare: Exemplele includ un serviciu de fotocopiere, un serviciu bancar, un serviciu de autentificare, împrumuturi interbibliotecare, un server web Z39.50.
Tipul termenului: Class
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Service-003

Numele termenului: Software
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Software
Etichetă: Software
Definiție: Un program de computer îm formă de sursă sau compilat.
Precizare: Exemplele includ un fișier sursă în limbajul de programare C, un executabil .exe MS-Windows sau un script de Perl.
Tipul termenului: Class
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Software-003

Numele termenului: Sound
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Sound
Etichetă: Sound == Sunet
Definiție: O resursă pentru a fi auzită, în primul rând.
Precizare: Exemplele includ un format de fișier pentru redate, un compact disc audio, înregistrarea unui discurs sau a unor sunete.
Tipul termenului: Class
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Sound-003

Numele termenului: StillImage
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
Etichetă: Still Image == Imagine statică
Definiție: O reprezentare vizuală statică.
Precizare: Exemplele includ tablouri, desene, desene tehnice, planuri și hărți. Bunele practici recomandă atribuirea tipului Text imaginilor sau materialelor care reprezintă texte. Instanțele tipului Imagini statice trebuie să poată fi descrise ca instanțe ale mai cuprinzătorului tip Imagine.
Tipul termenului: Class
Mai restrâns decât: http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#StillImage-003

Numele termenului: Text
URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Text
Etichetă: Text
Definiție: O resursă care constă în primul rând din cuvinte penru a fi citite.
Precizare: Exemplele includ cărți, scrisori, dizertații, poeme, articole de ziar, articole științifice și arhive de liste de email. Trebuie notat faptul că facsimilările sau imaginile textelor apararțin genului Text.
Tipul termenului: Class
Member Of:     http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Text-003

Secțiunea 8: Termeni legați de Modelul Abstract DCMI

Numele termenului: memberOf
URI: http://purl.org/dc/dcam/memberOf
Etichetă: Member Of == Membru al
Definiție: O relație între o resursă și o schemă de codare a vocabularului care indică faptul că o resursă este membrul unui set.
Vezi și: http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/
Tipul termenului: Property
Are acoperire: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#memberOf-002

Numele termenului: VocabularyEncodingScheme
URI: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Etichetă: Vocabulary Encoding Scheme == Schemă de codare a vocabularului
Definiție: Un set enumerat de resurse.
Vezi și: http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/
Tipul termenului: Class
Versiune: http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001

Erată:

05-11-2013. O referință actualizată către Z39.85.