reprezentare logo Kosson

Astăzi, 4 septembrie, 2018, Coaliția S - cOALition S a publicat planul ambițios cu 10 principii pentru Accesul Deschis în Europa. Această coaliție este formată din 11 organizații de finanțare a cercetării din Europa și Comisia Europeană incluzând European Reseach Council (ERC).

Acest Plan este constituit din 10 principii care jalonează voința europeană de a implementa un principiu central începând cu 2020 privitor la modul în care se va face diseminarea rezultatelor de cercetare.

PrincipiulCentralPlanS

Principiul central este următorul:

„După 1 ianuarie 2020, publicațiile științifice pe baza rezultatelor din cercetările finanțate din granturi publice puse la dispoziție de consiliile de cercetare naționale și europene, trebuie să fie publicate în reviste compatibile cu Accesul Deschis sau pe platforme compatibile cu Acces Deschis”.

În completare:

  • 1. Autorii vor reține drepturile de autor asupra publicațiilor proprii fără restricții. Toate producțiile trebuie să fie publicate sub o licență deschisă, de preferat Creative Commons Attribution Licence CC BY. În orice caz, licența aplicată ar trebui să satisfacă cerințele definite prin Declarația de la Berlin;
  • 2. Agențiile de finanțate vor asigura împreună stabilirea de criterii robuste și cerințe pentru serviciile conforme criteriilor de înaltă calitate pe care revistele și platformele cu Acces Deschis trebuie să le ofere;
  • 3. În cazul în care astfel de reviste sau platforme cu Acces Deschis de înaltă calitate nu există, agențiile de finanțare vor oferi, într-un mod coordonat, stimulentele pentru a le iniția și sprijini atunci când este cazul; sprijinul va fi oferit pentru infrastructurile cu Acces Deschis acolo unde este necesar;
  • 4. Acolo unde este cazul, taxele pentru publicarea cu Acces Deschis vor fi suportate de finanțatori sau de către universități, nu de către cercetători; este recunoscut unanim că toți cercetătorii ar trebui să poată publica rezultatele proprii cu Acces Deschis chiar dacă propriile instituții au mijloace limitate;
  • 5. Atunci când se aplică taxele pentru publicațiile cu Acces Deschis, finanțarea acestora este standardizată și limitată (în întreaga Europă);
  • 6. Finanțatorii vor solicita universităților, organizațiilor de cercetare și bibliotecilor să-și alinieze politicile și strategiile mai ales pentru a asigura transparența;
  • 7. Principiile de mai sus se vor aplica tuturor tipurilor de publicații științifice, dar este de la sine înțeles că perioada de timp pentru a avea și cărți cu Acces Deschis va fi dincolo de 1 ianuarie 2020;
  • 8. Importanța arhivelor și depozitelor deschise pentru găzduirea rezultatelor de cercetare este recunoscută pentru funcțiile de arhivare pe termen lung, dar și pentru potențialul acestora privind inovarea în domeniul editorial;
  • 9. Modelul „hibrid” de publicare nu este conform cu principiile de mai sus;
  • 10. Finanțatorii vor monitoriza conformitatea și sancțiunile în caz contrar.

Util este să citiți și Preambulul lui Marc Schiltz, Președintele Science Europe și Declarația Comisarului Carlos Moedas.
O declarație a fost emisă și de Consiliul European pentru Cercetare.