reprezentare logo Kosson

afis zbc 2016

Mai multe amănunte: https://abrcluj.wordpress.com/2016/04/05/tehnologii-moderne-in-sprijinul-bibliotecarilor-si-al-utilizatorilor/

TEHNOLOGII MODERNE ÎN SPRIJINUL BIBLIOTECARILOR ŞI AL UTILIZATORILOR
Workshop


PROGRAM
13,00 - 13,15 – Primirea participanţilor
13,15 - 16,00 – PREZENTĂRI
Moderator: Adriana SZEKELY, preşedinte Asociaţia Bibliotecarilor din România. Şef.
Birou Permise – Împrumut, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”
Olimpia CURTA - dir. gen. adj. Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” –
Serviciile OCLC şi Catalogul Worldcat
Sorina STANCA - dir. gen. Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” – Allez
Culture (Transforming the world with culture) : o nouă campanie Europeana
Tatiana COSTIUC - Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” – Concursul Naţional
de Lectură „Bătălia Cărţilor ”
Cristina UNGUR - Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Iuliu Haţieganu” – Sistemul antiplagiat în spijinul cercetării ştiinţifice
Raluca Nicoleta TRIFU - Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” –
Google Apps Drive & Calendar în sprijinul serviciilor de bibliotecă şi al
utilizatorilor
Elena ALUPOAE - Biblioteca USAMV, Maria NEAMŢIU - Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga” - Conservarea publicaţiilor conform legii.
Oana HOSTIUC - Biblioteca USAMV - 145 de ani de istorie a Bibliotecii
USAMV Cluj-Napoca.
16,00 – 16,15 – Discuţii şi concluzii
16,15 – 16,30 – Încheierea workshop-ului