reprezentare logo Kosson

20160101 NLpresidencyBanner

În perioada 26 - 27 mai, 2016 s-a desfășurat reuniunea Consiliul Competitivitate (http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-may-2016-573dd136b4d75)

Ceea ce este foarte important este faptul că la reuniune a fost setată ținta pentru „o tranziție la acces deschis imediat ca regulă până în 2020”. Comisarul pentru cercetare și inovare al Comisiei Europene, Carlos Moedas a afirmat că acest moment „schimbă viața”, cel puțin în ceea ce privește cercetarea și felul în care sunt valorificate rezultatele.

CarlosMoedasMai2016

În conferința de presă comisarul Moedas a spus că „probabil că încă nu realizăm, dar ceea ce a realizat președenția olandeză este unicat și grandios. [...] Comisia este angajată deplin în împlinirea acestor deziderate” (http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-may-2016-573dd136b4d75/press-conference-research-part-2-5748339076dfc).

Ceea ce s-a petrecut înaintea acestui moment este notabil pentru că s-a creat o Platformă Europeană pentru Politici privind Științele Deschise (European Open Science Policy Platform - http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform).

Atingerea unei deschideri așa cum este așteptată și de comunitatea științifică, bibliotecărească, dar și de Comisia Europeană, este o țintă dificil de atins. Totuși este în cătare pentru că de la momentul ianuarie 2006 atunci când a fost publicat „Studiul asupra evoluției economice și tehnice a piețelor de publicare științifică din Europa”, până la momentul acesta când există o țintă de timp, pașii parcurși au mers din ce în ce mai rapid.

Pentru că este foarte viu evenimentul de la Amsterdam (vezi pe scurt la următorul link http://kosson.ro/acces-deschis/51-cronica-oa/1042-apelul-de-la-amsterdam-pentru-actiune-in-stiintele-deschise), pare a fi un desfășurător pentru ceea ce va urma în lumina pașilor făcuți vineri. Acest document trebuie reexaminat cu atenție. Totuși cade în răspunderea Comisiei să găsească mijloacele prin care dezideratul deschiderii rezultatelor științifice se va face și cu aportul statelor membre trecând cumva de comun acord peste principiile subsidiarității, care ar putea fi stipulate pentru un drept de veto sau chiar opt-out (derogare).
Ceea ce este foarte sigur este faptul că nu se va mai stagna și că parcursul va fi unul intens.

Cred că cel mai rapid lucru vizibil va fi pornirea Cloudului European pentru Știință și Cercetare...

Pentru România este semnalul că va trebui să investească din puținul pe care îl are și în Științele Deschise, care nu înseamnă numai accesul la rezultate, ci și dreptul de reutilizare, precum și mijlocirea proceselor și a fluxurilor de agregare, exploatare (text and data mining) și conservare pe termen lung.

Pentru cei interesați, am integrat mai jos conferința de presă.

Resurse

ST 9526 2016 INIT EN „The transition towards an Open Science system - Council conclusions” (adoptat la 27/05/2016)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf

Reacții din comunitate și ale presei
http://www.sciencemag.org/news/2016/05/dramatic-statement-european-leaders-call-immediate-open-access-all-scientific-papers
http://www.sciencebusiness.net/news/79793/Research-ministers-will-move-to-make-open-access-the-default-by-2020
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/1179-Immediate-OA-in-EU-by-2020.html

https://www.theguardian.com/science/2016/may/28/eu-ministers-2020-target-free-access-scientific-papers