reprezentare logo Kosson

leru logo publicitary colorMai departe cu Accesul Deschis

Declarația LERU pentru Președenția Olandeză a UE 2016

În acest moment, universitățile europene plătesc editurilor părți considerabile din bugetul universității. Sute de milioane de euro. Bani care nu sunt cheltuiți direct cu cercetarea și educația chiar dacă marea lor parte sunt ai contribuabililor. Din momentul în care Universitatea Harvard a tras semnalul de alarmă în 2012 indicând faptul că mai multe edituri au creat o situație „neacceptabilă fiscal și limitativă academic”, în care unele reviste costă peste 40.000 de dolari pe an (prin care editurile obțin profituri de 35% sau mai mult). Dacă una dintre cele mai bogate universități din lume nu-și mai poate permite, atunci cine? Este ușor a se vedea lupta universităților europene cu bugete mai mici. Suplimentar costurilor abonamentelor, finanțarea cercetării este afectată puternic de „Taxele de Procesare pentru Articole” (Article Processing Charges - APC), care vin ca un cost suplimentar, în medie de 2000 de dolari per articol, atunci când articolele urmează Accesul Deschis de Aur. Astfel, unele edituri încasează de două ori pentru același conținut („double dipping” - n.t. plată dublă).

Acesta este modul în care UE vede accesul la rezultatele de cercetare științifică?

Crăciunul s-a încheiat, spune Liga Universităților de Cercetare Europene (League of European Research Universities - LERU), chemând Comisia Europeană (CE) și apropiata Președenție Olandeză a Uniunii Europene să lucreze cu toți factorii și instituțiile implicate pentru a prezenta soluții viabile. În era Științelor Deschise, Accesul Deschis la publicații trebuie să sprijine această tranziție. Ar trebui să fie unul din obiectivele principale ale Comisarului Carlos Moedas și al Președenției Olandeze a UE (ianuarie - iunie 2016), pentru a ne asigura ca tranziția se întâmplă. Evoluția rolului de conducător al UE în cercetare și inovare depinde în mare parte de acest lucru.

Cu acestă declarație „Mergând mai departe cu Accesul Deschis”, LERU cheamă toate universitățile, institutele de cercetare, finanțatori ai cercetării și cercetătorii, să semneze această declarație și să dea un semnal clar Comisiei Europene și Președenției Olandeze a Uniunii Europene.

E nevoie de clarite privind Accesul Deschis

Liga Universităților de Cercetare Europene (LERU) îmbrățișează deplin orientarea mediului academic către Accesul Deschis (AD). AD permite noi modele privind felul în care se face cercetarea și diseminarea rezultatelor de cercetare. Aliniat priorităților privind Accesul Deschis ale apropiatei Președenții Olandeze a Uniunii Europene, LERU este de părere că o mai mare claritate pentru toți factorii implicați este necesară, deopotrivă în sfera diseminării, cât și cea a arhivării actelor de cercetare. În consecință, LERU a trasat o serie de acțiuni pentru a rezolva aceste probleme începând cu acest moment și sfârșind cu iunie 2016.

Contextul Accesului Deschis

AD devine rapid norma în ceea ce privește diseminarea rezultatelor de cercetare. Finanțatorii cercetării fac din solicitarea pentru disemnarea ca AD o condiție pentru finanțare. Mai mult, în recenta consultare privind Știința 2.0 (Știința Deschisă) a Comisiei Europene, zona în care respondenții au simțit că este cea mai mare nevoie de acțiune a fost cea a AD-ului la publicații și date, unde 63% dintre aceștia au simțit nevoia pentru a se lucra mai mult și pentru mai multă implicare. În acest context, LERU a pregătit această declarație care să ajute în ghidarea mai departe a tuturor factorilor implicați pe calea Accesului Deschis.

Recentele progrese ale Accesului Deschis de Aur - în special al contractelor mari („big deals”), cu Acces Deschis și scheme de modelare a costurilor, care să evite plata dublă (plata abonamentelor și a Taxelor de Procesare a Articolelor cu Acces Deschis << APC >>) - se bazează pe o coordonare și interacțiune strânsă cu actorii cheie: universitățile și asociațiile lor naționale (ex. VSNU din Olanda); bibliotecile și consorțiile lor naționale (ex. KEMO din Austria, JISC în Regatul Unit al Marii Britanii); guvernele naționale; finanțatorii cercetării. Acționând împreună, acești patru actori cheie, pot realiza foarte mult.

Interacțiunile și coordonarea țintelor privind AD-ul nu au fost încă sincronizate între toți factorii implicați. Mijlocirea unor astfel de interacțiuni este scopul acestei declarații LERU. Textul va merge de la rectori, la rectorii la nivel național sau la asociațiile universitare iar de acolo la secretariatele de stat, finanțatorii la nivel național și alte instituții care sunt relevante.

Accesul Deschis de Aur

Raportul Finch din MB a indicat o preferință pentru Aur, ca fiind viitorul publicării cu Acces Deschis. Migrarea către publicarea cu Acces Deschis de Aur a fost adoptată de unele agenții de finanțare a cercetării. Doar pentru a menționa două exemple la nivel național: Research Councils UK, și NWO, Consiliul de Cercetare al Olandei.

