reprezentare logo Kosson

EU

UnivSMBeogradEuropeanaNewspapers

 

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ je domaćin prve radionice u okviru projekta „Novine Europeane“ 13. i 14. juna 2013. godine. Radionica okiplja preko šezdeset eminentnih stručnjaka iz oblasti bibliotekarstva i digitalizacije iz cele Evrope.

 

U okviru dvodnevne radionice biće reči o korišćenju metoda za obradu digitalizovanih materijala kao što su OCR, OLR - segmentaciju članka i prepoznavanje imenskih entiteta (NER) u cilju poboljšanja funkcija pretrage i prikaza za korisnike Europeane, kao i o različitim alatima za evaluaciju procesa digitalizacije.

 

http://enworkshopbelgrade.wordpress.com/
#eurnewsWS

Add a comment

PHAIDRA - Digital Repositories at the Western Balkan UniversitiesProjekt je namenjen tehnološkom osavremenjavanju, funkcionalnoj integraciji i institucionalnom širenju akademskih bibliotečkih sistema u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat treba da omogući:

 

  • Instaliranje novih servera u čvorišta bibliotečke mreže;
  • Uključivanja preostalih fakultetskih biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem univerziteta;
  • Implementaciju novih bibliotečkih servisa sa kojima će fakultetske biblioteke zaokružiti sve servise ILS;
  • Uspostavljanje web portala univerzitetskih kurikuluma koji sadrže popise obavezne literature, nastavne građe i građe sa predavanja, povezani sa repozitorijumima i OPAC-om;
  • Uspostavljanje sistema za arhiviranje i korišćenje digitalnih univerzitetskih dokumenata i njegovo povezivanje sa bibliotečko-informacionim sistemom i informacionim sistemom naučnog rada.

 

Impemenatciju novog bibliotečkog servisa:

Add a comment

Potkategorije