reprezentare logo Kosson

PHAIDRA - Digital Repositories at the Western Balkan UniversitiesProjekt je namenjen tehnološkom osavremenjavanju, funkcionalnoj integraciji i institucionalnom širenju akademskih bibliotečkih sistema u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat treba da omogući:

 

  • Instaliranje novih servera u čvorišta bibliotečke mreže;
  • Uključivanja preostalih fakultetskih biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem univerziteta;
  • Implementaciju novih bibliotečkih servisa sa kojima će fakultetske biblioteke zaokružiti sve servise ILS;
  • Uspostavljanje web portala univerzitetskih kurikuluma koji sadrže popise obavezne literature, nastavne građe i građe sa predavanja, povezani sa repozitorijumima i OPAC-om;
  • Uspostavljanje sistema za arhiviranje i korišćenje digitalnih univerzitetskih dokumenata i njegovo povezivanje sa bibliotečko-informacionim sistemom i informacionim sistemom naučnog rada.

 

Impemenatciju novog bibliotečkog servisa: