reprezentare logo Kosson

[SURSA]

Obiectivele strategiei pentru anul 2016 sunt:

1. Obținerea finanțării și demararea procedurilor pentru construcția  în București a unei săli de concerte cu o capacitate de 2 000-2 400 de locuri (termen: iunie 2016);

2. Obținerea și demararea procedurilor pentru restaurarea și modernizarea clădirii Muzeului Național de Istorie a României (termen: iunie 2016);

3. Obținerea finanțării și demararea procedurilor pentru restaurarea și modernizarea clădirii Teatrului Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (termen – iunie 2016);

4. Finalizarea lucrărilor de consolidare și restaurare la Palatul Culturii din Iași (termen – aprilie 2016);

5. Începerea lucrărilor de consolidare și restaurare la Muzeul Național al Țăranului Român (termen – ianuarie 2016);

6. Demararea lucrărilor de consolidare și restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu” - Palatul Cantacuzino, Muzeul Kalinderu și la Biblioteca Franceză „Omnia” din Craiova (termen – septembrie 2016);

7. Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare (termen – ianuarie 2016);

8. Organizarea de concursuri de proiecte de management pentru ocuparea posturilor de manager la instituțiile publice de cultură subordonate Ministerului Culturii (termen – octombrie 2016);

9. Modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național al Cinematografiei în scopul eficientizării activității acestuia (termen – septembrie 2016);

10. Instituirea unor priorități și lansarea unor sesiuni de finanţare pe bază de selecţie de proiecte prioritare, cu finanțare din bugetul Ministerului Culturii (termen - februarie 2016);

11. Simplificarea și diversificarea instrumentelor de finanțare oferite prin Administrația Fondului Cultural Național pentru operatorii culturali (termen - martie 2016);

12. Negocierea unui nou program pentru sectorul cultural în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2015-2020 (termen – octombrie 2016);

13. Lansarea în dezbatere publică a proiectului existent al Codului Patrimoniului în paralel cu consultarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii şi a direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Culturii (termen – martie 2016);

14. Elaborarea cadrului normativ necesar inițierii unui program național pentru salvarea/consolidarea clădirilor de patrimoniu cu risc seismic ridicat, în care funcționează instituții de cultură (termen – martie 2016);

15. Prezentarea în guvern a proiectului unei noi legi a cinematografiei (Termen – octombrie 2016);Întregul proiect poate fi accesat pe site-ul oficial al Ministerului Culturii. http://www.cultura.ro/articol/863

http://www.cultura.ro/uploads/files/Prioritati_sectoriale.pdf