reprezentare logo Kosson

Cronica OA

Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.

În atenția colegilor din Republica Moldova! Atenție, România nu este eligibilă

Apel pentru propuneri pentru campanii de promovare a accesului deschis în țările partenere EIFL care se adresează comunităților de cercetare

Programul EIFL-OA vă invită să faceți propuneri pentru organizarea de campanii la nivel național sau instituțional pentru a promova accesul deschis în cadrul comunităților de cercetare. Dorim să implicăm, în special, cercetătorii, universitățile și colegiile, editurile universitare și casele editoriale.

Add a comment

Dragi colegi,

Doresc să vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că sunteți motorul comunității noastre. Dumneavoastră prin interesul cu care vă întoarceți mereu pentru a vedea ce este nou, pentru a comunica și pentru a privi cu încredere eforturile de a ține pasul cu tot ceea ce este de viitor și util profesiei noastre de specialiști în domeniul informării. Dumneavoastră constituiți elita domeniului.

Mulțumesc tuturor celor care au sprijinit eforturile noastre în elaborarea și construirea Discului cu Acces Deschis: http://oad.kosson.ro.

Acest efort al comunități de mai bine de un an a fost răsplătit cu aprecierea colegilor prezenți la lansarea Discului cu Acces Deschis în cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare din București, eveniment care ne-a fost gazdă și care a reușit bine primita performanță de a deschide dezbaterea românească dedicând o întreagă zi accesului deschis. Lumea profesiilor noastre se schimbă și este o mare cinste că alături de dumneavoastră facem primii pași în această direcție.

Tot astăzi trebuie să vă dau vestea bună că suntem reprezentați în cadrul unui proiect european intitulat OpenAIRE, continuatorul proiectului DRIVER. Membri ai comunității și parteneri instituționali din întreaga țară au răspuns pozitiv apelului pe care l-am lansat la sfârșitul anului trecut și astfel avem în acest moment oportunitatea de a fi angajați într-un program european de mare amploare cu scopul de a crea o infrastructură de valorificare a cercetării.

Discul cu acces deschis este răspunsul comunității Kosson la unul dintre cele mai interesate aspecte ale comunicării științifice: accesul deschis la rezultatele de cercetare.

Discul cu Acces Deschis este o colecție de documente constituită pentru a crește vizibilitatea asupra problemelor ce țin de comunicarea științifică și valorificarea rezultatelor de cercetare.

Acest produs de informare se adresează tuturor specialiștilor din științele informării din România, precum și forumului științific român. Acest proiect este efortul membrilor din nucleul comunității Kosson, fiind o activitate pro bono cu scopul de a furniza informații și documente utile pentru a înțelege accesul deschis și avantajele care le aduce comunității de cercetare.

Această colecție are textele în limba română și engleză deopotrivă. Fațeta în limba engleză a fost construită ca o corespondență naturală ca urmare a faptului că textele au fost traduse din limba engleză. De asemenea, această fațetă joacă și rolul de punct de conectare a eventualilor parteneri externi pentru a-i invita să ia contact cu eforturile depuse în direcția popularizări paradigmei accesului deschis.

Colecția Discului cu Acces Deschis are un sediu virtual permanent care poate fi accesat pentru consultare la adresa http://oad.kosson.ro.

Cu bine și cu mare încredere în viitorul nostru.

Add a comment
Recomandarile catre Comisia Europeana

Stimaţi colegi,

Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in EuropeNu am dorit să trec mai departe fără a pune la dispoziţia dumneavoastă esenţa raportului final al Studiului privind evoluţia tehnică şi economică a pieţei publicaţiilor ştiinţifice din Europa.

Recomandările acestui studiu stau la baza a mai multor activităţi şi dezvoltări care privesc domeniul practic al ştiinţelor informării şi în special al managementului informaţional prin prisma adoptării modelului open access (acces deschis).

Îmi doresc tare mult ca aceste recomandări, care au stat şi la baza petiţiei pe care mulţi dintre dumneavoastră au semnat-o la http://www.ec-petition.eu/ să reuşească în a vă aduce lămuriri privind mişcarea open acces în Europa şi continentul american , de fapt motivarea acestei mişcări.

Add a comment

Săptămâna cu Acces Deschis este un eveniment care se desfășoară la nivel global în perioada 18-24 Octombrie. În acest interval, activitățile de promovare a Accesului Deschis se intensifică pentru a deschide tuturor părților interesate de valorificarea resurselor culturale și științifice, calea către un nou model de acces și diseminare. Punctul central este siteul special dedicat evenimentului la http://www.openaccessweek.org/

Ce este Accesul Deschis?