LERU este conștientă de povara costurilor suplimentare de pe umerii universităților și a agențiilor de finanțare prin plata deopotrivă a abonamentelor și a Taxelor de Procesare a Articolelor (TPA-urilor) pentru publicarea cu Acces Deschis în reviste hibrid (reviste care au conținut provenit din abonamente, dar și cu AD). LERU ia notă de faptul că sunt costuri mai reduse pentru TPA-uri în revistele născute cu Acces Deschis față de cele hibrid și nu înțelege de ce se întâmplă acest fenomen. Este clar că este nevoie să se lucreze mai departe pentru a înțelege aceste diferențe de preț. Este important că parcursul viitor al tranziției la Accesul Deschis este clar și că alocarea costurilor este echitabilă și transparentă.

Accesul Deschis Verde

Multe universități europene și organizații de cercetare au construit depozite digitale sofisticate și infrastructuri în legătură cu acestea. Calea Verde este ruta preferată a Accesului Deschis pentru mulți, dar rămân lucruri de rezolvat. Acestea includ zona privitoare la Drepturile de Proprietate Intelectuală (IPR-urile) și perioadele de embargo în care materialele depozitate nu pot fi făcute disponibile ca Acces Deschis.

Un apel la claritate

LERU face apel către toți factorii implicați în procesul de publicare - cercetători, agenții de finanțare, universități, edituri, biblioteci și guverne naționale - să se întâlnească într-un summit pentru a aborda problemele Modelelor de Business ale publicării cu Acces Deschis și perioadele de embargo pentru AD Verde. LERU recunoaște importanța clarificării acestor aspecte.

LERU ia notă de faptul că unele edituri au adoptat noi Modele de Business care permit universităților și bibliotecilor acestora să gândească TPA-uri opozabile costurilor de abonament. Ca efect, acest lucru micșorează pericolul ca universitățile să plătească de două ori pentru același conținut - odată pentru abonament și a doua oară prin TPA.

LERU face apel la toți cei implicați să discute astfel de modele de calcul al prețurilor („offsetting models”) și să identifice principiile prin care astfel de acorduri privind calculul prețurilor să fie adoptate între universități, instituțiile de finanțare și edituri. Următoarele probleme ar trebui incluse în viitoarele discuții și acorduri:

 • Cheltuielile actuale ale unui abonat (sau ale unui consorțiu), ar trebui să fie luate ca punct de pornire pentru negocieri;
 • Abonatul poate folosi nivelul actual al cheltuielilor pentru a „modela” taxarea în funcție de plata TPA-urilor percepută de revistele hibride;
 • Ca parte a oricărui acord, editurile ar trebui să permită ca toate articolele publicate de cercetătorii universității în regim de Acces Deschis să nu fie taxate suplimentar.

O astfel de abordare va oferi un nou Model de Business, care să faciliteze rezultatele de cercetare, permițându-se ca cercetarea europeană de vîrf să aibă un impact maxim privind documentarea activităților viitoare de cercetare.

Condițiile pentru Accesul Deschis Verde

 • Perioadele de embargo ar trebui să fie cât mai scurte. În acest moment există o varietate de perioade de embargo (6, 12, 24 de luni), care produc confuzie autorilor, cititorilor și managerilor de depozite digitale; este nevoie de un dialog fructuos pentru a atinge un acord între părțile interesate:
 • Perioadele de embargo pentru aceeași revistă ar trebui să fie uniforme pe tot globul, nu să difere de la o țară la alta:
 • Nu există nicio dovadă care indice efecte asupra abonamentelor dacă li se permite autorilor să depoziteze o copie a propriilor descoperiri și lucrări:
 • Acolo unde rezultatele de cercetare sunt finanțate de agențiile de finanțare a cercetării, perioadele de embargo ar trebui să fie setate în acord cu cerințele acestora; agențiile ar trebui încurajate să ia o abordare proactivă și în consens referitor la asceastă problemă. Interesele și necesitățile cercetătorilor și ale cititorilor sunt importante în aceeași măsură în această dezbatere complexă.

LERU merge mai departe

LERU va

 • chema comunitatea cercetătorilor pentru a semna această declarație, solicitând ca viitoarele activități de finanțare din Europa să îmbrățișeze o poziție care să modeleze costurile pentru Taxelor de Procesare a Articolelor (TPA-uri) în comparație cu cele ale abonamentelor;
 • chema comunitatea cercetătorilor să semneze această declarație, solicitând o mai mare consistență privind perioadele de embargo pentru AD Verde;
 • solicita sprijinirea acestei declarații de către Comisarul Carlos Moedas și Președenției Olandeze a UE la un moment propice în prima jumătate a anului 2016;
 • face această declarație subiect al unei întâlniri la nivel înalt în timpul Președenției Olandeze organizată de Departamentul pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Europene;
 • oferi sprijinul universităților olandeze, din MB și ale altora, precum și a rețelelor acestora pentru a modifica perspectiva europeană cu o focalizare pe problemele prezentate în această declarație.

Leuven, 12 octombrie, 2015

Traducere de Nicolaie Constantinescu, arhitect informațional Kosson