reprezentare logo Kosson

UnivSMBeogradEuropeanaNewspapers

 

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ je domaćin prve radionice u okviru projekta „Novine Europeane“ 13. i 14. juna 2013. godine. Radionica okiplja preko šezdeset eminentnih stručnjaka iz oblasti bibliotekarstva i digitalizacije iz cele Evrope.

 

U okviru dvodnevne radionice biće reči o korišćenju metoda za obradu digitalizovanih materijala kao što su OCR, OLR - segmentaciju članka i prepoznavanje imenskih entiteta (NER) u cilju poboljšanja funkcija pretrage i prikaza za korisnike Europeane, kao i o različitim alatima za evaluaciju procesa digitalizacije.

 

http://enworkshopbelgrade.wordpress.com/
#eurnewsWS