Accesul Deschis este poarta prin care rezultatele cercetării pot fi accesate și diseminate liber. Rezultatele de cercetare sunt reflectate în articole însoțite sau nu de seturi de date. Accesul Deschis este o paradigmă care s-a concretizat în mijlocul nucleului STM - Știință, Tehnologie și Medicină, dar nu se limitează doar la aceste domenii, ci se extinde la toate domeniile cunoașterii.

{xtypo_download}Stimați colegi, pentru a face cunoscut acest eveniment global, vă rugăm să descărcați, tipăriți și răspândiți printre cei interesați materialul publicitar (link) {/xtypo_download}

Add a comment

Steagul Braziliei

Stimaţi colegi,

Încă o dată este nevoie de aportul românesc la un proiect brazilian privind adoptarea modelului accesului deschis (open access) în colectarea, depozitarea şi diseminarea rezultatelor din domeniul cercetării.

La data de 23 mai 2007, Rodrigo Rollemberg, membru al Camerei Reprezentanţilor din Brazilia a propus Proiectul de Lege Nr. 1120 din 2007 privitor la diseminarea rezultatelor de cercetare din domeniul tehnico-ştiinţific al Braziliei.

Add a comment

 

Image 
This is the title for the article published for the Romanian community.

I've analyzed the Communication from the Commission and the overview seems to mark a supportive standpoint as the text draws some promising conclusions and designs future actions in relation with open access.

In spite of the layer of indecision that transpires, Commission draws a line of support for open access through the voice of commissioner Viviane Reding.Add a comment

Stimați colegi,

Ca un ecou al lucrărilor secțiunii Culturii Informației în cadrul celei de-a XXI-a Conferinţă Naţională Bibliotecile în cultura informaţiei şi comunicării vă prezint o perspectivă a legăturilor care se stabilesc între cultura informației și accesul deschis.

{sharethis}

Add a comment
Stimaţi colegi,

PetitiaDupă succesul petiţiei europene, iniţiativa americană se doreşte a continua şi a construi un momentum la nivel global pentru accesul deschis.
Mulţumesc încă o dată pentru semnăturile dumneavoastră şi vă invit să sprijiniţi iniţiativa americană după cum foarte mulţi intre cercetătorii şi mediile academice americane au sprijinit iniţiativa europeană.Fotografia prezentată face parte dintr-o prezentare foarte interesantă intitulată "The voice of the research community" şi accesibilă la http://www.arl.org/sparc/advocacy/europe/
Eticheta "România" a separatorului din dosar este vocea dumneavoastră stimaţi colegi. Felicitări !
Add a comment

CE 
 
Stimaţi colegi,
 
 Vă invitam acum câteva săptămâni în urmă să vă alăturaţi eforturilor cercetătorilor din spaţiul european şi nu numai în strângerea unui număr cât mai mare de semnături, care să constituie girul voinţei în adoptarea mandatului open-acces. La momentul redactării acestui studiu sunt convins că şi prin eforturile dumneavoastră Comisia Europeană a luat în consideraţie studiul şi chiar a dat încurajări în experimentarea şi schimbul de bune practici privind noile modele de acces şi diseminare a informaţiilor rezultate din sfera cercetării ştiinţifice şi nu numai. Vă felicit şi vă invit să parcurgem următorul studiu împreună.
 
Comunicat al Comisiei către Parlamentul European, Consiliul şi Comitetul Economic şi Social European  
Privind Informaţia Ştiinţifică în Era Digitală: Acces, Diseminare şi Conservare

Bruxel, 14.2.2007
COM(2007)56 finală


Comunicarea îşi are două izvoare politice:
  • i2010 digital libraries initiative şi
  • Community policy on research
Add a comment

Ieri după cum deja știți a intrat în vigoare noul Tratat de la Lisabona și odată cu acesta și pilotul Comisiei Europene (e-Infrastructure) pentru Acces Deschis atașat Platfomei Cadru 7.

Tot ieri a fost lansat proiectul european OpenAIRE ca propunere de proiect în cadrul Integrated Infrastructures Initiative Project (I3), Capacități – PC7 INFRASTRUCTURI. Proiectul are o desfășurare pe 36 de luni și are ca scop:

  • construirea unor infrastructuri de sprijin pentru cercetători în depozitarea publicațiilor de cercetare în cadrul FP7 prin stabilirea și operarea unui Sistem de Asistență European

  • elaborarea și operarea infrastructurii electronice OpenAIRE pentru articolele recenzate și alte forme a rezultatelor de cercetare

  • explorarea și experimentarea cu servicii de management a datelor științifice

  • promovarea acestor structuri nou create

Acest proiect prezintă interes pentru că și membri ai comunității noastre participă la acest proiect cu scopul de a stabili un punct de contact și diseminare la nivel național pentru ceea ce înseamnă accesul deschis și în particular pentru a face cunoscute oportunitățile pe care OpenAIRE le oferă.

Add a comment