reprezentare logo Kosson

Raport Europeana 2017(The Grey Dance, Wäinö Kunnas, Finnish National Gallery, CC BY)Documentul este acordat cu Planul de Business din 2016 (http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/europeana-bp-2016.pdf), care și-a propus să „Creeze Conexiuni Culturale”.

Puncte forte Europeana pentru 2016:

Europeana 280 - ținta a fost punerea sub același hashtag #Europeana280 a cât mai multor opere recunoscute din țările membre. În urma încheierii campaniei s-a născut o nouă secțiune intitulată Artă Europeana (Europeana Art), sub capitolul portalului intitulat Europeana Collections și care este accesibilă la următorul link: http://www.europeana.eu/portal/en/collections/art. Pagina campaniei poate fi accesată la următorul link: http://www.europeana.eu/portal/en/collections/art-history/Europeana280.html

Un punct important pentru cei care lucrează în instituțiile de memorie este cel legat de impactul pe care-l are colecția reprezentată și / sau valorificată digital. Un bun studiu de caz poate fi considerat „Workers Underground”, accesibil de la http://pro.europeana.eu/publication/impact-assessment-case-study

Nici legătura stabilă dintre Europeana și Digital Public Library of America nu a rămas nefructificată. Din această colaborare s-a născut un site centrat pe un document care explică doisprezece drepturi standard pentru resursele digitale culturale prezente online. Site-ul poate fi accesat la http://pro.europeana.eu/publication/impact-assessment-case-study.

Nici problematica modificării Directivei privind Drepturile de Autor a Comisiei nu a fost neglijată. Membrii Consiliului al Asociației Rețelei Europeana a întocmit poziția membrilor cu ajutorul Grupului de Lucru pe probleme de Copyright.

Europeana dezvoltă un nou set de instrumente dedicat agregării datelor intitulat Metis. Acesta va continua pe linia arhitecturală a micro-serviciilor conectate. Se urmărește îmbunătățirea experienței utilizatorilor, automatizare și mai mare, statistici privind calitatea datelor și mai bune și o mai eficientă recoltare incrementală a datelor. Tot legat de date, sunt câteva informații legate de proiectul Operation Direct, care are drept țintă realizarea unui nou mod de operare pentru API-ul Europeana pentru a ușura contribuirea directă cu date de la instituțiile contribuitoare. Deci, focalizarea este în continuare pe date, de fapt.
Acest lucru transpare și din lansarea unui Cadru de Publicare al Europeana: Europeana Publishing Framework (vezi, http://pro.europeana.eu/publication/publishing-framework), care propune patru scenarii pentru uzul platformei: ca motor de căutare, ca vitrină pentru colecții, ca platformă de distribuire a conținuturilor și chiar ca platformă pentru libera reutilizare.

Mai departe, totul este legat, inevitabil aș adăuga de calitatea datelor și mai apoi de cadrul care ar permite folosirea și distribuirea lor, adică drepturile de autor. Pentru aceste jaloane, este indicată consultarea în mai mare adâncime a Europeana Publishing Framework cuplat cu inițiativa comună Europeana / DPLA: RightsStatements.org.

Europeana a devenit parte a efortului de standardizare pentru afișarea imaginilor IIIF - International Image Interoperability Framework.

Mai este menționată și campania dedicată agregării resurselor privind Primul Război Mondial și aici secțiunea portalului dedicată momentului istoric este mai mult decât grăitoare: http://www.europeana1914-1918.eu/en.

În încheiere, vă las să consultați documentul original și mai adaug că pentru a înțelege și mai bine concluziile lui, vă fac curioși să mai citiți odată Concluziile Consiliului Uniunii Europene din 1 iunie, 2016 accesibile la:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9643-2016-INIT/ro/pdf

Resurse:

http://pro.europeana.eu/blogpost/it-s-a-wrap-for-europeana280-collaborating-across-borders-to-bring-art-to-the-people