reprezentare logo Kosson

Logo-ul și titlul Conferinței BiblioPUBLICA, ANBPR, 2019, Sibiu

În perioada 23-25 mai 2019, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu va fi gazda Conferinţei Naţionale BiblioPUBLICA a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, cu tema "Bibliotecile publice - teritorii ale cunoaşterii şi memoriei colective".

Abordând o temă de actualitate, Conferinţa ANBPR de la Sibiu creeză un cadrul profesional optim pentru dezbateri, schimburi de bune practici şi consfătuiri între profesioniştii bibliotecilor publice şi liderii inovatori ai domeniului. De asemenea, evenimentul va aduce împreună toate părţile interesate de activitatea şi evoluţia bibliotecilor - autorităţi şi instituţii publice, organizaţii non-profit, reprezentanţi ai mediului de business, dar şi exponenţi ai comunităţilor locale.

Bibliotecile, ca teritorii ale experienţelor colective, au devenit astăzi medii de testare şi validare a celor mai noi paradigme de învăţare, fiind totodată centre de iniţiere complementare şcolii, bazate pe mentorat şi coaching. În plus, bibliotecile au capacitatea, încă insuficient explorată, de a deveni spaţii dinamice de difuzare a bunelor practici şi de stimulare a inovaţiei, cu participarea utilizatorilor serviciilor de bibliotecă.
Bibliotecile prezentului sunt nevoite să înveţe din mers, să fie flexibile, să fie receptive la această reformă a informaţiei, fără de care progresul şi inovaţia nu ar fi accesibile. Digitalul este acum limba universală a tuturor profesiilor, iar bibliotecile sunt astăzi conectate la tehnologie şi contribuie în mod consistent şi structurat la promovarea tuturor formelor cunoaşterii şi la recuperarea memoriei colective, ca garant al unei evoluţii sustenabile a generaţiilor.

ANBPR a lansat invitaţii de participare cu lucrări bibliotecarilor membri, managerilor de biblioteci, dar şi altor categorii de specialişti din instituţii ale memoriei, centre culturale, precum şi reprezentanţi ai companiilor şi ONG-urilor care colaborează cu bibliotecile.

Conferinţa ANBPR de la Sibiu se înscrie în seria manifestărilor dedicate Anului Cărţii.

Evenimentul profesional se doreşte a fi un spaţiu autentic de experiment şi inovaţie, oferind participanţilor posibilitatea de a reflecta asupra viitorului bibliotecilor şi al profesiei de bibliotecar, în contextul următoarelor ateliere tematice:

1. Programe şi proiecte de literaţie în biblioteci

2. Bibliotecile publice - agenţi de combatere a ştirilor false şi a dezinformării

3. Iniţiative de memorie locală şi patrimoniu imaterial

4. Bibliotecile şi transformarea digitală

Ediţia de primăvară a Conferinţei de la Sibiu este un eveniment profesional co-organizat de Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu şi ANBPR, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu, cu suportul partenerilor şi colaboratorilor tradiţionali ai Asociaţiei, precum şi cu implicarea reprezentanţilor bibliotecilor publice la nivel naţional.

Agenda actualizată a lucrărilor înscrise poate fi consultată pe site-ul evenimentului: http://www.conferinta.bjastrasibiu.ro/

Coperta BiblioPUBLICA 2019

Anca Vasilescu - comunicat Agerpres

[SURSA]