reprezentare logo Kosson

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu a avut o întrevedere cu directorul general al Bibliotecii Naționale a Franței în data de 20 ianuarie, 2015. Vom reda parțial raportul pentru această vizită mai jos. pentru a păstra o referință către acest moment și implicațiile pentru Biblioteca Națională a României.

„Următoarea vizită a fost la Bibliothèque Nationale de France, unde Vlad Alexandrescu a avut o întrevedere cu directorul general BNF - Sylviane Tarsot-Gillery, la care au participat Irina Petrescu (șefa biroului „saisons culturelles” din cadrul Ministerului de Externe al Franței), Christophe Gigaudaut (Consilier Cultural al Ambasadei Franței la București și directorul Institutului Francez din România), Franck Hurinville (însărcinat cu afaceri pentru Francofonie al BNF), domnul Edmond Niculușcă (Consilier pentru Comunicare și Spațiul Public), domnul Anghel Damian (Consilier pentru Artele Spectacolului) și domnul Răzvan Junescu (Consilier la Ambasada României de la Paris).

Primul subiect abordat a fost managementul Bibliotecii Naționale a României și îmbogățirea expertizei echipei BNaR prin intermediul unor schimburi de experiență și stagii de pregătire organizate de BNF. Totodată, s-a discutat și despre necesitatea creării unor grupuri de lucru care să permită Bibliotecii Naționale a României punerea în acord cu standardele și practicile europene actuale. S-a lansat invitația ca Biblioteca Națională din Franța să indice un specialist care să participe în comisia unui viitor concurs pentru ocuparea postului de manager al instituției din România.

Un punct important al discuției asupra căruia s-a căzut de acord de către ambele părți a fost necesitatea digitalizării fondului de carte care se află în patrimoniul BNaR în vederea creșterii accesibilității cercetătorilor români și din străinătate. Partea franceză a evocat posibilitatea înscrierii BNaR în Rețeaua francofonă digitală, care numără cca 20 de mari biblioteci din lume. A fost abordat și subiectul conservării patrimoniului bibliotecii Batthyaneum. Partea franceză s-a arătat dispusă să trimită la Alba Iulia o misiune specială în vederea conceperii unei strategii pe această chestiune”. (fragment din „Raport în urma vizitei efectuate la Paris de Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu 20-21 ianuarie 2016” [SURSA])